header.home link

Ook kritiek van N-VA Westhoek op MAP7-voorstel van Demir

7 november 2022

Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) krijgt nu ook kritiek uit eigen rangen op haar voorstel voor het nieuwe mestactieplan. Het arrondissement Ieper van N-VA trok naar haar kabinet om duidelijk te maken dat de plannen die vandaag op tafel liggen niet realistisch zijn. “Wij hebben met verbijstering kennisgenomen van het gelekte werkdocument. De Westhoek is dé groenteschuur van Vlaanderen en daarbuiten. Het kan niet de bedoeling zijn onze tewerkstelling en welvaart in het gedrang te brengen”, was hun boodschap.

Lees meer over:
Kritiek NV-A Westhoek Demir MAP7

De delegatie bestond uit Koen Descheemaker, voorzitter van het N-VA-bestuur arrondissement Ieper, en zijn ondervoorzitter Jan Vanbruwaene. Zij spraken namens het voltallige bestuur van het arrondissement. Daarnaast was ook Luc Coupille, provincieraadslid voor de arrondissementen Ieper – Oostende – Veurne – Diksmuide aanwezig, net als Dominique Cool die burgemeester is van Langemark-Poelkapelle en Joeri Demonie, zelf landbouwer en voorzitter van N-VA Langemark-Poelkapelle.

Zij vroegen en kregen een onderhoud met minister Demir. “Wij vinden het een slag in het gezicht van alle landbouwers dat zij en hun gezinnen zo’n schrik wordt aangejaagd op basis van een plan dat nog in de beginfase van overleg zit. Onze landbouwers verdienen beter”, stellen de N-VA’ers in een persbericht. Zij maakten van het overleg gebruik om “de puntjes op de i te zetten bij de minister over het belang van de aardappel- en groentesector in de Westhoek en het lokale standpunt over het toekomstige mestactieplan”.

De vertegenwoordigers van N-VA arrondissement Ieper gaan naar eigen zeggen volledig akkoord dat de waterkwaliteit dringend moet aangepakt worden om te voorkomen dat een rechter in de plaats van de politiek zal beslissen. “Maar de totaalsom van voorstellen die in de werktekst ongenuanceerd gelanceerd werden, lijken ons niet realistisch. In ons overleg hebben wij de minister duidelijk gemaakt wat de lokale belangen van de Westhoek zijn”, luidt het.

Ze wezen Demir erop dat het arrondissement Ieper, en bij uitbreiding de hele Westhoek, de voornaamste regio is waar aardappelen en groenten worden geteeld en waar de bijhorende agro-industrie gevestigd is. “Wij streven naar een evolutie, geen revolutie”, benadrukken de West-Vlaamse N-VA’ers die vrezen voor de tewerkstelling en de welvaart in de regio. “We zijn dan ook tevreden dat de minister heeft bevestigd dat er geen revolutie komt die de patat, frieten en groenten van ons bord doet verdwijnen.”

De commotie die is ontstaan door de voorstellen, is niet te overzien. Het bevordert extremisme en 'je-m’en-foutisme'

N-VA Westhoek

De delegatie benadrukte bij Demir ook het belang van technologie en innovatie. “Tal van filtersystemen om stikstof en fosfor uit het water te halen worden vandaag uitgebreid getest in de praktijk door onderzoeksinstellingen en universiteiten. Wij pleiten ervoor deze geavanceerde technologieën ook in te schakelen. Ook nieuwe beheerstechnieken van grachten en beken, precisiebemestingstechnieken en aangepaste gewasvariëteiten kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zonder een specifieke landbouwsector in het gedrang te brengen”, aldus N-VA Westhoek.

De aanwezige partijleden benadrukten dat het lekken van dergelijke sneuvelteksten naar de media een sereen debat niet in de hand werken. “De commotie die is ontstaan door de voorstellen, is niet te overzien. Het bevordert extremisme en 'je-m’en-foutisme'”, stellen ze. “We roepen dan ook alle betrokkenen op om het overleg kansen te geven en niet bij voorbaat te bombarderen. Door verder sereen samen te zitten, kan een beter MAP tot stand komen dat de beoogde doelstellingen kan behalen. Want die trekken we geenszins in twijfel, integendeel, het is in het belang van ons allemaal dat de waterkwaliteit er sterker op vooruitgaat.”

N-VA arrondissement Ieper is tevreden dat de minister de tijd nam om te luisteren naar de bezorgdheden op het terrein. Demir bevestigde aan hen dat het geenszins haar intentie is om de landbouw in de Westhoek onmogelijk te maken en de daaraan verbonden sectoren willens nillens te raken. “Door vandaag in gesprek te gaan met elkaar hebben we duidelijk de specifieke knelpunten van op het terrein in de Westhoek geïdentificeerd, maar tegelijk ook samen nagedacht over andere werkbare maatregelen voor een betere waterkwaliteit”, klinkt het alsnog in het persbericht van N-VA arrondissement Ieper.

Uitgelicht
De werktekst van het zevende mestactieplan (MAP7) die momenteel voorligt, kan geen basis kan zijn voor verder overleg over een nieuw Mestactieplan. Dat zeggen landbouworganisa...
7 november 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: N-VA Westhoek

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek