header.home link

Na corona-opleving is vleesveehouderij terug bij af

De vleesveehouderij, die het voorbije decennium te kampen had met slechte prijsvorming, maakte betere tijden door tijdens corona. De thuisconsumptie steeg gevoelig en mensen kozen meer voor kwaliteitsvlees. Na corona gooide de oorlog in Oekraïne roet in het eten. De kosten stegen sterk en de marges kwamen andermaal onder druk. Dit blijkt uit de jaarresultaten van Boerenbond. Inflatie en dalende consumptiekracht stemmen ook weinig hoopvol voor de komende tijd.

7 november 2022  – Laatste update 8 november 2022 7:19
Lees meer over:
vleesveevleeskoewitblauw

De coronapandemie betekende een geluk bij een ongeluk voor de Vlaamse vleesveehouderij, zo blijkt uit de vleesveebarometer van Boerenbond waarbij de rentabiliteit van de vleesveesector in kaart gebracht wordt. In het eerste kwartaal van 2020 bleef de rentabiliteitsbarometer nog net onder het gemiddelde van de periode 2017-2021. In het tweede kwartaal van 2020 steeg de rentabiliteitsindex behoorlijk en deze stijging werd in het derde kwartaal van het eerste coronajaar verder gezet.

De rentabiliteitsverbetering had alles te maken met een sterk verbeterde prijszetting. In de recent gepubliceerde ‘Jaarresultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2022' verklaart Boerenbond deze prijsstijging door het veranderde consumptiepatroon door en tijdens corona. “Meer thuisverbruik van witblauw-kwaliteitsrundvlees via slagers en grootdistributie leidde tot een gestegen vraag naar dit product.”

De verbeterde rentabiliteit betekende een breuk met de jaren ervoor toen de sector door een diep dal ging en veel vleesveehouders hun activiteiten stop zetten. “Het verminderde aanbod dat hierdoor tot stand kwam had ook een gunstige impact op de vleesprijzen sinds corona. Er werd door het beperkte aanbod in combinatie met de hogere afzet een nieuw evenwicht bereikt”, vertelt Wim Veulemans, coördinator Belgisch witblauw bij de Coöperatie RundveeVerbetering (CRV).

Prijs stijgt, marge daalt

Ook dit jaar stimuleert een verminderd aanbod en gestegen vraag de prijs. Een sterke prijsstijging doet zich vooral voor bij de reforme koeien. Dat zijn koeien die door melkveehouders worden afgestoten bij lage producties. Door de hoge melkprijzen werden er in de eerste acht maanden van dit jaar acht procent minder reforme koeien aangeleverd bij de slachthuizen dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarentegen steeg de vraag van Foodservice, waar het vlees van reforme koeien verwerkt wordt in gehakt, worsten en hamburgers, aanzienlijk. Minder aanbod en meer vraag stuwde de prijs in de eerste maanden van dit jaar met 57 procent.

Bij het witblauw is de prijsstijging dit jaar minder uitgesproken omdat ook het thuisverbruik van kwaliteitsrundvlees een stap terug moest zetten door het liften van de coronamaatregelen. Boerenbond raamt de algemene omzetstijging in de rundvleessector op 20 procent. Veulemans stelt dat de prijzen voor vleesvee nog steeds op een behoorlijk niveau liggen. Desondanks is de positieve flow in de sector omgeslagen. “Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten enorm opgelopen en zijn de marges weer sterk geslonken.”

Dat blijkt ook uit de rentabiliteitsindex van de landbouworganisatie. Ondanks verdere prijsverbeteringen voor rundvlees, is de rentabiliteitsindex sinds het derde kwartaal van 2021 gedaald. In het eerste kwartaal van 2022 daalde de index verder onder het vijfjarig gemiddelde. In het tweede en derde kwartaal bleef de index onder het vijfjarige gemiddelde. “De verklaring ligt bij de zeer sterk toegenomen kosten voor krachtvoer, kunstmest en energie. De prijsstijging van de dieren compenseerde de gestegen kosten onvoldoende”, klinkt het.

Boerenbond heeft in zijn jaarrapport ook aandacht voor de ruwvoerteelten. Door de droogte is er minder ruwvoer gewonnen en moeten rundveehouders meer beroep doen op krachtvoer: een kostenpost die zich in de koude maanden meer laat voelen als er geen zoogdieren meer buiten lopen.

Doordat de rentabiliteit andermaal onder druk staat, zal de vleesveestapel de komende jaren weer dalen, stellen experts. “Dat kan eigenlijk ook niet anders, want de gemiddelde leeftijd van de veehouder is 57 jaar”, stelt Veulemans. “De constante prijsdruk maakt het dat jonge ondernemers niet in de rij staan om hun ouderlijk bedrijf over te nemen. En daarbij voelen boeren zich sterk ondergewaardeerd door de samenleving. Veehouders worden gezien als stikstofuitstoters terwijl zij een essentiële bijdragen leveren aan de voedselvoorziening. Op lokaal niveau voelen ze de maatschappelijke waardering echter wel als men vlees in de korte keten afzet.”

Wim 2 klein

Professionalisering en kostenreductie

Ondanks de negatieve cijfers op sectorniveau is er volgens Veulemans overigens wel een onderscheid te maken in bedrijfstypes. “Het zijn vaker afmesters die het tegenwoordig moeilijk hebben. Zij kopen stieren of koeien in en mesten deze op korte termijn vet en verkopen deze. Zowel de aankoopprijs als de verkoopprijs zijn aan de markt verbonden en daarop hebben ze minder invloed. Ze kunnen hoogstens het korte proces van afmesting optimaliseren.”

Een ander verhaal zijn de gesloten bedrijven die zelf hun dieren fokken en afmesten. Deze zouden bij de huidige prijzen, die dus op een “behoorlijk niveau” liggen, nog wel goede zaken kunnen doen. “Deze bedrijven kunnen met technische ingrepen meer invloed uitoefenen op de kosten. Zij kunnen werken aan de vruchtbaarheid van dieren of de vleesaanzet”, aldus Veulemans.

De Vlaams-Brabander, wiens broer Stijn Belgisch Witblauw fokt in Glabbeek, ziet hierdoor een verdere professionalisering van de sector. “De voorbije tijd zijn de bedrijven al groter geworden. Deze ontwikkeling zal zich vermoedelijk voortzetten. Ook de hobbyfokkers, met 20 of 30 dieren, zullen er steeds meer tussenuit gaan.” Door een teruglopende veestapel zal er op termijn een nieuwe marktsituatie ontstaan.

Of een meerprijs voor het vlees de sector gaat redden, daarvan is Veulemans niet geheel overtuigd. “Ik wens het elke vleesveehouder toe, maar er is volgens mij wel ergens een prijsoptimum. Als je daarboven gaat, zal de vraag logischerwijs dalen.” Wat dat betreft kijkt hij dan ook met enige reserve naar de nabije toekomst. “Door de energiecrisis en inflatie hebben mensen minder te besteden. De kans bestaat dat consumenten zullen kiezen voor goedkopere alternatieven zoals varkens- en kippenvlees”, besluit hij.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek