header.home link

Agrovoedingsketen vormt front in MAP7-onderhandelingen

Zo’n 20 organisaties uit de brede voedselketen werken onderling actief samen om concrete voorstellen voor een nieuw mestactieplan (MAP7) uit te werken. Volgens hen is het initiële voorstel “onwerkbaar”. “Maar we zijn wel bereid om in overleg te gaan met verschillende partijen en om constructief samen te werken aan haalbare oplossingen”, klinkt het.

13 november 2022  – Laatste update 13 november 2022 17:24
Lees meer over:
drijfmest4-1280

Midden oktober kregen de landbouworganisaties de werktekst in handen voor MAP7. De voorstellen, die ook gelekt werden in de pers, veroorzaakten een stroom aan negatieve reacties. De vier landbouworganisaties Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Groene Kring en Jong ABS bestempelden de tekst als “onwerkbaar” en “geen basis voor een nieuw mestactieplan”.

Dat neemt niet weg dat ze wel bereid zijn rond de tafel te gaan om haalbare oplossingen uit te werken die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder verbeteren. Om die reden gingen de landbouworganisaties in op de uitnodiging van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om vorige dinsdag een eerste maal samen te komen om werkafspraken te maken met het oog op diepgaander inhoudelijk overleg om tot een gedragen MAP7 te komen.

De dag erna vond, op initiatief van de landbouworganisaties, een overleg plaats met een grote groep van partners uit de lokale voedselketen om concrete voorstellen uit te werken. De deelnemende organisaties in deze samenwerking zijn: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS, AVBS, Belgapom, Vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel.

Volgens de organisaties mag deze grote bereidheid niet verbazen. “Een gebrekkig nieuw mestactieplan zou zonder meer enorme gevolgen hebben op zowel de plantaardige als dierlijke productie, het inkomen van onze land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de ganse sector”, luidt het. “Bovendien zal zo een ongebalanceerd plan een zeer zware impact hebben op de voedselproductie, op de sierteelt en boomkwekerij en op de verwerkende sector, toelevering en handel in Vlaanderen.”

De conclusie van dit eerste gezamenlijk overleg: er bestaat een consensus bij de voedselketenpartners voor samenwerking rond het mestactieplan. “De organisaties willen constructief meewerken aan verdere maatregelen die moeten leiden tot een mestactieplan dat een breed draagvlak heeft binnen de sector en de Vlaamse voedselproductie verder verankert, met een betere waterkwaliteit als resultaat”, besluiten ze.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek