header.home link

Omzet in de Vlaamse melkveehouderij stijgt met 52 procent dit jaar

19 oktober 2022

De omzet in de Vlaamse melkveehouderij stijgt dit jaar met 52 procent ten opzichte van 2021. Dat is de prognose van Boerenbond in de recent gepubliceerde jaarresultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2022. Tegenover de gestegen melkprijs en de hogere prijs voor reforme koeien staan wel de kostenstijgingen voor bijvoorbeeld energie en krachtvoer. Al met al is deze som positief en stijgt de rentabiliteit. Dit was vermoedelijk aanleiding voor de melkveehouders om meer van hun koeien te vragen. In de eerste acht maanden van 2022 in Vlaanderen steeg de productie met 3 procent tegenover dezelfde periode van 2021.

Lees meer over:
danonebovaermelkveemelkkoevoeder-1250

Dat het de melkveehouderij voor de wind gaat, was al langer bekend, en wordt nu ook bevestigd door cijfers van Boerenbond. De landbouworganisatie signaleerde een stijging van de melkprijzen met 47 procent in de eerste 8 maanden van 2022 tegenover dezelfde periode van 2021. “Een sterke vraag vanuit China, alsook vanuit aardolie-exporterende landen en de goede vraag in de Europese Unie ondersteunden de prijzen”, verklaart Boerenbond, die de stijging van de omzet in de melkveehouderij dit jaar op 52 procent schat.

Niet alleen steeg het melkgeld naar ongeëvenaarde hoogtes, ook de prijzen voor afgevoerde koeien (reforme koeien) schoten de lucht in. Boerenbond detecteert een prijsstijging van 57 procent voor de vleesprijs van deze koeien. Verklaring is de sterke vraag naar reforme koeien die voortvloeit uit de gestegen vraag vanuit de foodservice waar in belangrijke mate gehakt, worsten en hamburgers geconsumeerd worden.

Meer melk in Vlaanderen

De goede marktsituatie heeft tot gevolg dat melkveehouders de productie hebben opgevoerd. In de eerste 8 maanden van 2022 in Vlaanderen steeg de productie met 3 procent tegenover dezelfde periode in 2021. Op wereldniveau wordt voor 2022 verwacht dat de melkproductie iets minder snel groeit dan in 2021. Ongunstige weersomstandigheden, extreem hoge prijzen voor veevoeder, stijgende energiekosten en hoge prijzen voor slachtkoeien vormen de verklaring.

In de Europese Unie (EU-27-excl. VK) bleef de melkaanvoer in de eerste maanden van 2022 op hetzelfde niveau als in 2021. In Duitsland is over de eerste 6 maanden 1,5 procent minder melk geleverd; in Nederland - 1,5 procent en ook in Frankrijk daalden de melkleveringen in de eerste helft van 2022 met 1,4 procent tegenover 2021. Niettegenstaande de hoge melkprijzen neemt de melkaanvoer dus niet toe. “Hoge kosten, lagere melkveestapels en toenemende milieubeperkingen zorgen hiervoor”, klinkt het bij Boerenbond die over 2022 een kleine teruggang van de melkproductie verwacht (- 0,7%).

Dat de kostenstijging achterblijft bij de stijging van de opbrengsten, blijkt uit de rentabiliteitsbarometer van Boerenbond. Sinds 2016 werkt de belangenvertegenwoordiger een rentabiliteitsbarometer per kwartaal voor verschillende sectoren uit. Bij deze berekening wordt de impact van de belangrijkste opbrengsten en kosten gesimuleerd in een standaardtype bedrijf. De barometers geven per kwartaal inzicht in de rentabiliteit op dat ogenblik en dit voor de verschillende sectoren.

Marges stijgen en bereiken recordhoogtes

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 steeg de barometerindex als gevolg van een verdere verbetering van de melkprijs. Vanaf het 4de kwartaal van 2021 steeg de index boven het gemiddelde van de voorbije 5 jaar en in 2022 werd de stijging verdergezet, gedreven door sterk verbeterde melkprijzen. Boerenbond herhaalt dat ook de kosten voor krachtvoeder, energie en kunstmest in 2022 eveneens fors toenamen, “waardoor ondanks de behoorlijke stijging van de melkprijzen de stijging van de rentabiliteitsindex nog enigszins getemperd werd.”

Rentabiliteitsbarometer voor melkvee (referentieperiode 2017 - 2021 = 100)

Het is uiteraard onbekend hoe de melkprijzen verder gaan evolueren. De voorbije maand werd voor het eerst een stagnatie van de melkprijs gezien. Gedelegeerd-bestuurder van zuivelcoöperatie BCZ, Renaat Debergh, suggereerde recent in VILT dat de melkprijzen misschien aan hun plafond zitten. Voorlopig ziet hij dat deze prijzen evenwel hoog blijven.

Uitgelicht
Het voorbije anderhalf jaar klom de melkprijs elke maand naar een nieuwe hoogt. Daar komt nu voor het eerst een einde aan. Zuivelverwerker Milcobel biedt zijn leden in septemb...
22 september 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek