header.home link

Nieuwe start voor mestoverleg

8 november 2022

De komende weken komt er op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een nieuw overlegmodel voor het zevende mestactieplan (MAP7). VLM zal dat modereren, de landbouworganisaties schuiven mee aan tafel.

Lees meer over:

Gisteren lieten de landbouworganisaties Boerenbond, ABS en Groene Kring weten dat ze niet verder willen werken op basis van de eerste werktekst die in De Tijd gelekt was. "Minister van Omgeving Zuhal Demir wil nu een nieuw overlegmodel opstarten naar het voorbeeld van het sociaal overleg. Het is daarbij de bedoeling dat de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties op basis van eigen voorstellen tot een akkoord komen dat onze waterkwaliteit voldoende verbetert", klinkt het in een persbericht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Het overlegmodel zal opstarten onder leiding van gedelegeerd bestuurder Toon Denys van VLM. “Daarbij krijgen de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties en de overheidsinstanties de tijd om op basis van eigen voorstellen tot een akkoord te komen dat tegemoet komt aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, en dat aanvaardbaar is voor de Europese Commissie. Als zij erin slagen tot een dergelijk akkoord te komen, zal dat hetgeen zijn wat de minister zal voorleggen aan de Vlaamse regering”, meldt VLM nog.

Een eerste overleg stond al op dinsdag 8 november gepland. VLM krijgt de rol van moderator en bewaakt de doelstellingen en de opmerkingen van de Europese Commissie. “Enkel wanneer het niet lukt om via dergelijk overleg tot een akkoord te komen, zal de minister binnen de regering een eigen voorstel neerleggen. De minister roept alvast alle onderhandelende partijen op om zich van hun meest constructieve kant te laten zien, in het belang van én de landbouw, én de waterkwaliteit in Vlaanderen”, besluit het persbericht.

Schone lei

Rond half zeven was het eerste overleg afgelopen. De landbouworganisaties gaan in op het voorstel om met een schone lei aan tafel te gaan. “Voor ons was het belangrijk dat de gelekte voorstellen van tafel zijn, en dat er wordt vertrokken van een evaluatie van MAP6. Cruciaal is nu om dit overleg tijd en ruimte te geven zodat er vertrouwen kan groeien en dat we met een oplossing kunnen landen die landbouw en waterkwaliteit verzoent. Tegen Kerstmis werd ons gevraagd om al enige helderheid te bieden. Als de timing te krap is, zullen we niet kunnen landen, vrees ik”, klinkt het bij Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke.

Ook Boerenbond gaat mee aan tafel. Woordvoerster Vanessa Saenen: “Inhoudelijk is er nog niets gezegd, maar we zullen onze verantwoordelijkheid opnemen om tot een gedragen akkoord te komen.” Het nieuwe mestactieplan moet op 1 januari 2023 ingaan. Die deadline wordt moeilijk haalbaar.

Bron: VLM / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek