header.home link

Natuurorganisaties laten hun tanden zien na “misleidende informatie” van von der Leyen over wolven

Milieu- en dierenbeschermingsorganisaties hebben een open brief gestuurd naar Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen naar aanleiding van een persbericht van de Commissie. In het bericht staat dat “de stijgende wolvenpopulatie in bepaalde delen van Europa een steeds groter gevaar vormt voor mens en vee.” De milieuorganisaties uiten nu hun bezorgdheid over de “misleidende informatie” die von der Leyen over wolven zou verspreid hebben. “Geen gevaar voor mens of vee”, klinkt het bij het Wereld Natuur Fonds (WWF). 

12 september 2023  – Laatste update 12 september 2023 17:05
Lees meer over:

Aanpassing wetgeving 

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige week in een persbericht dat “de oprukkende wolvenpopulatie in bepaalde delen van Europa een steeds groter gevaar vormt voor het vee en mogelijks ook voor de mens”.  Zowel in Vlaanderen als in Europa is de wolf sinds 1992 wettelijk beschermd door de Europese Habitatrichtlijn. Door de verbeterde bescherming van de soort en haar leefgebieden stijgt de Europese wolvenpopulatie opnieuw. Door de verhoogde aanwezigheid van wolven in verschillende Europese lidstaten zijn er meer conflicten met lokale landbouwers en jagersgemeenschappen, waardoor de wolvendiscussie regelmatig oplaait. Enkel in geval van een “probleemwolf” is afschot toegestaan. De Commissievoorzitter riep de Europese lidstaten vorige week nochtans op om "waar nodig" actie te ondernemen. De Commissie onderzoekt nu bijgevolg of het opportuun is om de wetgeving, waarbij de wolf een bijna absolute bescherming krijgt, aan te passen.  

De groeiende wolvenpopulatie in bepaalde delen van Europa vormt geen gevaar voor vee of mensen

Wereld Natuur Fonds (WWF)

Gevaar voor de mens? 

De Europese koepel van organisaties voor natuurbescherming reageert scherp in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De organisaties uiten hun bezorgdheid over de “misleidende informatie” die over wolven verspreid wordt. “De groeiende wolvenpopulatie in bepaalde delen van Europa vormt geen gevaar voor vee of mensen”, klinkt het bij het Wereld Natuur Fonds (WWF). De ngo benadrukt dat wolven "mensen niet als prooien zien" en "dodelijke confrontaties" uitzonderlijk zijn. De bewering dat de groeiende wolvenpopulatie gevaarlijk is, is niet gestoeld op wetenschappelijke kennis, klinkt het. Ook Natuurpunt beweert stellig dat wolven geen gevaar vormen voor mensen. “De praktijksituatie in Vlaanderen toont aan dat er in ons dichtbevolkte land waar de wolvenroedel dagelijks door dichtbebouwde kernen of zelfs door tuinen wandelt, nog geen enkel incident is geweest”, aldus Natuurpunt.  

Gevaar voor het vee? 

WWF kaart aan dat de schade op boerderijen vaak gelinkt is aan gebrek aan gepaste beveiliging of fysieke bescherming. De milieuorganisatie wijst verder op de Europese en nationale richtlijnen en hulpmiddelen om de economische wolvenschade te voorkomen en compenseren zoals bijvoorbeeld het trainen van honden om kuddes te beschermen, het opleiden van boeren en hulpmiddelen en technische oplossingen om wolven af te schrikken. Daarnaast kunnen landbouwers, dankzij Europese richtlijnen voor overheidssteun in de landbouwsector, beroep doen op een vergoeding wanneer er schade is door beschermde diersoorten zoals wolven. De investeringskosten die de landbouwer maakt om schade van wolven te voorkomen, bijvoorbeeld via elektrische afsluitingen, worden vergoed. "Die mogelijkheden worden momenteel onvoldoende benut", klinkt het in de open brief. Ook Natuurpunt benadrukt dat “de praktijk in Vlaanderen aantoont dat die maatregelen werken en dat conflictarm samenleven mogelijk is.” 

Oproep aan de Europese Commissie 

“De manier waarop de Europese Commissie nu informatie opvraagt over wolvenpopulaties via een e-mailadres gaat in tegen haar eigen ‘Better Regulation’-regels”, klinkt het bij Natuurpunt. “De periode is te kort, de bevraging gebeurt niet op het daarvoor bestemde portaal en de Commissie beschikt al over grondige wetenschappelijk verzamelde informatie via de Fitness Check en de periodieke rapportage in het kader van de Habitatrichtlijn”, besluit de natuurorganisatie.  

De Europese koepelorganisatie voor natuurbescherming roept de Europese Commissie op om een “gezond en verantwoord beleid te voeren inzake wildbeheer en natuurbescherming, gebaseerd op wetenschap in de plaats van opinies en de economische belangen van enkelingen.” 

"Wolven zijn integraal deel van het natuurlijk erfgoed in Europa en spelen een vitale rol in het behouden van het ecosysteemevenwicht en de biodiversiteit. De terugkeer van de wolf is een aanzienlijk instandhoudingssucces dat niet in gevaar mag worden gebracht", besluit WWF. 
 

Bron: WWF / Natuurpunt / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek