header.home link

“Soms voelen 3 kippen in een achtertuin zich niet beter dan 20.000 stuks in een stal”

2 oktober 2020

Dierenwelzijn wordt een keuzevak voor alle masterstudenten van de KU Leuven. Professor Huisdierengenetica Nadine Buys is al jaren vragende partij: “In discussies over dierenwelzijn staat het menselijke sentiment meestal voorop. Studenten moeten op een wetenschappelijke manier leren nadenken over dieren.”

Lees meer over:

De vraag naar een vakoverschrijdende lessenreeks over dierenwelzijn, -recht en -ethiek is ontstaan binnen de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn waarvan professor Nadine Buys ondervoorzitter is. “Vier keer per jaar komen we samen met een stuurgroep van wetenschappers. Vier keer per jaar zitten we rond de tafel met de hele raad waarin ook stakeholders uit de samenleving zetelen, zoals Gaia, Boerenbond en dierenasielen”, vertelt ze. “Zo adviseren we minister Ben Weyts inzake de wetgeving over dierenwelzijn. Daarbij valt telkens op dat praten over dieren vaak gebeurt vanuit de buik, zeker in het publieke debat. De argumenten zijn vaak onredelijk en niet-wetenschappelijk. Daarom gaan we vijf jaar lang een vakoverschrijdende lessenreeks dierenwelzijn, -recht en ethiek aanbieden, aan alle masterstudenten van KU Leuven en UGent. Minister Weyts heeft 500.000 euro ter beschikking gesteld voor het nieuwe keuzevak, plus een doctoraatsonderzoek over de rol van dieren in onze samenleving.” 

Dierenwelzijn is niet altijd gebaat bij menselijke gevoelens, laat staan dogma’s.

Nadine Buys - Professor Huisdierengenetica KU Leuven

Drie ratten

Hoe mensen met dieren omgaan hangt af van het belang dat we aan dieren hechten. “Neem bijvoorbeeld een rat”, verduidelijkt Buys. “Een rat kan een gezelschapsdier zijn, een proefdier of ongedierte. Voor de eerste rat bestaan er zo goed als geen regels, voor de tweede zijn de regels omstandig beschreven, compleet met hokafmetingen en verdovingsprotocollen. De derde rat mag je met gif inwendig laten doodbloeden. Het verschil tussen de drie ratten is de liefde van de mens. Ik heb niets tegen emoties, die moeten er zijn. Maar dierenwelzijn is niet altijd gebaat bij menselijke gevoelens, laat staan dogma’s. Het is niet wetenschappelijk om te geloven dat een dier zich goed voelt als de mens zich er goed bij voelt.”

Dierenwelzijn vertrekt te weinig vanuit het dier zelf, stelt ze. “Dat geldt zowel voor sommige dierenactivisten als voor sommige dierenliefhebbers. Jezelf vastketenen aan een hok is stresserend voor varkens. Met je mopshond in je armen zeggen dat je hem zo graag hoort snurken gaat voorbij aan de ademhalingsproblemen van honden die te ver zijn doorgefokt op een korte snuit. Het nieuwe keuzevak moet studenten daarvan bewust maken.”

Daarvoor werd een samenwerking opgezet met vier faculteiten in twee universiteiten: bio-ingenieurswetenschappen, theologie, rechtsgeleerdheid in Leuven en diergeneeskunde in Gent. “Het onderwerp is te belangrijk om niet samen te werken.”

Ik begrijp dat sommige mensen grote vragen hebben bij intensieve landbouw. Maar het is een kwestie van evenwicht tussen heel veel parameters, waaronder prijs, klimaat én dierenwelzijn.

Nadine Buys - Professor Huisdierengenetica KU Leuven

Meer mest

Professor Buys doet aan het Departement Biosystemen onderzoek naar de genetische diversiteit van zowel gezelschapsdieren als landbouwdieren. “Landbouwdieren zijn veelal dieren die worden gebruikt als voedsel voor de mens. Als we ze niet zouden opeten, zouden ze niet eens bestaan. Maar intussen staat de consumptie van vlees onder druk. En terecht. We moeten minder vlees eten en we moeten er meer voor betalen. Ook om het welzijn van de dieren te vergroten. Als ik een kip koop dan liefst eentje die meer plaats en tijd heeft gekregen om te groeien. Keerzijde is dat de traaggroeiende kip het milieu meer heeft belast omdat ze meer dierenvoer heeft gekregen, meer mest heeft gemaakt en meer grond heeft nodig had. Ik begrijp dat sommige mensen grote vragen hebben bij intensieve landbouw. Maar het is een kwestie van evenwicht tussen heel veel parameters, waaronder prijs, klimaat én dierenwelzijn. Drie kippen in een achtertuin voelen zich niet per definitie beter dan 20.000 exemplaren in een automatische stal, zeker niet als ze onder de maden of de bloedmijten zitten.”

De criteria zullen allemaal aan bod komen in het nieuwe keuzevak Dierenwelzijn, -ethiek en -recht. “Als je zinvol over dierenwelzijn wil nadenken moet je op de hoogte zijn van alle parameters en wetenschappelijk argumenten. Het is geen makkelijke opgave. Maar je louter laten leiden door menselijk sentiment is te eenvoudig om waar te zijn.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek