header.home link

354 landbouwers beboet voor onvoldoende nitraatresidustalen in 2022

13 februari 2023

De Mestbank gaat 354 landbouwers beboeten die geen of onvoldoende nitraatresidustalen hebben laten nemen in het najaar van 2022. De boete bedraagt 150 euro per deelstaal dat te weinig werd genomen en 300 euro bij recidivisme. Het totale bedrag van alle boetes is 176.250 euro.

Lees meer over:

Afgelopen najaar moesten 8.452 landbouwers op eigen initiatief één of meer bodemstalen laten nemen om het nitraatresidu te meten. “Van die groep liet 95,8 procent de nodige stalen effectief nemen”, benadrukt de Mestbank. Een minderheid, 354 landbouwers in totaal, deed dat niet. Onder hen waren 77 recidivisten. “Voor het beoordelen van recidivisme gaan we tot vijf jaar terug”, klinkt het. “Voor de geselecteerde percelen moet per twee hectare een deelstaal genomen worden.”

De boetes moeten betaald ten laatste betaald worden op 15 maart 2023. Bezwaar indienen kan uiterlijk tot dezelfde datum via aangetekend schrijven. “Er wordt dan automatisch uitstel van betaling verleend. Ook de nitraatresidumaatregelen voor 2023 beoordelen we bij de bezwaarbehandeling. Hiervoor moet geen apart bezwaar ingediend worden”, laat de Mestbank weten.

Ernstige teeltschade kan een element zijn in de bezwaarbehandeling voor zover er “een verband is met een verminderde stikstofopname waarop niet geanticipeerd kon worden of met een verminderde stikstofopname die niet geremedieerd kon worden”. De Mestbank wijst er wel op dat overtuigende bewijsstukken nodig zijn wanneer een landbouwer teeltschade wenst aan te halen in bezwaar.

“Bij voorkeur is dat het volledige verslag dat is opgemaakt in het kader van de brede weersverzekering. Wie hier niet over beschikt, voegt een uitgebreid schadedossier toe aan het bezwaar. Dat schadedossier bevat minstens een uitgebreide beschrijving van de aard en omvang van de schade, een berekening en raming van het percentage geleden schade en een fotoverslag waaruit de aard en omvang van de schade duidelijk blijkt”, luidt het nog.

Uitgelicht
Pas begin volgende week verschijnt het Mestrapport voor 2021, maar de West-Vlaamse onderzoeksinstelling Inagro deelt op zijn website al de metingen van de nitraatresiducampagn...
14 december 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: VLM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek