header.home link

Natuurpunt Leuven koopt historische hoeve en 4 ha weiland

20 februari 2023

Met de steun van stad Leuven heeft Natuurpunt Leuven recent een historische hoeve met 4 hectare landbouwgrond aangekocht in Wijgmaal. De organisatie wil er een ruimte inrichten vanwaar wandelaars het natuurgebied Wijgmaalbroek kunnen verkennen. Ook zullen er in de toekomst schoolklassen en jeugdkampen neerstrijken voor natuureducatie en wordt biodiversiteit een aandachtspunt bij het weilandbeheer door een plaatselijke landbouwer. Andere organisaties kijken verlekkerd naar de aankoop door Natuurpunt. “Wij kunnen voorlopig enkel maar dromen van zo'n hoeve die naar de huidige landbouwnormen eerder klein is. Die zou kunnen gebruikt worden om er levend erfgoed te houden, te beheren en terug in de markt te zetten”, klinkt het bij Steunpunt Levend Erfgoed.

Lees meer over:
historische hoeve

Natuurpunt Leuven was al een tijdje op zoek naar een gebouw om zijn werking verder uit te bouwen in het natuurgebied Wijgmaalbroek ten noorden van de stad Leuven, zo laat het weten. De natuurorganisatie maakt melding van een hechte band met de Leuvenaren. “Vijf procent is lid van Natuurpunt en recent werd een samenwerking met de Stad Leuven aangegaan via het charter voor de biodiversiteit."

“Het was liefde op het eerste zicht maar het duurde een tijd voordat een passend aanzoek gedaan kon worden”, vertelt Willem Laermans, co-voorzitter van Natuurpunt Leuven, over de historische hoeve met 4 hectare grond die in Wijgmaal werd overgenomen van de 91-jarige bewoner. Natuurpunt wil de aangeworven hoeve inzetten, als “Natuurhuis” en er een ruimte inrichten om wandelaars te ontvangen die het natuurgebied Wijgmaalbroek willen ontdekken. Ook zullen er jeugdkampen en schoolklassen georganiseerd en ontvangen worden. “De eerste natuurbelevingsdagen met twee scholen zijn al ingepland in maart”, klinkt het.

Samenwerking met lokale landbouwer

Het beheer van het landbouwperceel zal worden uitgevoerd in samenwerking met een plaatselijke landbouwer. “Hij zal niet meer mesten en zal in de zomer maaien en hierna komen de koeien terug op de weide”, klinkt het. De natuurorganisatie zegt te willen werken aan een robuuste en biodiverse natuur aan de Dijle. “We geven er onder andere de zeldzame kamsalamander en grote weerschijnvlinder een plaats en werken aan geurige en kleurige graslanden.”

Hij zal niet meer mesten en zal in de zomer maaien en hierna komen de koeien terug op de weide

Natuurpunt

De aankoop van de weilanden en hoeve gebeurt met steun van de Vlaamse overheid en van Stad Leuven. Er blijft een bedrag van 140.000 euro over dat Natuurpunt nog bijeen moet krijgen. Het rekent daarbij op sympathisanten en donateurs. “We nodigen hen uit om het project te komen ontdekken op 5 maart vanaf 10u met een gegidste wandeling in het Wijgmaalbroek en een bezoek aan de hoeve.”

Stad Leuven reageert verheugd op de aanschaf van de historische hoeve. “Met de aankoop van deze hoeve wordt het waardevolle natuurdomein Wijgmaalbroek nog aantrekkelijker voor Leuvenaars en bezoekers. Gezinnen, klasgroepen en teams kunnen hier komen om te leren, de natuur te bewonderen en te genieten. Wandelaars en fietsers zullen nog meer informatie krijgen over de natuur hier. En met Natuurpunt als beheerder, zijn we zeker dat dit stuk groen de juiste zorgen krijgt. We ondersteunen als stad dan ook graag de aankoop van deze hoeve. De uitbouw van een Natuurhuis op deze plek zal immers een grote meerwaarde betekenen voor de natuur en de biodiversiteit.”

Steunpunt Levend Erfgoed: "Oude hoeve is opportuniteit"

Of de historische hoeve ook een interessant koopobject was voor lokale landbouwers, is niet bekend. In ieder geval is Natuurpunt niet de enige organisatie die potentieel ziet in een dergelijk historisch-cultureel pand om zijn doelstellingen na te streven. Ook Steunpunt Levend Erfgoed zou er wel raad mee weten. “Die zou kunnen gebruikt worden om er levend erfgoed te houden, te beheren en terug in de markt te zetten”, laat voorzitter Jan Martens weten. “Wij kunnen voorlopig enkel maar dromen van zo'n hoeve die naar de huidige landbouwnormen eerder klein is. Maar we zijn niet zo groot en kapitaalkrachtig als Natuurpunt."

Steunpunt Levend Erfgoed zet zich in voor het behoud van oude en streekeigen dierenrassen. “Wij zijn al een tijd op zoek naar een plaats, bij voorkeur in Oost- of West-Vlaanderen, waar we levend erfgoed zouden kunnen onderbrengen. We kijken daarbij onder meer naar overheden zoals provinciebesturen, gemeentebesturen, ANB, maar ook naar Natuurpunt om tot een vorm van samenwerking te kunnen komen als er zich opportuniteiten zouden aandienen. Het op de markt komen van een oude kleine hoeve is zo’n opportuniteit”, vervolgt Martens.

De belangen van Natuurpunt en Steunpunt Levend Erfgoed kunnen goed samenvallen, volgens hem. “De link van levend erfgoed met natuur kan een basis vormen tot samenwerking: veel van de bloemrijke oude landschappen werden gevormd door wat nu levend erfgoed is in combinatie met de toen gebruikte landbouwmethodes. We hebben daar echt niet de geïmporteerde buitenlandse rassen voor nodig die ons door handige, veelal Nederlandse koopmannen aangepraat worden als het om natuurbegrazing gaat.”

Volgens Martens is er in Vlaanderen nood aan dergelijke plaatsen om levend erfgoeddieren te laten overwinteren of als tijdelijke opvangplaats wanneer levend erfgoed naar de slachtbank dreigt gevoerd te worden. “Het gaat dan hoofdzakelijk om rundvee, kleine herkauwers en neerhofdieren", preciseert hij.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek