header.home link

Oplossing in de maak voor eieren met vrije-uitloopstatus

11 mei 2022

Door de langdurige ophokplicht die geldt vanwege de vogelgriep, komen landbouwers met vrije-uitloophennen in de problemen. De Europese Commissie heeft bevestigd werk te maken van een oplossing waarbij de eieren alsnog als vrije-uitloopeieren kunnen verhandeld worden. Dat laat Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) weten.

Lees meer over:

Vandenkendelaere was één van de politici die begin dit jaar aan de alarmbel trok en de Europese Commissie opriep om de regels aan te passen. Die regels stellen dat eieren van hennen met vrije uitloop enkel met die benaming in de handel mogen gebracht worden als de toegang van de kippen tot hun uitloop in de openlucht niet langer dan 16 weken is beperkt. Maar door de aanhoudende periodes van vogelgriep wordt de verplichte ophokplicht voor pluimvee steeds langer.

Volgens de geldende Europese wetten moeten pluimveehouders hun eieren na 16 weken als “scharrelei” verkopen, met alle gevolgen van dien voor de prijs. De pluimveehouder krijgt niet alleen een lagere prijs, er dreigt bovendien een overaanbod aan reguliere scharreleieren met negatieve gevolgen voor de opbrengstprijzen van de legpluimveehouderij in z’n geheel.

De ophokplicht duurt in België al sinds 15 november 2021, in Nederland al sinds 26 oktober 2021. De meest recente uitbraak dateert van begin mei bij onze noorderburen, waardoor het einde van de ophokplicht nog niet meteen in zicht is.

Als antwoord op vragen van onder meer Vandenkendelaere kondigde de Europese Commissie aan om werk te maken van een oplossing tegen eind dit jaar. “Het probleem van de vrije-uitloopeieren is niet nieuw”, aldus Vandenkendelaere. “De periodes van vogelgriep worden steeds langer en komen steeds meer voor, waardoor pluimveehouders steeds vaker de dupe worden van verplichte ophokplicht. Ik ben dan ook blij te horen dat de Commissie tegen eind dit jaar werk wil maken van een oplossing waarbij hun eieren alsnog als vrije-uitloopeieren kunnen verkocht worden, maar dat voor de bioveiligheid tijdelijk geen reële vrije uitloop was. Het probleem duurt al zo lang, de pluimveehouders kunnen geen jaar meer wachten op een oplossing die er zo hopelijk snel komt.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek