header.home link

Wolf maakt ruim dubbel zoveel dodelijke slachtoffers op jaar tijd

12 februari 2021

In 2020 werden vielen 108 dieren ten prooi aan de wolf, een pak meer dan het jaar ervoor, toen er nog 51 dode dieren geteld werden. Vorig jaar steeg ook het aantal aanvragen van veehouders voor hulp en/of advies over wolfwerende maatregelen en steeg het aantal subsidiedossiers voor het plaatsen van omheiningen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementsleden Mieke Schauvliege (Groen) en Lode Ceyssens (CD&V) opvroegen bij bevoegd minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA).

Lees meer over:

Het Agentschap Natuur en Bos registreerde in 2020 in totaal 66 aanvallen op kleinvee, met 140 dode, 15 gekwetste en 14 verdwenen dieren als gevolg. De wolf nam vorig jaar hiervan zeker 46 aanvallen voor zijn rekening waarbij 108 dieren gedood werden (waaronder 87 schapen), 7 gekwetst en 8 verdwenen. De aanvallen vonden allemaal plaats in Limburg en Antwerpen, waarbij vooral schapen (87) omkwamen. Anderen prooien waren vooral damherten en (dwerg)geiten. Bij de overige aanvallen waren vossen of honden in het spel of was de “dader” niet gekend.

De cijfers tonen een ferme stijging aan ten opzichte van 2019. Toen werden er nog in totaal (dus ook door honden en vossen) 36 aanvallen gemeld, met 78 dode, 14 gekwetste en 6 verdwenen dieren tot gevolg. In dat jaar kwamen 23 aanvallen op conto van de wolf, met 51 dodelijke slachtoffers, 9 gekwetste en 6 verdwenen.

0

23 wolvenaanvallen in 2019

0

51 dode dieren door de wolf in 2019

0

46 wolvenaanvallen in 2020

0

108 dode dieren door de wolf in 2020, waarvan 87 schapen

Vlaams minister van Omgeving en Natuur Zuhal Demir (N-VA) wijst erop dat de dieren in 100 procent van de gevallen niet voldoende beschermd waren tegen de wolf. “Bovendien vonden alle schadegevallen, waarvan wij weet hebben, plaats binnen een omheining die niet wolfproof was”, zegt ze, terwijl ze het belang van een goede preventie benadrukt.

Wolf Fencing Team

Om de veehouders hierin bij te staan, lanceerden Natuurpunt, Natagora en WWF in 2019 het Wolf Fencing Team Belgium (WFTB). De organisatie krijgt financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en werkt op vandaag met meer dan 150 vrijwilligers. Demir voorziet voor de komende periode alvast een verhoging van de toelage. “Dat moet het WFTB toelaten om een voltijds coördinator aan te werven die op deskundige wijze kan instaan voor het nodige technisch advies en ondersteuning van veehouders bij de uitwerking van hun dossiers en voor de aansturing van teams van vrijwilligers die worden ingezet voor de plaatsing van wolfbestendige omheiningen.”

Die omheiningen zijn één van de preventieve maatregelen om vee te beschermen tegen een wolvenaanval. Hiervoor kunnen veehouders rekenen op een subsidie van 80 procent van de Vlaamse overheid. Naast de financiële tegemoetkoming kunnen veehouders terecht bij het Fencing Team voor advies, kennis en hulp bij de plaatsing op het terrein. “Vele veehouders hebben echter voldoende bij goed advies, waardoor hulp bij plaatsing zeker niet altijd nodig is”, geeft Demir mee. “Zeker in 2020 waarbij er sterke beperkingen waren door Covid-19, werden er weinig plaatsingen op terrein uitgevoerd.”

Stijging aantal adviesaanvragen van veehouders

In 2020 kwamen tot nu toe 74 aanvragen binnen van veehouders voor hulp en/of advies omtrent het nemen van wolfwerende maatregelen, waarvan er al 40 zijn afgewerkt (advies/plaatsing). Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2019, toen er slechts 30 aanvragen waren.

Het WFTB ondersteunt veehouders ook bij de subsidieaanvragen, maar staat niet in voor de opvolging ervan. Die worden behandeld door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In 2019 werden 55 subsidiedossiers ingediend voor het plaatsen van wolfwerende omheining, waarvan 6 in Antwerpen en 49 in Limburg. Er werd een totaalbedrag van 72.548,84 euro aan subsidies uitbetaald, met een gemiddeld bedrag van 1.300 euro per dossier.

In 2020 steeg het aantal naar 64 subsidiedossiers, waarvan 18 in Antwerpen en 46 in Limburg. Ook het totaalbedrag steeg naar 72.546,84 euro, met een gemiddeld bedrag van 1.081 euro per dossier. 18 dossiers zijn nog in behandeling. Het gaat voornamelijk over schapen, (dwerg)geiten, damherten, reeën en alpaca’s.

Subsidie niet toereikend?

Zowel Boerenbond als de vereniging van de professionele schapenhouders (VSH) pleiten voor een verhoging van de tegemoetkoming voor de inspanningen die de veehouders moeten leveren. Op dit moment worden onder meer de manuren en de onderhoudskosten niet gedekt. "De huidige terugbetaling van 80 procent van de investeringssteun betekent in de praktijk amper een terugbetaling van 44 procent van alle gemaakte kosten die de schapenhouder moet doen om zijn dieren te beschermen. Als je het op vijf jaar bekijkt, gaat het zelfs maar om 25 procent van de kosten", vertelde André Calus, voorzitter van VSH, hier eerder over.

Uitgelicht
Dat de wolf ingeburgerd geraakt in Limburg is onder meer af te leiden uit het aantal waarnemingen dat Welkom Wolf in 2020 heeft ontvangen. In totaal werden de wolven meer dan...
11 januari 2021 Lees meer

“Subsidieer ook honden die schapen beschermen”

Om zijn kudde van 1.100 schapen te beschermen heeft Johan Schouteden, naast wolfwerende omheining, 4 speciale honden aangeschaft. De 3 Spaanse mastins en een Macedonische herder kostten elk een paar duizend euro en verorberen maandelijks luttele kilo’s voeder.

De tip kreeg hij op een Europees forum van schapenherders, waar naast wolfwerende omheiningen ook de honden werden aangeraden. Volgens Schouteden werkt zo’n omheining beter met de honden erbij. “Als een wolf een schapenweide nadert, blaft een hond om de rest van de honden te waarschuwen. En als de wolf hoort dat de honden in de meerderheid zijn, druipen ze af”, legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Hij vindt het belangrijk dat professionele boeren vergoed worden voor alle inspanningen die ze leveren, dus ook voor de aanschaf van honden. “Dat de wolven terugkomen, is mooi. Maar schapen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Dankzij de begrazingsprojecten worden zaden en insecten verspreid, goed onderhouden graslanden binden meer CO2 dan bossen. Een herder en zijn schapen - de onze zijn een met uitsterven bedreigd ras waarvoor we Europese subsidies krijgen - zijn dus belangrijk. Ook zij verdienen bescherming door de overheid”, vertelt hij.

Minister Demir is alvast bereid om de piste te onderzoeken om beschermingshonden te subsidiëren, “net zoals het in het buitenland het geval is”, klinkt het op het kabinet.

Bron: Eigen verslaggeving / Het Nieuwsblad

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek