header.home link

Green Service wint Ivan Tolpe Prijs met kleinschalige biogasinstallaties

Het Vlaamse Green Service heeft de Ivan Tolpe Prijs 2023 gewonnen met een nieuw concept voor nutriënten- en energierecuperatie op boerderijschaal. De Ivan Tolpe Prijs wordt door het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) tweejaarlijks uitgereikt en zet innovaties in mestverwerking in de kijker. De prijs is een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in mestverwerking uit West-Vlaanderen.

30 mei 2023  – Laatste update 30 mei 2023 15:07
Lees meer over:
Tolpe

Ivan Tolpe was een landbouwer en ondernemer die zeven varkensbedrijven en drie mestverwerkingsinstallaties beheerde. In 2013 overleed hij door een tragisch ongeluk op de boerderij. Als eerbetoon aan deze pionier in de sector, heeft VCM de ‘Ivan Tolpe Prijs’ opgericht. Het gaat om een prijs voor innovatie in de mestverwerking. Het doel is om innovatieve, veelbelovende technieken te helpen ontwikkelen en steunen, om de voortrekkersrol van Vlaanderen in mestverwerking te behouden.

Deze maand werd de prijs voor de vijfde keer uitgereikt en kozen de VCM-leden Green Service uit vier inzendingen die door een jury waren geselecteerd. Vorige week vond prijsuitreiking plaats in Agrotopia, de dakserre op een loods van REO-veiling in Roeselare. Onder de inzendingen ook buitenlandse projecten. Deze worden sinds de vorige editie aanvaard mits ze toepasbaar zijn in Vlaanderen.

Green Service uit Kortemark, nabij Roeselare, levert sinds 2017 kleinschalige biogasinstallaties. Het concept, een aaneenschakeling van verschillende technieken, zet mest door een vergistingsinstallatie om in digestaat met bijkomende vorming van biogas dat in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Door de mest thermofiel te vergisten (temperatuur tussen 50 en 55°C) kan het digestaat meteen gehygiëniseerd worden. Voor een erkenning dat er voldoende hygiënisatie is bij betreffende tijd-temperatuurcombinatie (> 1 uur, 50-55 °C) moet een aanvraagdossier bij de Mestbank ingediend worden.

Schematisch overzicht van het Green Service-concept

Loosbaar water

Het digestaat of de mest wordt vervolgens volgens klassieke methodes gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dunne fractie verder ontdaan wordt van zwevende stoffen aan de hand van een dissolved-air-flotation éénheid. De bekomen waterfractie wordt via omgekeerde osmosetechnologie gefilterd tot herbruikbaar, loosbaar water en een concentraat.

Recuperatie van stikstof en andere waardevolle nutriënten maakt het voor de landbouwer mogelijk om zijn eigen stikstofvoorraad te produceren

De omgekeerde osmosetechniek die wordt gebruikt, onderscheidt zich volgens de jury door zijn unieke membraantechniek. De kwaliteiten van de techniek worden als volgt opgesomd in het juryrapport: “De hoog turbulente waterstroming langsheen het membraan en de constructie van een groter aanvoerkanaal zorgen ervoor dat er minder snel afzettingen gebeuren op de binnenkant van de membraanmodule. Daarnaast krijgen chemicaliën beter toegang om een meer efficiënte reiniging uit te voeren... Hierdoor kunnen eenvoudige zandfilters en andere filtersystemen gebruikt worden en is een complexe en dure voorfiltratie niet vereist.”

Het systeem om mest om te zetten tot water en nutriëntenrijk concentraat werd reeds in verschillende pilootinstallaties gedemonstreerd, bewezen en wordt momenteel vermarkt. “Recuperatie van stikstof en andere waardevolle nutriënten via bovenstaand beschreven techniek(en) maakt het voor de landbouwer mogelijk om onder andere zijn eigen stikstofvoorraad te produceren”, klinkt het.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek