header.home link

Europees Parlement wil kooien in de veehouderij afschaffen

11 juni 2021

Het gebruik van kooien in de veehouderij moet tegen 2027 uitgefaseerd zijn in de Europese Unie, vindt het Europees Parlement. In een reactie op het Europees Burgerinitiatief (EBI) ‘End the Cage Age’ vraagt het Europees Parlement nu aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen om kooien in de veehouderij te verbieden in de EU. “Zo mogelijk, moet dit al in 2027 ingevoerd zijn, na een transitieperiode en nadat er een degelijke effectbeoordeling is gedaan”, aldus de Parlementsleden.

Lees meer over:

Het Europees Burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ werd op 5 september 2018 geregistreerd bij de Europese Commissie. Tegen de tijd dat het werd ingediend had het burgerinitiatief de benodigde drempel al gehaald, 1.4 miljoen handtekeningen van EU-burgers uit 18 verschillende lidstaten. Tijdens een publieke hoorzitting op 15 april 2021 spraken de Europarlementariërs de initiatiefnemers, Eurocommissarissen en vertegenwoordigers van andere EU-instellingen.

“Er zijn alternatieven voor het gebruik van kooien in veehouderij die in verschillende lidstaten succesvol gebruikt worden”, klonk het tijdens de plenaire vergadering gisteren. “Deze methodes moet verder verbeterd en aangemoedigd worden op het niveau van de lidstaten. Maar om een gelijk speelveld voor landbouwers in de EU te behouden is er EU-wetgeving nodig.”

Soortspecifieke aanpak en een goed gefinancierde transitie

Het geleidelijke einde aan het gebruik van kooien moeten gebaseerd zijn op een soortspecifieke aanpak. Hierbij moeten de kenmerken van verschillende dieren in acht worden genomen en er moet gezorgd worden dat de verblijfsystemen bij hun specifieke behoeften aansluiten. “Voordat er veranderingen aan de wetgeving worden gemaakt, moeten landbouwers en veehouders voldoende steun en een overgangsperiode voor de geleidelijke aanpassing krijgen”, stelt het Europees Parlement. “Dit moet bestaan uit passende adviesdiensten en opleidingen, stimulansen en financieringsprogramma’s om te voorkomen dat hun concurrentievermogen vermindert en de EU-productie wordt verplaatst naar niet-EU-landen die minder ambitieus zijn op het gebied van dierenwelzijn als de EU.”

De Parlementsleden roepen ook op tot een meer alomvattend voedselbeleid om de verschuiving naar een duurzamer voedselsysteem te steunen. “Hierbij moet ook voorkomen worden dat met name kleine en middelgrote landbouwbedrijven zich verder uit de veeteelt terugtrekken en de veeteelt zich verder concentreert in een beperkt aantal grote bedrijven”, klinkt het.

om een gelijk speelveld voor landbouwers in de EU te behouden is er Europese wetgeving nodig

Europees Parlement

Dezelfde standaarden voor alle geïmporteerde producten

Het Europees Parlement stelt ook dat een eerlijk handelsbeleid - dat een gelijk speelveld waarborgt -  een voorwaarde is voor hogere Europese normen. “De Commissie en de lidstaten moeten zich daarom meer richten op effectieve grens- en douanecontroles, om te zorgen dat geïmporteerde levensmiddelen voldoen aan de EU-dierenwelzijnstandaarden.”

“Verder willen we dat alle dierlijke producten die de EU in worden gebracht volledig voldoen aan de relevante EU-wetgeving, zo ook het gebruik van kooivrije systemen”, klinkt het. “We dringen erop aan dat bestaande handelsakkoorden opnieuw bekeken moeten worden om te zorgen dat dezelfde maten van dierenwelzijn en productkwaliteit gewaarborgd kan worden.” De Parlementsleden roepen de Commissie ook op om dierenwelzijn internationaal onder de aandacht te brengen.

Uitkijken naar reactie Europese Commissie

Het is nu uitkijken naar de reactie van de Europese Commissie, die het wetgevend initiatiefrecht heeft. "Het gaat om een ethische, sociale en economische kwestie”, reageert eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. “We moeten luisteren naar onze medeburgers en zo snel mogelijk deze transitie naar een duurzamere aanpak maken.” Ze liet echter in het midden of de Commissie concrete wetgeving gaat voorstellen.

Ik ben verheugd dat het lijden van dieren eindelijk ernstig wordt genomen op Europees niveau

Michel Vandenbosch - Gaia

Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert alvast zeer positief op het nieuws. “Ik ben verheugd dat het lijden van dieren eindelijk ernstig wordt genomen op Europees niveau”, reageert voorzitter Michel Vandenbosch. “Het burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ is nog maar het zesde succesvolle burgerinitiatief sinds de EU dit instrument voor de democratie instelde. Het is bovendien het eerste succesvolle initiatief voor landbouwdieren.”

De resolutie werd door het Europees Parlement aangenomen met 558 stemmen voor, 37 stemmen tegen en 85 onthoudingen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek