header.home link

“Derogatie dierlijke mestnormen of Renure niet meer voor dit jaar”

1 juni 2022

Een versoepeling van de dierlijke mestnormen of voor Renure-producten moeten we dit jaar niet meer verwachten. Dat antwoordde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in de parlementaire Commissie Leefmilieu op een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Als reden verwees ze naar het mestactieplan, dat nog steeds niet in overeenstemming is met de Nitraatrichtlijn.

Lees meer over:

Door de torenhoge kunstmestprijzen is de landbouwsector al een tijdje vragende partij om versoepelingen te voorzien voor dierlijke mestnormen. De Nitraatrichtlijn schrijft immers voor dat er maximum 170 kilogram dierlijke meststof per hectare mag verspreid worden. Dat beperkt de dierlijke mest die mag worden gebruikt en in één beweging ook de producten gewonnen uit dierlijke mest, de zogenaamde Renure-producten, zoals digestaat dat gewonnen wordt uit het proces van onder meer pocketvergisters.

Eind maart belandde de vraag al eens op de tafel van Demir in de Commissie Leefmilieu. Toen gaf de minister aan dat ze “volle bak het derogatiedossier aan het voorbereiden zijn”. Parlementslid Stefaan Sintobin wilde van de minister weten wat de stand van zaken is in dit dossier. “Het verkrijgen van vergunningen om tot een productie van RENURE-meststoffen te komen, gaat gepaard met de nodige investeringen en zal enkele maanden in beslag nemen. Verschillende landbouwers gaven aan dat een wettelijk kader voor eind mei, ondertussen is het juni, een feit zou moeten zijn om de bemestingsperiode van 2023 te kunnen halen”, aldus Sintobin die benadrukte dat de tijdsdruk dus een grote rol speelt.

“First things first”

Minister Demir liet weten dat het derogatiedossier nog niet is ingediend. “De Europese Commissie behandelt deze derogaties pas wanneer de mestactieprogramma’s van een lidstaat volledig in overeenstemming zijn met de Nitraatrichtlijn. Zoals u weet, is er in Vlaanderen helaas nog een heel grote spagaat wat dat betreft. Eerst zal dus MAP 6+ moeten worden uitgerold, en tegen het einde van het jaar ook nog een nieuw mestactieplan. Ik zal daarover dus gesprekken aanknopen met de Europese Commissie vooraleer een RENURE-derogatie of eender welke andere derogatie kan worden aangevraagd”, aldus de minister.

Ze gaf bovendien nog mee dat een derogatie moet besproken worden in het Nitraatcomité, dat driemaandelijks samenkomt. “Een goedkeuring mag daarom niet voor dit jaar worden verwacht. “‘First things first’: eerst moet MAP 6+ worden uitgevoerd”, aldus Demir, die hoopt dat het nieuwe mestactieplan eind dit jaar rond zal zijn. “De waterkwaliteit is immers helaas heel slecht. Wij leven van mestactieplan tot mestactieplan, en dat moet anders.”

Erkenning van Renure

In haar tussenkomst wees Tinne Rombouts (cd&v) nog op het belang van een erkenning van Renure-producten. “Begin dit jaar zaten de kunstmestprijzen op 250 euro per ton, vandaag is dat 1.000 euro. Kunstmeststof is uiteindelijk een chemische meststof. Ik denk nog altijd dat, als we kringloopeconomie kunnen stimuleren en onze dierlijke mest dermate kunnen bewerken dat we dezelfde eigenschappen hebben als die kunstmest, dat dan onze voorkeur geniet.” Op haar vraag hoe ver het staat met de erkenning van Renure als andere meststof of als kunstmest, bleef een antwoord evenwel uit.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek