header.home link

EU-parlement keurt resolutie rond betaalbaarheid van meststoffen goed

16 februari 2023

In het Europees parlement is een resolutie goedgekeurd waarin het aandringt op een Europese langetermijnstrategie voor meststoffen en bodemvoedingsstoffen tegen juni 2023. De Europarlementariërs willen onder meer dat de EU minder afhankelijk wordt van ingevoerde meststoffen en dat de prijzen ervan omlaag gaan.

Lees meer over:
europeesparlementstraatsburgstemmingbiolandbouwrapport3mei2022-2

Lange termijn

In de lijst met aanbevelingen die vandaag werd goedgekeurd, dringt het Europese parlement bij de Commissie erop aan om de levering van meststoffen te waarborgen, maatregelen te nemen om de prijzen te verlagen en de strategische autonomie van de EU op het gebied van meststoffen te vergroten. Om dit gerealiseerd te zien op lange termijn willen ze een strategie voor meststoffen en bodemvoedingsstoffen hebben tegen juni 2023.

Daarnaast bevelen ze onder meer aan om fossielvrije en gerecyclede voedingsstoffen te gebruiken om meststoffen te produceren. De voorzitter van de Europese Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Norbert Lins (EPP) deelde zijn mening hierover: ”Het vervangen en aanvullen van kunstmeststoffen door nutriënten uit organische bronnen zou het instrumentarium voor landbouwers aanzienlijk uitbreiden en de Europese landbouw minder afhankelijk maken van de invoer van meststoffen uit derde landen."

Uitgelicht

Meerderheid EU-landen wil kunstmestvervangers toestaan

nieuws
30 november 2022 Lees meer

Renure

De toepassing van renure, uit mest teruggewonnen stikstof, werd nogmaals aangehaald. Het parlement vraagt de Europese Commissie om maatregelen voor te stellen die het veilige gebruik van renure mogelijk maken. In de plenaire tussenkomst riep Europees parlementslid Tom Vandekendelaere (cd&v) de Commissie op om hiervan werk te maken. Hij drong reeds eerder aan om een tijdelijke uitzondering op het gebruik van renure mogelijk te maken ter vervanging van kunstmest, dat als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne bijna onbetaalbaar is geworden voor landbouwers.

Ook Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) vindt het goed dat renure aangehaald wordt in de resolutie. “Renure maakt een voortgang mogelijk naar een meer circulaire economie. Dit is echt een opportuniteit voor landbouwers om hun afhankelijkheid van chemische meststoffen te verminderen en de circulariteit op hun landbouwbedrijven te vergroten.” Met de goedgekeurde resolutie zet het Europees parlement renure nog eens op de agenda van de Commissie. Ze betreurt dat de Commissie hierover niets onderneemt en benadrukken dat renure alsook andere kunstmestvervangers nochtans een grote rol kunnen spelen in de Europese voedselvoorziening.

Korte termijn

Op korte termijn stellen de Europarlementariërs voor om een deel van de landbouwbegroting voor 2023 te gebruiken om boeren onmiddellijk te helpen. Daarnaast wordt gepleit om alle kunstmest, behalve die uit Rusland en Wit-Rusland, tijdelijk vrij te stellen van invoerrechten om de prijzen te stabiliseren. Ook roepen zij de Commissie op om enerzijds te kijken naar een gezamenlijk aankoopmechanisme voor meststoffen op EU-niveau en anderzijds te onderzoeken hoe knelpunten op de meststoffenmarkt kunnen worden verminderd.

Het parlement erkent ook dat de autonomie van kunstmeststoffen “niet realistisch is” op de middellange termijn en dat de grondstoffen voor de productie van meststoffen vaak afkomstig zijn van autocratische regimes. Daarom dient de EU haar strategische autonomie op het gebied van meststoffen te vergroten.

Uitgelicht
Ondanks het onzekere vergunningskader zijn melkvee- en varkenshouders Dries Maenhout en Brenda Dewinter uit Poeke er toch in geslaagd een vergunning te krijgen voor een pocket...
15 februari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek