header.home link

Dit was 2021: de definitieve comeback van de wolf

10 januari 2022

Een aantal thema’s beheerste afgelopen jaar overduidelijk de landbouwactualiteit. VILT pikt er de komende weken de belangrijkste trends uit en blikt erop terug met iemand die het vanop de eerste rij allemaal beleefde. Ons vijfde en laatste verhaal focust op het wolvenprobleem: 2021 was het jaar van comeback van de wolf. De Limburgse veehouder Cyriel Geusens zag in september een vleeskoe opengereten worden en beleeft sindsdien slapeloze nachten. Meer nog dan de landbouw, waar dieren vaak binnen gehouden worden, wordt het plattelandsleven door de wolf bedreigd.

Lees meer over:
cyriel geusens

“Ik heb elke nacht schrik dat de wolven weer toeslaan. Het is een lijdensweg”, vertelt Cyriel Geusens, melk- en rundveehouder uit Oudsbergen. Sinds zijn rundveestapel in september werd aangevallen door wolven en een vleeskoe werd gedood, slaapt hij slecht. “Vannacht om 2 uur blaften de waakhonden en ben ik gewapend met een stok en felle zaklamp gaan kijken of er wolven in de buurt waren. Dat bleek uiteindelijk niet het geval waarop ik weer ben gaan slapen. Deze situatie doet zich regelmatig voor.”

De wolf, die officieel zijn rentree maakte in Vlaanderen in 2018, is de laatste jaren aan een opmars bezig. Werd het aantal gevestigde wolven in 2019 nog geschat op 2, liep dit aantal op tot 4 in 2020 en 9 in 2021. Naast deze roedel, die zich ophoudt in de regio Oudsbergen, telt ons land ook nog zwervende wolven waarvan het aantal moeilijk te schatten is. Ook het aantal dodelijke slachtoffers van landbouwdieren steeg navenant: van 51 in 2019 tot 108 in 2020 en 117 in de eerste tien maanden van 2021.

Ik heb elke nacht schrik dat de wolven weer toeslaan. Het is een lijdensweg

Cyriel Geusens - melk- en rundveehouder uit Oudsbergen

Wolfproof omheining niet deugdelijk

Volgens Geusens is er geen kruid gewassen tegen aanvallen van de wolven. Na de dodelijke aanval op een rund en een nieuwe, mislukte aanval kort hierna, heeft de veehouder een wolfproof omheining aangebracht op een perceel. Maar dit biedt volgens hem weinig soelaas, integendeel. “Nadat het een dag flink gewaaid was, was er een boom over de omheining gewaaid en was er een rund in het net beland.” Sindsdien wil hij van de omheining niets weten. Bovendien zijn de subsidies die worden verstrekt volgens hem ondermaats.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) blijft evenwel inzetten op wolfproof omheining en breidde eind vorig jaar het beschikbare budget uit. Het aantal hectare weiland dat binnen het Limburgse leefgebied van de wolven wolfproof zal moeten gemaakt worden, wordt geschat op 2.500 hectare. ANB acht hierbij het risico voor kleinvee, zoals schapen en geiten, het grootst. Op vlak van grootvee wordt ervan uitgegaan dat aanvallen uitzonderlijk zullen blijven.

Geusens heeft hierover zijn twijfels nadat de wolf twee keer toesloeg op zijn bedrijf.  Ook de statistieken laten een stijging van het aantal aanvallen op grotere landbouwdieren zien. Zo werden er in de eerste 10 maanden van vorig jaar 5 runderen slachtoffer van een aanval van de wolf, tegenover 1 in 2020. “En wat nou als het kleinvee uit vrees wordt binnengehaald door de eigenaren en de wolven in aantallen stijgen? Dan krijgen ze honger en zullen ze ook vaker koeien aanvallen. Daarenboven worden de wolven in de loop der jaren ook meer ervaren in het aanvallen van runderen.”

Uitgelicht
In Oudsbergen is maandagochtend een doodgebeten melkkoe gevonden in een weide. Het dier werd ook voor de helft opgepeuzeld. Alles wijst op een wolvenaanval. Het is voor het ee...
31 mei 2021 Lees meer

Omdat hij weinig vertrouwen heeft in de wolfproof omheining, wil hij vanaf dit jaar meer huiskavel gaan beweiden. Zijn 60-koppige melkveestapel wordt tijdens het weideseizoen ’s nachts al binnengehaald. Deze tactiek wil hij ook toepassen bij het rundvee dat momenteel nog dag en nacht op de weide loopt. Op stal houden is geen optie, geeft hij aan. “Dan krijg je andere problemen zoals warmte, de aanvoer van voeder en de afvoer van mest.”

Wolvenfietsroute toont gruwelijke foto’s

Geusens stond dit najaar ook aan de basis van de door de bedrijfsgilde Peer-Meeuwen georganiseerde 'wolvenfietsroute'. Deze route leidt fietsers langs een 20-tal locaties in Peer en Oudsbergen waar de wolf toesloeg. Infoborden langs de weg tonen gruwelijke foto’s van de dieren die werden gedood door de wolf.

Enkele maanden na dato is de kritiek op de boerenactie alles behalve verstomd. “De gemeente wil dat de borden binnengehaald worden omdat de beelden choquerend zouden zijn voor de jeugd”, vertelt Geusens verbouwereerd. “Dit terwijl het een zuivere afbeelding van de werkelijkheid is.” Het is volgens de Limburger symbolisch voor de lakmoedige aanpak van het wolvenprobleem door de overheid die de terugkeer van de dieren als een zege voor de natuur afschildert. “Door deze beelden te weren, wordt het beeld van zachtaardige dieren in stand gehouden.”

Dat was ook de boodschap van de 'Grote Boze Wolven Fakkeltocht' in Oudsbergen waaraan eind september 3.000 mensen deelnamen. "Hier in de bossen en de velden waar wij wonen, roepen de wolven tegenstrijdige gevoelens op", zo sprak landbouwer Thomas Linssen het publiek toe in reactie op het positieve verhaal dat wordt opgehangen door de overheid. "Ik denk dat de meeste van jullie hier zijn vanuit een terechte bezorgdheid. De kinderen zijn bang, de grootouders, moeders en zelfs vaders zijn bang. Angst die ontstaan is door de beelden van dode huisdieren en dood vee."

Uitgelicht
Bijna 3.000 mensen hebben vrijdagavond in Oudsbergen deelgenomen aan de Grote Boze Wolven Fakkeltocht. Allemaal maken ze zich zorgen over de verschillende wolven die in de buu...
26 september 2021 Lees meer

Dodelijk voor toerisme

Geusens beaamt dat de lokale bevolking bang is dat na de landbouwdieren op termijn ook de mens aan de beurt is. “Laatst was ik op de fiets de weides aan het controleren en sprong er plotseling vanuit de maïs een wolf op de weg die mij enkele minuten aanstaarde. Dat is geen normaal gedrag voor een wild dier dat weg hoort te rennen. De wolven worden steeds brutaler en zijn niet meer bang voor de mensen.”

“De angst van de plattelandsbewoners is groter dan die van de landbouwers”, vertelt Erik Paesen, melkveehouder uit Oudsbergen en organisator van de wolvenfietsroute. “De meeste melkveebedrijven hebben hun dieren  binnen staan, waardoor ze geen risico lopen”, verduidelijkt hij zijn standpunt. "Voor professionele landbouwers zijn wilde zwijnen, die sterk in opmars zijn en de maisvelden leegeten, een groter probleem."

De angst van de plattelandsbewoners is groter dan die van de landbouwers. De meeste melkveebedrijven hebben hun dieren binnen staan waardoor ze geen risico lopen

Erik Paesen - melkveehouder uit Oudsbergen

Het was mede voor deze plattelandsbewoners dat hij de wolvenfietsroute organiseerde. Naast een angstige bevolking vrezen de boeren ook dat toeristen wegblijven uit de regio. Niet alleen wegens angst voor de wolven, maar tevens door een verschraling van het landschap. “Hobbyboeren zullen hun kleinvee steeds meer op stal halen, of helemaal van de hand doen. Het land dat hierdoor vrijkomt zal gebruikt worden voor de teelt van mais. Deze monocultuur is absoluut niet goed voor de aantrekkingskracht van onze regio op toeristen.”

Alhoewel het gevaar voor de landbouw door Paesen niet al te hoog ingeschat wordt, houden vleesveehouders zoals Geusens dus wel degelijk hun adem in. De veehouder ziet een duurzame samenleving met de wolf op termijn allerminst zitten. “Misschien dat de wolf kan gedijen in grote natuurgebieden in Polen en Duitsland. Hier is het gebied veel te dichtbevolkt en komen mens en wolf al snel in elkaars vaarwater”, besluit hij.  

Bron: Jerom Rozendaal

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek