header.home link

Milcobel-leden halen uiterste uit koe nu de melkprijzen in juni weer 4 cent stijgen

16 juni 2022

De Milcobelprijs heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Voor juni betaalt de coöperatie haar leden 59,66 euro per 100 liter uit. De hoge mondiale vraag en het lage aanbod zijn andermaal de verklaring. Alhoewel er tekenen zijn van afkoeling van de zuivelmarkt, lijkt de goede melkprijs voorlopig aan te houden. De recordprijzen stimuleren melkveehouders om het uiterste uit hun koe te halen. Met meer krachtvoer, langer doormelken en meer melkbeurten slagen zij erin om de melkproductie met 4 of zelfs 7 procent te verhogen. SBB-cijfers bevestigen een sterke verbetering van de rentabiliteit van melkveebedrijven.

Lees meer over:
melkvee-uier-melken-robot-1280

De melkprijs van Milcobel voor juni is vastgesteld op 55,50 euro per liter. Met de nodige toeslagen komt dit neer op een reëel uitbetaalde melkprijs van 59,66 EUR/100 liter voor een bedrijf met een vetgehalte van 43 g/l, een eiwitgehalte van 35 g/l en maximale premies voor kwaliteit, duurzaamheid en hoeveelheid.

Dat betekent een verhoging met 4 euro ten opzichte van de standaard melkprijs van vorige maand en meer dan een verdubbeling van de melkprijs tijdens de crisis in de tweede helft van 2020 toen boeren tijdens het dieptepunt 27 cent per liter ontvingen. “Sindsdien is er veel gebeurd”, beaamt Tom Schiettecat, directeur Milk & Farms bij Milcobel.

Schiettecat_Milcobel

Er zijn tekenen van afkoeling en stabilisatie op de zuivelmarkt, maar voorlopig zie ik de prijzen nog niet zakken

Tom Schiettecat - Directeur Milk & Farms bij Milcobel

Hij doelt hierbij onder andere op operatie Feniks, de naam die Milcobel gaf aan zijn beleidswijziging waarbij er kritischer naar de kosten werd gekeken en producten met weinig toegevoegde waarde het bedrijf verlieten. Sinds deze koerswijziging in de tweede helft van 2020 waarbij onder andere de INZA-fabriek in Schoten werd afgestoten, is de coöperatie bijvoorbeeld niet meer actief in drinkmelkproductie. Dit is het afgelopen jaar een verstandige keuze gebleken. Terwijl de grondstofkosten stegen, slaagden producenten van drinkmelk er niet in kosten door te rekenen aan de retail aangezien er met vaste contracten gewerkt wordt.

Belgische melkprijs Europees koploper

“Onze winst zit vooral in de ingrediënten-business. Daar heb je niet te maken met lange termijncontracten en kun je korter op de bal spelen”, vertelt Schiettecat die aangeeft dat er in deze markt goede resultaten geboekt zijn. “Op basis hiervan is besloten om de melkprijs weer te doen stijgen. De vraag blijft goed en het aanbod kan mondiaal niet volgen.” Of het plafond inmiddels bereikt is, kan de Oost-Vlaming niet zeggen. “Er zijn tekenen van afkoeling en stabilisatie op de zuivelmarkt, maar voorlopig zie ik de prijzen nog niet zakken.”

Ook andere zuivelbedrijven betalen overigens prima prijzen aan hun leden. Royal A-ware biedt 58,14 euro aan zijn Belgische leveranciers, en Friesland Campina 56,5 euro, ook absolute records. Opvallend is dat België tot de Europese koplopers behoort als het gaat over de melkprijs. Dat kan mogelijk verklaard worden door de productmix van de Belgische zuivelbedrijven, maar ook concurrentie speelt een rol. “Er blijft een war for milk gaande in België”, constateert Schiettecat die wijst op Nederlandse zuivelverwerkers die uitbreiding in Vlaanderen zoeken. Ook Milcobel moet hierin meegaan. Behalve de prijsverhoging wordt er ook een garantie aan de leden gedaan voor een eerste deel coöperatieve teruggave van 0,35 €/l over de jaarliters van 2022.

Melkveehouders drijven productie op

En de melkveehouders? Die beleven goede tijden. “In tegenstelling tot andere sectoren doen we het inderdaad goed”, beaamt Bram Maes, Milcobel-lid en melkveehouder in Aalter. Hij merkt tegelijk wel op dat een gedeelte van het melkgeld dient ter compensatie van de gestegen kosten. Voer, meststoffen en energie zijn bijvoorbeeld sterk in prijs gestegen. “Daarbij komen we van heel slechte tijden en gebruiken veel melkveehouders de marge om financiële gaten uit het verleden te dichten.”

Maes melkt 148 koeien in Aalter waar hij twee jaar geleden een nieuwe serrestal in gebruik nam. De huidige melkprijs heeft een directe impact op zijn bedrijfsvoering, zegt hij. “Met deze melkprijs probeer ik het uiterste uit de koe te halen.” Zo kan hij bijvoorbeeld met ander, duurder krachtvoer de productie opvoeren. “Ook krijgen de koeien wat meer krachtvoer na afkalving zodat zij sneller en beter hun lactatie kunnen opstarten.” Daarnaast is Maes oudere koeien ook wat later gaan afstoten waardoor hij nu tijdelijk iets meer koeien melkt.

Hand_vol_Voer_Krachtvoer_Orffa

Door deze maatregelen is de gemiddelde dagproductie per koe opgelopen van 30 naar 32 liter. Het verhaal van Maes is representatief voor andere Milcobel-boeren. Schiettecat geeft aan dat er de voorbije maanden bijna 4 procent meer melk aangeleverd wordt door de leden. Naast de maatregelen van Maes noemt hij ook nog het opdrijven van melkbeurten van twee naar drie keer per dag. “Ook dat zien we hier en daar gebeuren en kan een aanzienlijke productiestijging teweeg brengen.”

Wat ook extra melk in de tank kan brengen, is robotmelken. “Dit levert een toename in melkvolume van 10 tot 15 procent”, zegt Schiettecat. Toch zien we nog niet meteen dat de goede melkprijs van het moment het signaal is om onmiddellijk te investeren in een melkrobot.” Daarbij spelen volgens Schiettecat ook zaken als het stikstofakkoord een rol. “Er heerst veel onzekerheid onder de melkveehouders waardoor men vandaag voorzichtig is met grotere investeringen”, besluit hij. 

Een gedeelte van het melkgeld dient wel ter compensatie van de gestegen kosten

Bram Maes - Melkveehouder in Aalter

Rentabiliteit melkveebedrijven sterk gestegen

De cijfers tonen aan dat het loont om meer te melken. Eerder bleek uit de Vlaamse melkveebarometer, een periodiek rapport van het Departement Landbouw en Visserij, al dat de rentabiliteit in de melkveehouderij sterk verbeterd is. Dat wordt ook bevestigd door SBB Accountants & Adviseurs na analyse van de boekhoudingen van melkveebedrijven.

Uit deze analyse en schattingen voor 2022 blijkt dat kostprijs voor melkveehouders dit jaar zal stijgen met minder dan 20 procent ten opzichte van vorig jaar. De kostprijs per liter gaat van 32 naar 38 cent. Met een aandeel van 10 cent zijn de vaste kosten (afschrijving, pachten, interest, algemene bedrijfskosten) de voorbije jaren redelijk stabiel gebleven. De grootste stijging is te zien in de voer- en energiekosten, waarbij krachtvoer overigens de grootste kostenpost is op een melkveebedrijf.

Christel

De kosten zijn het afgelopen jaar dramatisch gestegen, maar de opbrengst is nog meer gestegen. De rentabiliteit van melkveehouders is dus verbeterd.

Christel Covens - Melkveespecialist bij SBB

De jaarlijkse kosten voor krachtvoer, ruwvoer en energie per koe zijn de voorbije jaren gestegen van 1.599 euro (2020), naar 1.771 euro (2021) en 2.170 euro dit jaar. Omgerekend per liter is dat respectievelijk 17 cent (2020), 19 cent (2021) en 23 cent (2022). “Een forse stijging vooral het laatste jaar”, becommentarieert Christel Covens, melkveespecialist bij SBB, de prijsstijgingen. “Maar de melkprijs stijgt nog sterker”, voegt zij eraan toe.

Uit de boekhouding van de melkveebedrijven volgt een gemiddelde melkopbrengst per liter van 32 cent in 2020 en 37,47 cent in 2021. Voor dit jaar schat SBB – mede op basis van voorlopige cijfers – de melkprijs op 47 cent per liter. Dat betekent dat de melkprijs met bijna 30 procent is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Als we dat vergelijken met de toegenomen kosten met bijna 20 procent, dan kunnen we concluderen dat de rentabiliteit er flink op vooruit gaat. In deze grove berekeningen is de opbrengst van bijvoorbeeld reforme koeien nog niet meegenomen. Ook deze inkomsten stegen aanzienlijk, alhoewel ze maar een klein gedeelte van de omzet van een melkveebedrijf representeren.  

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek