header.home link

Boeren op een Kruispunt krijgt extra subsidie om verwachte PAS-stress te tackelen

12 mei 2022

Boeren op een Kruispunt, een hulporganisatie voor Vlaamse land- en tuinbouwers in nood, zal over over de periode 2022-2024 in totaal 1,4 miljoen euro extra subsidie van de overheid krijgen. Het geld is bedoeld om extra personeelsleden aan te werven. De organisatie kan de hulpaanvragen nauwelijks bolwerken en de stikstofproblematiek zorgt voor extra ongerustheid en stress onder de boeren.

Slogan_DSC02074

Vzw Boeren op een Kruispunt (BoeK) is een hulporganisatie die professionele begeleiding op maat aanbiedt aan alle land- en tuinbouwers. De voorbije jaren is het aantal aanmeldingen sterk gestegen. Zo kwamen er tot dus ver al 100 aanmeldingen binnen dit jaar, tegenover 66 in de eerste vier maanden van 2021. “Onze adviseurs lopen op de toppen van hun tenen en wij willen graag dezelfde kwaliteit van hulp blijven bieden”, vertelt Els Verté, directeur van de organisatie.

Om het huidige personeelsbestand te ontlasten diende BoeK een plan van uitbreiding in. Hier heeft het Vlaamse parlement vorige week akkoord aan gegeven door de hulporganisatie een extra budget van 1,4 miljoen euro toe te kennen. Het geld zal worden gebruikt om 5 extra adviseurs en 1 psycholoog in dienst te nemen. De organisatie, die altijd 5 adviseurs tewerk stelde, heeft inmiddels al nieuwe mensen aangeworven.

Onze adviseurs lopen op de toppen van hun tenen en wij willen graag dezelfde kwaliteit van hulp blijven bieden

Els Verté - Directeur Boeren op een Kruispunt

Extra stress en bezorgdheid over stikstofplannen

In de toelichting bij de subsidietoekenning wordt nadrukkelijk ook het stikstofdossier vermeld. “De stikstofproblematiek en de conceptnota Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen voor heel wat ongerustheid en stress bij de land- en tuinbouwsector zowel door de directe als indirecte betrokkenen. Als gevolg hiervan is er ook toename in de raadpleging van Boeren op een Kruispunt”, klinkt het.

Verté geeft aan dat er voorlopig nog geen aanmeldingen gedaan zijn in het kader van het stikstofakkoord. “Dit is ook niet zo abnormaal: het is logisch dat ze zich in de huidige stand van zaken wenden tot de landbouworganisaties en dergelijke. Eens er een definitieve regeling is of het te zwaar wordt, zullen de aanmeldingen wel komen, al dan niet met psychosociale problematieken. “Mijn adviseurs melden me dat het wel heel erg leeft onder de boeren, normaal natuurlijk, maar vooral dat zij niet het gevoel hebben dat er rechtszekerheid is.”

Volgens Verté zal het Vlaamse departement van Landbouw & Visserij over 2 weken aanvullend communiceren over de extra subsidie aan Boeren op een Kruispunt. Mogelijk maak het onderdeel uit van het actieplan mentaal Welbevinden dat momenteel door het departement wordt uitgewerkt en binnenkort voorgesteld. De medewerkers van BoeK helpen landbouwers die in moeilijkheden verkeren maar bieden daarnaast ook preventieve hulp aan vooraleer ze in moeilijkheden komen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek