header.home link

Demir na aanval op Mestbankinspecteurs: "Met ophitsen komen we nergens"

9 november 2022

Dat twee inspecteurs van de Mestbank werden aangevallen in Ravels is volgens Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) een gevolg van de polarisatie die is ontstaan door het lekken van MAP7-voorstellen. “Met ophitsen komen we nergens”, stelt ze. In de plenaire zitting van het Vlaams Parlement riepen Tinne Rombouts (cd&v) en Mieke Schauvliege (Groen) Demir meteen op haar eigen raad op te volgen.

Lees meer over:
VLM controle Mestbank_VLM

“Verbale en fysieke agressie”

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stuurde woensdag een persbericht uit waarin ze te kennen gaf dat twee inspecteurs van de Mestbank werden aangevallen door een landbouwer en zijn zoon. “De inspecteurs waren op een landbouwbedrijf aanwezig om een staalname uit te voeren van een mesttransport. Nadat ze verbaal werden aangepakt over de recente actualiteit, zijn ze ook fysiek aangevallen en werd er schade toegebracht aan het materiaal, aldus VLM. “We geven geen verdere informatie omdat we de zaak niet verder op de spits willen drijven”, zegt woordvoerder Leen Van den Bergh.

Wel liet ze weten dat de inspecteurs erg onder de indruk waren en dat ze aangifte deden bij de politie. VLM stelt dat het elke vorm van agressie scherp veroordeelt. “Wij zullen bij elk incident verdere juridische stappen ondernemen”, klinkt het. VLM toont wel begrip voor de onrust die er heerst op het terrein en vertrouwt erop dat de aanval van woensdag een uitzondering blijft.

Het Antwerpse parket bevestigt de feiten, maar nuanceert ook meteen. Volgens het parket is het niet zeker dat ongenoegen over het mestactieplan aan de basis ligt van het incident. “De man die gearresteerd en verhoord werd, mocht na verhoor beschikken. Het betreft de 41-jarige zoon van de landbouwer. Hij heeft psychische problemen. De controle was de druppel voor hem. Hij heeft te kennen gegeven dat hij de geleden schade zal vergoeden”, verklaart het parket.

Uitgelicht
“De mentale gezondheid van land- en tuinbouwers gaat steeds sneller bergaf. De onduidelijkheid en rechtsonzekerheid als gevolg van de stikstofproblematiek in Vlaanderen is ond...
20 oktober 2022 Lees meer

“Lekken hebben gemoederen verhit”

Bij vragen over het zevende mestactieplan in de plenaire zitting van het Vlaams parlement haalde minister Demir de aanval aan om haar ongenoegen te uiten over het lekken van de MAP7-voorstellen. “Dit was maar een werktekst die niet ik, maar mijn administratie heeft opgemaakt op basis van gesprekken met wetenschappers en 75 landbouwers en op basis van adviezen van de SALV- en Minaraad. Deze tekst is schandalig gelekt, een georganiseerde aanval”, zo stelde ze.

Ik zal een partner zijn voor alle actoren die stappen vooruit willen zetten

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

De minister is van mening dat het lek de gemoederen alleen maar heeft verhit. "Ik zou ook kwaad zijn als ik die berichtgeving zou hebben gelezen. Tot wat heeft die berichtgeving geleid? Tot geweld", aldus Demir in het parlement. "Ik wil hier duidelijk zeggen: we zullen geweld nooit aanvaarden. Ik wens die twee medewerkers die fysiek zwaar aangevallen zijn heel veel steun. Dat is niet de weg die we moeten opgaan."

Uitgelicht

Landbouworganisaties buitenspel bij nieuw mestactieplan

nieuws
6 oktober 2022 Lees meer

Vervolgens benadrukte ze dat ze heel hard gelooft dat natuur en landbouw samen de weg kunnen begaan. “Dat is ook de reden waarom ik aan VLM gevraagd heb om alle relevante actoren terug aan tafel te brengen. Met zijn allen kunnen we goede stappen vooruitzetten richting een nieuw mestactieplan. Het feit dat 5.000 landbouwbedrijven van de 20.000 hun nitraatresidu wel perfect onder controle hebben, is voor mij een bewijs dat het kan. Ik zal een partner zijn voor alle actoren die stappen vooruit willen zetten”, beloofde de minister.

“Stop met agribashing”

Daar hadden de vragenstellers in het parlement, Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Mieke Schauvliege (Groen) en Tinne Rombouts (cd&v), weinig oren naar. “U bent uw betoog begonnen met de schuld te leggen bij uw eigen administratie en bij het feit dat de voorstellen gelekt zijn. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat uw administratie dergelijke doldwaze ideeën op papier zet en dat u daar niet van op de hoogte bent. Wat mij vooral stoort, is dat u, van zodra er iets mis is met het milieu, naar landbouw wijst”, zo reageerde Sintobin op het betoog van Demir. “Als het om waterkwaliteit gaat, wijst u nooit naar de 400.000 gezinnen in Vlaanderen die niet zijn aangesloten op de riolering of naar de bedrijven. Het is per toeval dat de PFAS-lozingen van 3M aan het licht zijn gekomen. Stop met agribashing en kijk naar alle problemen”, aldus nog de Vlaams Belanger.

Demir veroordeelde op haar beurt het gebruik van de term agribashing. “Dat is een lelijk woord dat de gemoederen alleen maar ophitst. Dat is het allerlaatste wat we nodig hebben”, klonk het. Vervolgens wees ze erop dat de Vlaamse regering 700 miljoen euro heeft vrijgemaakt om lokale besturen te ondersteunen om de rioleringsgraad te verbeteren. “Op twee jaar tijd is die gestegen van 84 naar 86 procent. Maar er zijn nog gemeenten waar er nog werk aan de winkel is, zoals Aarschot, dat met 66 procent zowat de laagste rioleringsgraad van Vlaanderen heeft”, haalde Demir uit naar de – afwezige – Gwendolyn Rutten (Open Vld) die zich in het verleden al vaker zeer kritisch uitliet over de aanpak van Demir. Dat deed Sintobin volgende uitspraak ontlokken: “Deze sneer naar mevrouw Rutten, dat is het overlegmodel waar de minister voor staat.”

“Volg uw eigen raad op”

Ook Schauvliege reageerde fel. “Minister, u staat voor gigantische uitdagingen, maar het probleem is dat u elk dossier apart behandelt en op uw eentje. Als u de problemen echt wil aanpakken, is het belangrijk dat u niet constant op de landbouwsector, op uw collega-ministers en uw coalitiepartners schiet. U moet geen one-woman-show opvoeren en bruggen opblazen, want daarmee gaat u er niet komen. U vraagt aan milieu- en landbouworganisaties om samen te werken, het zou mooi zijn als u ook begint met samenwerken met uw collega-ministers.” Daarmee doelde ze op het feit dat landbouwminister Jo Brouns (cd&v) niet op de hoogte bleek van de inhoud van het initiële voorstel, net zomin als van het feit dat Demir het MAP7-overleg anders zou aanpakken.

De boodschap van Tinne Rombouts was gelijkaardig. “Land- en tuinbouwers verdienen meer respect dan wat we de afgelopen week opnieuw maar eens gezien hebben”, stak ze van wal. “Zij maken onmiskenbaar deel uit van ons Vlaams DNA. Zij, en bij uitbreiding de ganse agrovoedingsketen, zorgen voor voedselzekerheid en werkzekerheid. Wie die sector hier buiten wil, begaat een blunder van jewelste.” Ze benadrukte dat cd&v “diegenen die Vlaanderen mee groot gemaakt hebben”, nooit in de steek zal laten. “Wij zien hen als partners om een welvarende en gezonde toekomst in Vlaanderen uit te bouwen.”

Vervolgens zei Rombouts dat Demir zich gedraagt als “een springkikker die zijn pootjes niet nat wil maken”. “Eerst legt u eenzijdig een tekst op tafel. Die blijkt niet onderbouwd en dan vraagt u de landbouw- en milieuorganisaties wat er wel moet gebeuren. Ondertussen zegt u: als jullie er niet uit geraken, dan ga ik wel zelf opnieuw mijn tekst op tafel leggen.”

Een partner, daar zit je mee aan tafel, met respect en met voldoende gezond boerenverstand. Dat is wat wij de komende weken en maanden ook van u verwachten

Tinne Rombouts - Vlaams parlementslid (cd&v)

Ze wees de minister erop dat alleen als alle partijen samen aan tafel gaan zitten, het mogelijk zal zijn om samen tot oplossingen te komen die ook gedragen worden. “U heeft vandaag meerdere malen gezegd dat ophitsen het laatste is wat we nodig hebben. Sta me toe u ook te vragen dat consequent toe te passen. Een partner, daar zit je mee aan tafel, met respect en met voldoende gezond boerenverstand. Dat is wat wij de komende weken en maanden ook van u verwachten”, aldus nog Rombouts.

Bron: Eigen berichtgeving / Belga / Het Laatste Nieuws

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek