header.home link

Rentabiliteit melkveehouderij stijgt aanzienlijk ondanks hogere kosten

16 mei 2022

De rentabiliteit van de melkveehouderij gaat er flink op vooruit door de gestegen melkopbrengsten. Dat blijkt uit de Vlaamse melkveebarometer, een periodiek rapport van het Departement Landbouw en Visserij. De melkprijzen en prijzen voor bijvoorbeeld reforme koeien zaten ook in het eerste kwartaal van 2022 in de lift. Hierdoor stijgen de opbrengsten van de melkveehouders sneller dan de kosten stijgen.

Lees meer over:

De kosten voor melkveehouders zitten sterk in de lift: de prijs voor zowel energie, krachtvoeder als meststoffen steeg fors. Volgens de Vlaamse melkveebarometer, die vanaf 2012 periodiek door het Departement Landbouw en Visserij wordt opgesteld, bedroegen de variabele kosten in het eerste kwartaal van 2022 25,69 euro per honderd liter tegenover 23,95 in het laatste kwartaal van 2021 (+ 7,2%). Het vijfjarige gemiddelde (2016-2020) bedraagt 20,14 euro per honderd liter.

Alhoewel deze kostenstijging groter is dan ooit tevoren, doen de melkveehouders volgens de gegevens van het landbouwdepartement goede zaken. De belangrijkste reden daarvoor is de hogere melkprijs, terwijl ook andere opbrengsten plussen. De melkprijs zat heel 2021 in de lift en steeg ook in het eerste kwartaal van 2022 naar 47,47 euro per honderd liter tegenover van 42,85 euro per honderd liter in het vierde kwartaal van 2021. Dat is een stijging van 4,62 euro per honderd liter oftewel +10,8 procent.

maandelijkse melkprijs in euro per honderd liter voor 2018 tot en met maart 2022 en het gemiddelde per kwartaal voor

Ook bleef de prijs voor reforme koeien stijgen, terwijl de prijs voor nuchtere kalveren overigens daalde het afgelopen kwartaal. De verschillende inkomstenbronnen van een melkveebedrijf optellende, komen de opstellers van de melkveebarometer op een gemiddelde opbrengst van 51,88 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van 47,02 euro een kwartaal eerder. Het vijfjarige gemiddelde (2016-2020) ligt op 36,87 euro per honderd liter.

Rentabiliteit gestegen

Doordat de opbrengsten meer stegen dan de kosten, nam de rentabiliteit toe. Een indicator van de economische situatie is het bruto saldo, het verschil tussen opbrengsten en variabele kosten. Het actuele bruto saldo steeg van 23,07 euro per honderd liter in het vierde kwartaal van 2021 naar 26,19 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2022. Deze economische indicator ligt duidelijk hoger dan het gemiddelde van de vijfjarige referentieperiode (2016-2020) van 16,73 euro per honderd liter.

opbrengsten en variabele kosten per honderd liter melk per kwartaal voor de periode 2012-2022 en het gemiddelde van

Het familiaal arbeidsinkomen (bruto saldo min vaste kosten, wat overblijft als vergoeding voor de eigen arbeid van de landbouwer en eventuele meewerkende familieleden) steeg ook gevoelig. In het eerste kwartaal van 2022 steeg het familiaal arbeidsinkomen van 11,39 naar 14,51 euro per honderd liter. Dat is opvallend hoger dan het vijfjarige gemiddelde (2016-2020) van 5,01 euro per honderd liter.

Ook het ‘voortschrijdend bruto saldo’ - het gemiddelde bruto saldo van de vier voorgaande kwartalen en daarom geldend als maatstaf voor de rentabiliteit in het laatste jaar – ziet er goed uit. De voortschrijdende index stijgt van 113,5 naar 128,5 en blijft zo ver boven de vijfjarige referentieperiode (100) liggen.

De volledige melkveebarometer is hier te lezen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek