header.home link

War for milk: FrieslandCampina zet coöperatie open voor Vlaamse bedrijven

20 juni 2022

De Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina is op zoek naar nieuwe leden. Tijdens een ledenraad eerder deze maand is besloten om ook in Vlaanderen de boer op te gaan. Nieuwe leden in Vlaanderen, Nederland en ook Duitsland moeten ervoor zorgen dat de melktoevoer verzekerd is en de concurrentiepositie bestendigd wordt. Het is een drastische breuk met het recente verleden waarbij Vlaamse leveranciers net geremd werden in hun groei. 

Lees meer over:
frieslandcampina-waterstof-melkwagen-1250

De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina stemde eerder deze maand in met de voorgestelde wijzigingen in het ledenaannamebeleid. Met deze wijzigingen zet de zuivelcoöperatie de deuren open voor nieuwe leden melkveehouders in het coöperatieve werkgebied in Nederland, Duitsland en België. Sybren Attema, voorzitter van de zuivelcoöperatie, legt uit: “We willen een aantrekkelijke coöperatie zijn en blijven voor onze leden-melkveehouders en daarvoor is voldoende schaalgrootte van belang. Dit draagt namelijk bij aan continuïteit, een goede concurrentiepositie, een optimale bezetting van ons productienetwerk en daarmee een brede beschikbaarheid van onze producten en merken in de markt.”

Hij vervolgt: “Naast dat we bestaande leden de ruimte geven voor ondernemerschap, zetten we nu ook de deuren open voor nieuwe leden. De afgelopen periode zijn we als bestuur met de leden, de districtsraadsleden en onderneming hierover in gesprek geweest. Met de verkregen inzichten zijn we nu tot dit besluit gekomen.” 

We willen een aantrekkelijke coöperatie zijn en blijven voor onze leden-melkveehouders en daarvoor is voldoende schaalgrootte van belang

Sybren Attema - Voorzitter FrieslandCampina

25 leden, 200 leveranciers

FrieslandCampina, dat 10.564 leden-melkveebedrijven telt, is een fusie van Friesland Foods en Campina die 2008 plaatsvond. Het bedrijf is sinds 1991 actief op de Belgische markt nadat Campina Melkunie zuivelbedrijf Comelco (COnserven MELk COöperatie) overnam. In Vlaanderen heeft het bedrijf 25 leden die vooral in de regio Weelde boeren. Het gros van de Vlaamse melk wordt betrokken bij leveranciers die vooral in de regio Aalter gevestigd zijn.

Momenteel werkt de zuivelaar met ruim 200 leveranciers in Vlaanderen, al was dat in het verleden een veelvoud. In de loop der jaren zijn er steeds meer leveranciers afgestoten. In 2021, toen de zuivelmarkt door een dal ging – had de zuivelverwerker nog intenties om een leveringsquotum in te stellen voor Vlaamse leveranciers. Toen de zuivelprijs in de loop van het jaar herstelde, is deze geplande invoering van het referentievolume geannuleerd. In de tussentijd had een aantal melkveehouders hun contract opgezegd. 

Van een slechte zuivelmarkt is halverwege 2022 geen sprake meer. Integendeel: de mondiale vraag is goed en het Europese aanbod loopt terug waardoor de melkprijs recordhoogtes bereikt. Beleidsmatige nadruk op dierenwelzijn, milieu en klimaat zullen de melkplas in Europa de komende jaren verder drukken, is de mening van zuivelexperts. “De melkplas heeft zijn piek bereikt in West-Europa en zal de komende jaren alleen maar dalen”, vertelde de Nederlandse zuivelanalist Mark Voorbergen enkele maanden geleden in VILT. 

Hij merkte toen al op dat zuivelbedrijven hun strategie met betrekking tot nieuwe leveranciers en leden bijstellen door de mogelijke schaarste op zuivelmarkt. “Hoorde je vroeger de verzuchting of de koe niet uitgezet kon worden wegens melkoverschotten, tegenwoordig is men eerder bevreesd voor het uitvallen van productielijnen door een gebrek aan melk”, aldus de Nederlander.

Dit wordt bevestigd door het persbericht van FrieslandCampina. “Vanaf de fusie van Friesland Foods en Campina eind 2008 tot op heden was het alleen onder zeer strikte voorwaarden (en in Nederland, red.) mogelijk om een lidmaatschap van FrieslandCampina aan te vragen. Daar komt nu verandering in.”

Toetredingskosten verlaagd

Zo gaat de coöperatie open voor nieuwe, Vlaamse leden die starten of nu aan een andere afnemer leveren. Om toetreding te vergemakkelijken is het entreegeld verlaagd van 15 euro naar 5 euro per 100 kg melk. Voor trouwe leveranciers binnen het coöperatieve werkgebied geldt een korting van 2 euro per 100 kg melk op het entreegeld. Voor de financiering van het entreegeld worden betalingsmogelijkheden aangeboden. Naast het entreegeld dienen nieuwe leden, net als zittende leden, melkcertificaten voor een bedrag van 8 euro per 100 kilo te kopen. 

frieslandCampina-1250

Bij een lidmaatschapsaanvraag wordt door middel van een toetredingstoets beoordeeld of de melk van het potentiële lid past bij wat de onderneming kan verwerken en verwaarden. Nieuwe leden moeten voldoen aan de eisen die 'Foqus planet', het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, stelt. Ook moeten bedrijven potentie hebben om zich te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast geldt dat melkvee van nieuwe leden het hele jaar door bewegingsvrijheid dient te hebben. Melkveebedrijven met bindstallen zijn dus uitgesloten.

FrieslandCampina gaat onderzoeken of uitbreiding van het coöperatieve werkgebied grenzend aan het huidige werkgebied in Duitsland en België wenselijk is. Besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats in december 2022. Het ledenaannamebeleid wordt minstens eens in de drie kalenderjaren geëvalueerd.

Eerste geïnteresseerden hebben zich gemeld

Met de wijziging van het ledenaannamebeleid voegt FrieslandCampina zich in een rijtje van zuivelverwerkers dat in het kader van de 'war for milk' nieuwe toeleveranciers zoeken in Vlaanderen. De Nederlandse coöperatie laat bij monde van de Belgische communicatieverantwoordelijke Sarah De Meester weten dat enkele melkveebedrijven inmiddels hun interesse kenbaar hebben gemaakt. “Er zijn een aantal aanvragen rond ledenaannamebeleid binnengekomen. Die zullen we nu stuk voor stuk behandelen.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek