header.home link

Weer dode koe, maar "geen probleemwolf"

15 september 2021

Ook nadat gisteren voor de derde keer een koe werd doodgebeten, blijft het Agentschap Natuur en Bos formeel: er is geen sprake van een probleemwolf. De weides van de dieren waren niet ‘wolfproof’. De Vlaamse regering wil het wolvenprobleem nu oplossen met extra subsidies en meer sensibilisering.

Lees meer over:

Na de wolvenaanval op twee shetland-pony’s verzamelde de nationale pers zich in Meeuwen in Noord-Limburg om de sfeer op te snuiven bij bange bewoners en getroffen veehouders. Terwijl de ploeg van Ter Zake een interview stond af te nemen van burgemeester Marco Goossens (CD&V) raakte bekend dat de Limburgse wolvenroedel al voor de derde maal een jonge vaars had gedood.

Toch is Jeroen Denaeghel, de woordvoerder  van het Agentschap Natuur en Bos, formeel: het gaat hier niet om een probleemwolf zoals dat gedefinieerd wordt in het wolvenprotocol. “We hebben op het wolvenoverleg duidelijk gemaakt dat we nog altijd niet met een probleemwolf te maken hebben. Die term gebruiken we pas  wanneer een wolf systematisch goed beschermd vee aanvalt. Alle slachtoffers vielen op terreinen die niet wolfproof afgeschermd waren, op één na, wat aan een zwakke schakel in de omheining lag. Zulke incidenten zijn normaal biologisch gedrag”, zegt Denaeghel aan De Standaard.

Extra subsidies, meer sensibilisering

Op het wolvenoverleg hebben de vertegenwoordigers van Boerenbond en Paardenpunt Vlaanderen hun engagement herbevestigd om hun leden op te roepen om wolfwerende omheiningen te installeren. Gisteren kreeg het Wolf Fencing Team alvast 80 nieuwe oproepen binnen, al communiceerden ze gisteren zelf dat 90% van het kleinvee in Limburg nog op onbeschermd weiland staat.

We hebben op het wolvenoverleg duidelijk gemaakt dat we nog altijd niet met een probleemwolf te maken hebben. Die term gebruiken we pas  wanneer een wolf systematisch goed beschermd vee aanvalt.

Jeroen Denaeghel - woordvoerder ANB

Of de nieuwe preventiecampagne op korte termijn zoden aan de dijk zet, valt nog te bezien. In Het Laatste Nieuws reageert een getroffen veehoudster alvast sceptisch: "Als we al onze percelen opnieuw moeten uitspannen, dan zitten we aan 7,5 kilometer. Dat is dus niet te doen. En wat meer is: mijn man heeft al verschillende keren naar het Wolf Fencing Team gebeld. Blijkbaar is de vraag zo groot dat ze niet meer kunnen volgen, ze nemen zelfs de telefoon niet meer op.”

Nochtans krijgen de kleinveehouders vroeger 80% en nu zelfs 90% van hun investering vergoed door de Vlaamse overheid. Lang gingen de experts er vanuit dat de wolven geen paarden of runderen zouden aanvallen en dat er voor hen dus geen tussenkomst nodig was. Nu zou de subsidieregeling dus toch uitgebreid worden naar runderen, paarden, ezels, lama’s of pony's. De goedkeuring van de nieuwe subsidies wordt binnen een aantal weken op de agenda van de Vlaamse regering verwacht.

Herlocatie

Toch lijken de belangenverenigingen van de boeren en de paardenhouders daar geen genoegen mee te nemen. “Men zal echt creatievere oplossingen moeten verzinnen dan louter omheiningen en subsidies”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, "De verhoging van subsidies is positief, maar het omheinen van alle schapen-, paarden- en runderweiden van particulieren en professionelen is onhaalbaar, onbetaalbaar en bovendien ongewenst, onder meer door de impact die het zal hebben op andere (wilde) dieren. Dat laatste werd overigens eerder door de minister van Omgeving zelf gesteld."

“Het is duidelijk dat het wolvengedrag de verkeerde kant uitgaat en dat een interventie zich opdringt om deze problematiek met probleemwolven concreet aan te pakken. Weiden ‘wolfproof’ omheinen is onbegonnen werk. Ook een ophokplicht voor paarden is uiteraard onmogelijk. Deze dieren hebben net nood aan beweging, weidegras en ruimte”, aldus Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen.

Boerenbond, Landelijke Gilden, BWP, Landelijke Rijverenigingen (LRV) en Paardensport Vlaanderen dringen aan op oplossingen ten gronde: "Men moet dringend bekijken op welke manier de huidige onhoudbare situatie kan aangepakt worden. Er werd heel wat krediet gegeven aan de wolf in Vlaanderen, maar na twee jaar moet men de vraag durven stellen of de wolf wel thuishoort in ons dichtbevolkt gebied. Het verplaatsen van een (probleem)wolf naar een ander leefgebied in Europa, waar dit dier wél de ruimte zal hebben die het nodig heeft, dient hierbij onderzocht en overwogen te worden."

Het agentschap Natuur en Bos wilde niet meer reageren op de vraag van Boerenbond en Paardensport Vlaanderen, maar ze lijken strengere maatregelen zoals bejagen of verplaatsen niet te overwegen. Denaeghel: "Die maatregelen zijn illegaal, want de wolf is Europees beschermd.' Portugal en Finland zijn door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor het ‘verwijderen' van de wolf."


Bron: HLN / De Standaard

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek