header.home link

17e-eeuwse abdijhoeve in Leuven duurzaam gerestaureerd

16 juni 2021

In Abdij van Park is de abdijhoeve uit 1663 met de tiendenschuur, de koeienstallingen en het melkhuisje helemaal gerestaureerd. “We kozen er bewust voor om het uitzicht en de eeuwenoude functies van deze gebouwen te behouden en te vertalen naar een hedendaagse invulling rond biologische stadslandbouw en educatie”, klinkt het bij het stadsbestuur. CSA boerderij Boerencompagnie, Landwijzer en De Wikke krijgen er een onderkomen.

Lees meer over:
AbdijvanPark_074_©CedricVerhelst

In 2004 al tekende de stad Leuven al een masterplan uit om de gehele site van Abdij van Park een nieuwe bestemming te geven. De restauratie van de abdijhoeve ging van start in 2018. Aan de buitenzijde is bijna niets veranderd, en ook het houten gebinte binnenin is vrijwel volledig bewaard gebleven. Omdat er een vleermuizenfamilie huist in de hoeve, zijn er speciale invliegopeningen gebouwd en is er 'vleermuisvriendelijke' verlichting op de hooizolder geplaatst.

“De basis van het restauratieconcept was duurzame herbestemming”, vertelt schepen van restauraties Dirk Vansina. “We wilden het verleden en het heden met elkaar verbinden en deze gebouwen zoveel mogelijk terug hun oorspronkelijke functie geven. Dat was van bij de start een duidelijke en een principiële keuze. Op deze manier vormt de abdijhoeve met de verschillende bijgebouwen en de aanpalende moestuin, weilanden en akkers weer een werkend geheel. Dat maakt de restauratie van deze abdijhoeve zo uniek. Dat we hierin geslaagd zijn is mede dankzij de inbreng van vele partijen en mooie samenwerkingsverbanden.”

Op 9 september 2021 wordt de abdijhoeve plechtig ingehuldigd samen met zijn nieuwe bewoners. “We hebben een overeenkomst afgesloten met drie concessiehouders die de abdijhoeve in gebruik nemen”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Deze drie partners zijn Wonen en Werken - De Wikke, CSA boerderij Boerencompagnie en Landwijzer.”

We wilden het verleden en het heden met elkaar verbinden en deze gebouwen zoveel mogelijk terug hun oorspronkelijke functie geven

Dirk Vansina - Schepen van restauraties

In de tiendenschuur baat De Wikke een abdijwinkel uit met een ruim assortiment biologische groenten en fruit en producten van de collega-boeren van Abdij van Park. De groenten worden onder meer geteeld op de velden van het abdijdomein. De Wikke is het biologisch tuinbouwproject van Wonen en Werken dat mensen tewerkstelt die moeilijk geïntegreerd raken op de reguliere arbeidsmarkt. Boerencompagnie houdt zijn koeien bij in de stallingen en heeft een kaasmakerij in het melkhuisje. Boven zijn er leslokalen voor Landwijzer, het vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw.

Naast de bestaande binnenstalling is er een nieuwe buitenstal toegevoegd om de capaciteit van het aantal koeien te verhogen. Om de integratie in het landschap maximaal te maken, werd dit buitenvolume in het talud van de achterliggende tuin geschoven en voorzien van een groendak. Op deze manier gaat de stal op in het beschermd landschap van de omgeving. In het aanpalend melkhuisje waarvan oudsher de koemelk werd verwerkt vinden we vandaag een hedendaagse ruimte terug waar de melk kan verwerkt worden in kaas, yoghurt en ijs.

De restauratiecampagne is een grootschalig samenwerkingsproject met financiële inbreng van de Vlaamse overheid. Via een erfpacht met de paters norbertijnen kon de stad Leuven de restauratie in 2011 opstarten met vele partners.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Cedric Verhelst

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek