header.home link

Milieu- en landbouworganisaties sluiten akkoord over MAP7

7 maart 2023

Wat de Vlaamse regering niet lukt, doen de natuur-, milieu- en landbouworganisaties wel. Ze zijn het namelijk eens geraakt over een nieuw mestactieplan. Dat plan, het zevende al sinds 1996, moet overbemesting tegengaan en de Vlaamse waterkwaliteit in lijn brengen met de Europese richtlijnen.

Lees meer over:
map7overlegakkoordnatuurlandbouw

Het princiepsakkoord voorziet onder meer in een verstrenging van de bemestingsnormen in gebieden waar de kwaliteitsnormen nog niet gehaald zijn. Landbouwers zullen er worden gestimuleerd en begeleid om duurzamere bemesting toe te passen. Daarnaast komen er langs alle waterlopen bufferzones van drie meter breed, vrij van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen. Daar mogen buffergewassen komen, of het terrein moet braak blijven liggen. In natuurgebieden en waar de waterkwaliteit onvoldoende is, moeten de bufferzones vijf meter breed zijn, voor nitraatgevoelige teelten.

De betrokken organisaties - Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Groene Kring, BioForum, Vlaams Agrarisch Centrum, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en de West-Vlaamse Milieufederatie - benadrukken dat het niet om "een loutere oplijsting van aparte voorstellen" gaat, maar wel om "een samenhangend geheel waarvan de impact verder zal gaan dan enkel de verbetering van de waterkwaliteit". Bovendien is er draagvlak bij zowel de milieu- als de landbouwsector, klinkt het.

Ze spreken zelf van "een historisch akkoord". "Iedereen is vertrokken vanuit de eigen voorstellen en visies, maar zat wel met de nodige realiteitszin rond de tafel", vertelt Mark Wulfrancke van ABS. "We wisten waar we voor staan en waar we naartoe wilden. De gesprekken zijn niet altijd gemakkelijk geweest, maar het is wel mooi dat we dit resultaat samen bereikt hebben."

Geslaagd overlegmodel

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden. Zij gaf de betrokken organisaties eind 2022 de opdracht om te overleggen nadat een eerste voorstel van de administratie de gemoederen had verhit. Dat nieuw overlegmodel lijkt nu in een eerste fase geslaagd, zegt ze.

Het kabinet-Demir analyseert het voorstel nu. "Ik hoop komende vrijdag even veel verantwoordelijkheidszin vast te stellen bij alle coalitiepartners wanneer ik in de ministerraad de definitieve vaststelling van het stikstofplan, conform de conceptnota van zondag, ter goedkeuring voorleg", klinkt het fijntjes bij de minister.

Het princiepsakkoord moet nadien ook nog worden afgetoetst bij de Europese Commissie. Vertegenwoordigers van de onderhandelaars zullen bij die gesprekken met de Commissie aanwezig zijn "om het gezamenlijk engagement te tonen". Het is aan de Commissie om aan te geven of de maatregelen volstaan. Daarna moet het vertaald worden in een decreet. Het zevende mestactieplan zou volgens de betrokken organisaties begin volgend jaar moeten kunnen ingaan.

Waterkwaliteit

Het eerste mestactieplan dateert al van 1996, maar de Vlaamse waterlopen voldoen nog altijd niet aan de Europese richtlijnen: slechts van één van de 195 waterlichamen in Vlaanderen is de ecologische kwaliteit voldoende, stelt Demir. Een zevende verstrenging drong zich dan ook op.

"Iedereen wint bij een betere waterkwaliteit", zegt de N-VA-minister. "Fauna en flora krijgen opnieuw meer kansen. Minder vervuiling betekent dat er minder zuiveringsstappen nodig zijn om het water te gebruiken als drinkwater of in de industrie en de landbouw. En schone en veilige waterlopen dragen ook bij aan een aangenamere leefomgeving."

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek