header.home link

EU sleept België voor rechter voor falend Waals mestbeleid, ook waarschuwing voor Vlaanderen

15 februari 2023

De Europese Commissie sleept België voor het Europese Hof van Justitie omdat het Waals Gewest onvoldoende maatregelen neemt tegen nitraatverontreiniging in grondwater en waterlopen. Het bestaande actieplan in Vlaanderen dateert van 2014, terwijl het normaal om de vier jaar geactualiseerd moet worden. Aanvullend is ook Vlaanderen woensdag per brief geïnformeerd dat de waterkwaliteit niet op punt is en actie vereist is.

Lees meer over:

Een te hoog nitraatgehalte kan leiden tot overmatige groei van algen waardoor ander leven in rivieren en meren verstikt en vissen sterven. Om nitraatverontreiniging tegen te gaan, is er vanaf de jaren '90 een nitraatrichtlijn opgesteld. Die richtlijn vereist dat lidstaten hun grond- en oppervlaktewater voldoende controleren op verontreiniging door nitraten en eventuele maatregelen nemen. 

Wallonië doet te weinig

Wallonië doet dat onvoldoende, zo oordeelt de Europese Commissie. "Het Waals gewest komt zijn verplichtingen niet na om zijn wateren te controleren en na te gaan of ze verontreinigd zijn", klinkt het. Het bestaande actieplan ("Programme de Gestion durable de l'azote en agriculture” (PGDA), red.) dateert van 2014, terwijl het om de vier jaar geactualiseerd moet worden, en voldoet niet aan de eisen van de Europese nitraatrichtlijn. Bovendien blijkt de grondwaterkwaliteit in ongeveer 30 procent van de meetpunten te zijn gedaald.

Na aanmaningen in 2014 en 2019, waarschuwde de Commissie Wallonië in 2020 formeel dat het de Europese wetgeving schendt. Drie jaar later is het Waals gewest nog steeds niet aan alle bezwaren tegemoetgekomen, waardoor de Commissie geen andere oplossing meer ziet dan ons land voor het Europees Hof te dagen.

Vlaanderen ook berispt

Ook Vlaanderen ontkomt niet aan het vingertje van Europa, maar krijgt nog wat respijt. De opeenvolgende nitraatactieplannen hebben sinds 2015 niet de verwachte resultaten opgeleverd, constateert de Commissie. "De waterkwaliteit is in het Vlaams Gewest sterk verslechterd en behoort nu, met alle oppervlaktewateren in staat van eutrofiëring, tot de slechtste van de EU", luidt het.

Om deze reden ontving Vlaanderen woensdag van de Commissie een aanmaningsbrief waarin het erop aandringt om onmiddellijk de vereiste verscherpte maatregelen te treffen. Vlaanderen heeft nu twee maanden de tijd om te reageren en de tekortkomingen die de Commissie vaststelde aan te pakken. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie ultiem ook Vlaanderen voor het Europees Hof dagen.

Uitgelicht
De onderhandelingen over het zevende mestactieplan (MAP) zijn nog in volle gang, maar op 16 februari gaat het nieuwe bemestingsseizoen van start. "Zonder aanpassingen aan de w...
9 februari 2023 Lees meer

Bron: Belga / VRT Nws

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek