header.home link

Onderzoekers gaan dierenwelzijn automatisch monitoren van stal tot slachthuis

31 januari 2023

Via artificiële intelligentie, camerasystemen, beeld- en geluidsanalyse en bestaande datasets willen onderzoekers en bedrijven automatisch het dierenwelzijn gaan monitoren van stal tot slachthuis. Dit onderzoek moet resulteren in een slimme feedbacktool die de betrokken veehouders, laders, transportfirma’s en slachthuizen in de keten informeren over hun dierenwelzijnsscore. ILVO coördineert het project.

Lees meer over:

Jaarlijks worden in de EU meer dan 130 miljoen varkens en ruim vijf miljard kippen geslacht voor voedselproductie. Dat maakt van de vleeskuikens- en varkenssector belangrijke economische segmenten in Europa. Tegelijk kan de grote schaal van deze veehouderijen vragen oproepen met betrekking tot dierenwelzijn. Die vragen vallen te beantwoorden via een correcte, betaalbare, automatische monitoring met nieuwe technologieën gecentraliseerd in het slachthuis.

In totaal zijn 24 partners uit 13 Europese landen betrokken bij het onderzoeksproject, waaronder zes slachthuizen uit Frankrijk, Nederland, Spanje, Polen, Oostenrijk en Servië. In deze zes slachthuizen willen de onderzoekers nieuwe technologieën inzetten om een set diergebaseerde, wetenschappelijk gevalideerde welzijnsindicatoren gedurende vier jaar automatisch te monitoren. De indicatoren die worden opgevolgd leveren informatie over de welzijnsstatus van de dieren op het landbouwbedrijf of tijdens het (uit)laden, tijdens het transport of tijdens de slacht.

Concreet zullen de onderzoekers die nieuwe technologieën, zoals camerasystemen, artificiële intelligentie en technologie voor beeld- en geluidsanalyse, inzetten om bij varkens bijvoorbeeld staartletsels te monitoren die soms optreden bij staartbijten in de stal. Andere zaken die gemonitord kunnen worden: schrammen op het karkas die ontstaan tijdens het transport naar het slachthuis of letsels op de lever of longen. Bij kippen gaat het eerder om voetzool dermatitis die ontstaat in de stal of vleugelbreuken die dieren kunnen oplopen tijdens het vangen. Stress voor de slacht wordt dan weer opgevolgd en gescoord via geluidsanalyses.

Door staldata te integreren met onze bevindingen kunnen we voor elk dier objectief, continu en automatisch info verzamelen. Zo willen we het dierenwelzijn op boerderij- en ketenniveau verbeteren

Jarissa Maseleyne - onderzoeker ILVO

Behalve op het testen en verder ontwikkelen van deze nieuwe technologieën zet het project in op het ontsluiten en integreren van bestaande data uit de stal. “Zo wordt in Europa door veehouders al veel informatie verzameld over diergezondheid, antibioticagebruik, voederopname en stalklimaat, vertelt Jarissa Maseleyne die het project bij ILVO coördineert. “Door deze data te integreren kunnen we voor elk dier objectief, continu en automatisch info verzamelen. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om de verschillende partijen waarmee het dier in aanraking kwam feedback en advies te geven over ‘goede praktijken’. Zo willen we uiteindelijk het dierenwelzijn op boerderij- en ketenniveau verbeteren.”

Het project, dat voluit Animal Welfare Indicators at the SlaugterHouse (aWISH) heet, krijgt financiering van Horizon Europe. Het loopt sinds 1 november 2022 en moet over vier jaar afgerond zijn. Het onderzoeksteam wil de kennis en ervaringen breed delen in Europa. In eerste instantie wordt gefocust op vleeskuikens en varkens. Later zijn ook toepassingen bij andere soorten vee, zoals runderen en kalkoenen, mogelijk.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek