header.home link

9 pct van kleinvee in wolvengebied afgeschermd, WFT krijgt versterking

Nog maar 9 procent van het weiland in het leefgebied van de wolf is beschermd. In totaal moet er zo’n 2.500 hectare grasland afgerasterd worden. Het Wolf Fencing Team krijgt daarom versterking. Dat heeft minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) gezegd in het Vlaams parlement.

19 december 2021  – Laatste update 19 december 2021 21:57
Lees meer over:

Naar aanleiding van de doortocht van waarschijnlijk twee zwervende wolven in de Antwerpse Noorderkempen wilde Tinne Rombouts (CD&V) weten of het risicogebied waarbinnen wolfwerende omheiningen worden gesubsidieerd zou worden uitgebreid. Haar partijgenoot Jo Brouns stelde dan weer de vraag of het Wolf Fencing Team zou worden versterkt.

Voorlopig geen herziening risicozones, wel sterker WFT

Demir antwoordde dat het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek (INBO) om de drie maand een afweging maakt van het risicogebied voor de wolf: “Een uitbreiding van de risicozone heeft uiteraard ook een impact, zowel budgettair en organisatorisch als maatschappelijk, zodat er een weloverwogen inschatting moet worden gemaakt.” Alleen binnen het risicogebied is er een terugbetaling van de kosten voor wolfwerende omheiningen.

Het Wolf Fencing Team (WFT) zal versterkt worden, nadat er eerder geruchten waren over een achterstand om alle aanvragen te verwerken. Demir: “Zij hebben sinds de aanvallen op runderen en pony’s in september zeer veel adviesaanvragen ontvangen, waardoor de wachttijden inderdaad gevoelig oplopen. Wij hebben veelvoudig overleg met hen, en zij hebben dan ook snel hun knelpunten voorgelegd. Daarom heb ik ook onmiddellijk beslist om de financiële ondersteuning via een samenwerkingsovereenkomst te verhogen van 60.000 euro naar 100.000 euro per jaar voor drie jaar.” De minister meldde ten slotte ook dat het wolvenprotocol begin volgend jaar moet geëvalueerd worden.

zuhal demir quote

WFT heeft sinds de aanvallen op runderen en pony’s in september zeer veel adviesaanvragen gekregen. Daarom heb ik de financiële ondersteuning verhoogd van 60.000 euro naar 100.000 euro per jaar

Zuhal Demir - Minister van Leefmilieu

Minstens 2.500 hectare risicogebied

Op een schriftelijke vraag van Leo Pieters (Vlaams Belang) ging de minister dieper in op het aantal hectare weiland dat binnen het leefgebied van de wolven wolfproof zal moeten gemaakt worden. Hoewel er geen exacte gegevens zijn, zou het gaan om minstens 2.500 hectare kleinvee, ezels en pony’s met een 1.455 betrokken eigenaars. Het totale leefgebied van de Limburgse wolven beslaat ongeveer 177.000 hectare. Op vlak van aanvallen op grootvee wordt er nog altijd van uitgegaan dat ze zeer uitzonderlijk zullen blijven.

Tot nu toe werden er 173 aanvragen voor wolfproof omheiningen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 203.351 euro. Zuhal Demir schat dat daarmee zo’n 216 hectare al omheind zijn, of een kleine 9 procent van het doelareaal. Eerdere kostenramingen van de Vlaamse regering bij het nieuwe subsidiereglement gaan uit van een kostprijs van 3.500 à 4.000 euro per hectare. De totale kostprijs voor het subsidiëren van omheiningen in het risicogebied zal dus tussen de 8,75 en 10 miljoen euro bedragen.

Ophef in Peer-Meeuwen

Niet alleen in het Vlaams Parlement, maar ook in Peer-Meeuwen blijft de wolf de gemoederen beroeren. De lokale bedrijfsgilde startte een 'wolvenfietsroute' die de fietser leidt langs een 20-tal locaties in Peer en Oudsbergen waar de wolf toesloeg. Infoborden langs de weg tonen de gruwelijke taferelen. Om het initiatief te promoten verstuurden de initiatienemers de voorbije week ook promotiefolders naar 14.000 gezinnen in Peer en Oudsbergen. “De fietstocht brengt je op plaatsen waar onlangs onschuldige slachtoffers vielen”, staat te lezen in de inleiding naast een foto van een woeste wolf.

Verder in de folder laten gruwelijke foto's van aangevallen weidedieren weinig aan de verbeelding over. Heel wat bewoners reageren geschokt op de gruwelijke beelden. “Het gaat om taferelen die zijn wat ze zijn, die foto's zijn niet bewerkt”, stelt veehouder Erik Paesen van de bedrijfsgilde. “We willen mensen die er misschien wat verder vanaf staan, duidelijk maken hoe het voelt om deze gruwel van kortbij mee te maken, als je dieren zo worden aangevallen.” De lokale burgemeesters hebben aangedrongen op overleg met de initiatiefnemers.

Bron: Eigen berichtgeving / HLN

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek