header.home link

Landbouwconjunctuur blijft op laag pitje

10 oktober 2022

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw blijft op een zeer laag niveau. In vergelijking met 6 maanden geleden is er een lichte stijging omdat de landbouwers iets meer vertrouwen hebben in de nabije toekomst. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse landbouwconjunctuurenquête van het Departement Landbouw & Visserij, waaraan 493 landbouwers uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) eind augustus-begin september 2022 hebben deelgenomen.

Lees meer over:
veeteeltkalverenkoeweide-1280

De conjunctuurindex, die van 0 tot 200 kan gaan, is gestegen van 65 naar 68. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel positieve als negatieve antwoorden. Het Departement Landbouw & Visserij ziet dat de varkenssector en de vleesveesector blijven slabakken, onder meer door de impact en de naweeën van het stikstofakkoord.

Groenten in openlucht en onder glas en sierteelt onder glas noteren zelfs de laagste waarden sinds het begin van de bevraging in 2007. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn de energiecrisis, de sterke kostenstijgingen voor inputs, en het dalende consumentenvertrouwen. De melkveesector vertoont dan weer wel een positieve evolutie. Dat heeft te maken met de opwaartse trend bij de prijzen van melk en afgeleide zuivelproducten.

landbouwconjunctuurindexnajaar22-depLV

Het aandeel land- en tuinbouwers die de afgelopen zes maanden één of meerdere belemmeringen hebben ondervonden, stijgt naar de hoogste waarde sinds het begin van de bevraging in 2007. Deze stijging is volgens het Departement in grote mate te verklaren door de warme en droge weersomstandigheden deze zomer. Hoewel de belemmeringen als gevolg van financiële problemen licht dalen, blijft dat in de varkenssector (hoge voederkosten) vaak voorkomen. Ook bij producenten van groenten onder glas gooien de hoge energiekosten roet in het eten.

Belemmeringen van overheidswege dalen licht, maar blijven op een vrij hoog peil. Voor een verklaring wijst het Departement naar enkele factoren zoals strengere bemestingsnormen, beperktere beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, onzekerheid over het vergunningsbeleid door de stikstofproblematiek, het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen dat tijdens de zomer van kracht werd en de zorgen over de energiebevoorrading.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouwcijfers

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek