header.home link

94 landbouwers beboet omdat ze niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

22 november 2022

De Mestbank heeft dit jaar 94 landbouwers beboet omdat ze niet in orde waren met de mestverwerkingsplicht van 2020. Het aantal landbouwers dat niet in regel is, daalt daarmee wel voor het derde jaar op rij. De jaren voordien ging het nog over respectievelijk 111 en 123 landbouwers die een boete in de bus kregen.

Lees meer over:

Het mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan landbouwbedrijven. Na analyse door de Mestbank blijkt dat 94 bedrijven in 2020 niet in orde was met deze maatregel. Negen onder hen voldeden niet aan de basismestverwerkingsplicht en 82 landbouwers waren niet in orde met de mestverwerkingsplicht naar aanleiding van de overname van nutriëntenemissierechten (NER). Bij drie bedrijven werd een inbreuk op beide verplichtingen vastgesteld.

0

9 inbreuken op basismestverwerkingsplicht

0

82 inbreuken op mestverwerkingsplicht n.a.v. overname NER

0

3 inbreuken op beide regels

Het aantal overtredingen ligt lager dan de voorgaande jaren. Globaal genomen schommelt het aantal landbouwers dat een proces-verbaal krijgt tussen de 100 en 150 en het totale boetebedrag tussen de 300.000 en 500.000 euro. In 2019 ging het om 111 landbouwers die een boete in de bus kregen omdat ze niet aan de mestverwerkingsplicht voldaan hadden, in 2018 waren dat nog123 boeren.

Het boetebedrag voor 2020 bedraagt 453.486,3 euro. Per kilo stikstof die niet werd verwerkt, gaat het om een boete van 2 euro. Voor 25 landbouwers is er sprake van herhaling. Voor hen verdubbelt het boetebedrag tot 4 euro per niet verwerkte kilo stikstof.

De boetes worden deze week verstuurd naar de betrokken landbouwers. Zij krijgen 30 dagen de tijd om te betalen of om een bezwaarschrift in te dienen.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Vzw De Mestverwerkers

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek