header.home link

Omzet sierteeltsector daalt met 5 procent dit jaar

17 oktober 2022

De sierteeltsector ziet zijn omzet dit jaar met 5 procent dalen. Dat is de prognose van Boerenbond in de recent gepubliceerde jaarresultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2022. De landbouworganisatie wijst in een verklaring naar het dalende consumentenvertrouwen en oplopende inflatie. Vooral de vraag naar perkplanten en bloeiende planten valt hierdoor tegen. Dit wordt bevestigd door Bloemisterij Mertens uit Hoogstraten die wel vreest dat de omzetdaling hoger zal uitpakken dan 5 procent.

Lees meer over:

De sierteeltsector kent twee uiterst goede jaren door corona. Een bezoek aan het tuincentrum was lange tijd het enige uitje dat mogelijk was en aan huis gekluisterd besteedden consumenten meer aan groen. Deze explosie in de vraag heeft er volgens Geert Mertens, van Bloemisterij Mertens uit Hoogstraten, toe geleid dat siertelers meer planten hebben opgezet. In combinatie met de teruglopende vraag betekent dit dat er dit jaar een overaanbod was en is voor bepaalde producten. Boerenbond wijdt de tegenvallende vraag aan het gedaalde consumentenvertrouwen als gevolg van inflatie. “Bovendien konden mensen weer geld uitgeven aan horeca en reizen en hadden ze misschien minder budget beschikbaar bloemen en planten”, voegt Mertens toe.

Voor de perkplanten begon het voorjaar 2022 nog normaal, maar vanaf half mei daalden de prijzen als gevolg van een moeilijke marksituatie door een overaanbod en zwakke vraag. Daardoor werd 15 à 20 procent van de productie niet verkocht. De tegenvallende verkoop is ook terug te zien bij de bloeiende kamerplanten. “In 2022 zal het verkochte volume naar verwachting zo’n 15 procent lager liggen tegenover 2021”, schat Boerenbond. De landbouworganisatie verwacht dat door de energiecrisis een aantal telers met een lagere productie zullen opstarten.

Dit wordt beaamd door Mertens die zowel perkgoed als bloeiende planten (helleborus) verkoopt. “Wij zullen dit jaar niet veel meer telen dan er vooraf besteld wordt.” Niet alleen heeft hij te maken met een moeilijke markt, ook de kostprijsstijging maakt het risico van onverkochte productie groter. Behalve de energieprijzen, stegen ook de kosten voor heel wat grondstoffen, zoals jongplantgoed, substraat, meststoffen, potten, plastiek folies, enzovoort.

Mertens heeft te maken met koude serreteelten waardoor de energie een relatief laag aandeel in zijn kosten heeft. Dat is anders voor de warme serretelers waar het aandeel energie in de tientallen procenten kan lopen. Boerenbond krijgt de laatste tijd steeds meer signalen van telers die wegens de slechte markt en dure energieprijzen hun teelt koud (10° C) zetten of vorstvrij zullen laten vanaf november, waardoor er weinig of geen productie zal zijn tot het voorjaar van 2023. In de komende winterperiode wordt een sterke productiedaling verwacht. Boerenbond schat dat de productie van snijbloemen in 2022 zo’n 7 procent lager zal uitvallen tegenover 2021. Voor bloeiende planten wordt een productiedaling van 5 procent verwacht ten opzichte van vorig jaar.

Geert Mertens oppotten

Droogte drukt de opbrengst

De productie van bollen en knollen zal in 2022 naar schatting dalen met zo’n 17 procent. De definitieve opbrengsten zijn pas gekend na de oogst in november, maar verwacht wordt dat die door de droogte en de hitte lager aanzienlijk lager zullen liggen dan in 2021. Ook in de boomkwekerij zijn de gevolgen van een droog jaar zichtbaar. In de meerjarige teelten in vollegrond kon weliswaar onvoldoende geïrrigeerd worden. Hierdoor wordt gevreesd dat de sortering voor het najaar 2022 lichter zal uitvallen dan in normale jaren.

Ook in de boomkwekerijsector zwakte de conjunctuur ietwat. Het conflict in Oekraïne zorgde ervoor dat de afzet naar Rusland en Oost-Europa wegviel of bijzonder onzeker werd. Globaal wordt echter verwacht dat de omzet nagenoeg gelijk zal blijven tegenover 2021. “Het besef van het belang van groen in de stedelijke omgeving, omwille van ecosysteemdiensten, klimaatadaptatie en biodiversiteit is een blijvende trend”, verklaart de landbouworganisatie.

Geert Mertens

Dit jaar zal een kwestie van overleven worden

Geert Mertens - Bloementeler

Wat betreft de sierplantenteelt is Boerenbond iets pessimistischer en verwacht hij een omzetdaling van 5 procent ten opzichte van 2021. Volgens Mertens is dat nog een optimistische prognose. Hij verwacht een grotere terugval. Er is nog een hoop voor deze teler dat de uitval van warme serreteelten de vraag naar winterproducten, zoals de helleborus, zal aanwakkeren. Het seizoen voor deze winterroos is net gestart, maar vooralsnog valt ook de vraag naar dit product tegen. “Dit jaar is het een kwestie van overleven”, besluit hij.

Uitgelicht
Met 450 bezoekers en 92 standhouders mag de organisatie van de sierteeltbeurs Florall in Waregem niet klagen. De grote bezoekersaantallen staan in contrast met de vooruitzicht...
24 augustus 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek