header.home link

Europees parlement wil ruimte voor ‘beheersmaatregelen’ tegen de wolf

11 januari 2022

De habitatrichtlijn verplicht de Europese lidstaten tot behoud of herstel van de leefomstandigheden van grote carnivoren als beren en de wolf. De Landbouwcommissie in het Europees parlement wil nu dat lidstaten en lokale overheden ‘beheersmaatregelen’ kunnen nemen.

Lees meer over:

Op de Europese Raad van de Landbouwministers was de bescherming van de wolf eind vorig jaar al ter sprake gekomen, meldde Boer&Tuinder. De Europese landbouwministers vroegen aan de Europese Commissie om de balans tussen de belangen van de landbouw en het platteland enerzijds en de wolven anderzijds te heroverwegen en te herstellen. Ook in het Europees Parlement is nu een resolutie in die zin ingediend.

Vandaag is de wolf in Europa strikt maar niet absoluut beschermd. Landen kunnen nog altijd een ontheffing krijgen om de wolf te bejagen, al is dat geen evidente kwestie. De Duitse voorzitter van de Landbouwcommissie in het Europees Parlement Norbert Lins (CDU) heeft nu een resolutie ingediend om de bescherming van de wolf een stapje te downgraden en het voor de lidstaten mogelijk maken om ‘beheersmaatregelen’ tegen de wolf te treffen als ze dat in hun eigen regio nodig vinden.

"We zien een nieuwe situatie in Europa met op sommige plaatsen veel wolven. De beschermende maatregelen die indertijd genomen werden, tonen hun nut. Dat neemt niet weg dat verstedelijkte gebieden als Vlaanderen hier niet aan aangepast zijn“, zegt Tom Vandekendelaere van CD&V,  “Wolven behoren tot de meest beschermde dieren in Europa maar het zijn natuurlijk geen knuffeldieren. We moeten het mogelijk maken om, op wetenschappelijke basis en alleen als dat nodig zou blijken, regio's de nodige flexibiliteit te geven zodat ze concrete maatregelen kunnen nemen om de situatie te beheersen.”

Uitgelicht
Een aantal thema’s beheerste afgelopen jaar overduidelijk de landbouwactualiteit. VILT pikt er de komende weken de belangrijkste trends uit en blikt erop terug met iemand die...
10 januari 2022 Lees meer

Ook de Limburgse Hilde Vautmans (Open Vld) is de resolutie genegen: “Het is belangrijk dat het debat over de wolf nu Europees gevoerd wordt. In 1992 was de wolf met uitsterven bedreigd, nu, 30 jaar later, zien we dat de wolf terug aan een opmars bezig is met ondertussen meer dan 20 000 wolven in Europa. Dit zorgt voor schade en groeiende onrust bij veehouders. Dit niet alleen bij de traditionele veehouders, maar ook bij grote paardenstoeterijen en -fokkerijen of particulieren. Daarom moeten we deze richtlijn durven bekijken en evalueren zodat we de wolvenpopulatie in de toekomst kunnen beheersen."

Voor Norbert Lins is het een extra argument dat Europa zijn landbouwproductie tegen 2030 in belangrijke mate wil extensiveren. Dat betekent meer dieren in de wei en dus nóg meer co-existentieconflicten. Volgens Lins is de subsidiariteit in wolvenbeleid zoek: “Dat je een soort wil beschermen, oké, maar die hoeft dan toch niet per se in elke lidstaat voor te komen?”

Het lot van de wolf wordt nog een lang en lastig debat, met ongetwijfeld hoopoplopende spanningen tussen de commissies Leefmilieu en Landbouw. Maandag zijn de debatten in de commissie Landbouw alvast geopend. Op 28 februari is daar de eindstemming. In maart gaat het voorstel naar de plenaire vergadering.

Bron: Eigen berichtgeving / HLN

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek