header.home link

Registratieplicht kunstmest start op 1 januari 2020

18 december 2019
Elke aangifteplichtige landbouwer is vanaf 1 januari 2020 verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest. In afwachting dat het digitale register op het Mestbankloket beschikbaar is, moeten de landbouwers zelf een register opmaken. Het gaat om een van de maatregelen van MAP6 om het gebruik van kunstmest beter in kaart te brengen.
Lees meer over:
Elke aangifteplichtige landbouwer is vanaf 1 januari 2020 verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest. In afwachting dat het digitale register op het Mestbankloket beschikbaar is, moeten de landbouwers zelf een register opmaken. Het gaat om een van de maatregelen van MAP6 om het gebruik van kunstmest beter in kaart te brengen.
In de aanloop naar het zesde mestactieplan wezen milieubeschermers en politici van de oppositie steevast naar de veestapel als verklaring voor de hardnekkige problemen met de waterkwaliteit. Toch situeert het probleem zich niet alleen bij dierlijke mest. De slechte meetresultaten in de provincie West-Vlaanderen worden ook toegeschreven aan de intensieve teelt van groenten in vollegrond. Volgens De Standaard, die eerder dit jaar fraude met (kunst)mest aan het licht bracht, gaat die groenteteelt gepaard met gebruik, én met misbruik, van kunstmest.
 
Het probleem is naar verluidt dat niemand controleert hoeveel kunstmest er precies aangewend wordt. Via hun Mestbankaangifte geven boeren en tuinders dat nochtans aan. Op basis daarvan rapporteert het jongste Mestrapport het gebruik van 48,6 miljoen kilogram stikstof uit kunstmest op Vlaamse landbouwgrond, tegenover 90,6 miljoen kilogram uit dierlijke mest. Tot op vandaag kon de Mestbank de juistheid van de aangifte door landbouwers, wat betreft kunstmest, moeilijk verifiëren.
 
Bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de controlerende overheid, is men zich bewust van de onderschatting van het kunstmestgebruik. In het nieuwe mestactieplan worden kunstmesthandelaars en boeren nu verplicht om de verhandelde en de gebruikte hoeveelheden kunstmest digitaal te registreren. “Dat zal toelaten om beide datasets te vergelijken en foutieve registratie op te sporen en te bestraffen”, aldus woordvoerder Leen Van den Bergh.
 
De bedoeling is dat de Mestbank vanuit de boekhouding van toeleveranciers reeds zicht heeft op de verhandelde kunstmest, en zo een eerste inschatting kan maken van het kunstmestgebruik door landbouwers. Zij zullen de aangegeven hoeveelheid kunstmest moeten kunnen staven met documenten, en bij een controle een overzicht kunnen voorleggen van alle leveringen. Tegen de zomer van 2020 wil de Vlaamse overheid de databank voor digitale registratie klaar hebben, wat een automatische transfer van gegevens naar de Mestbank zal toelaten.
 
Meer info: vlm.be

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek