header.home link

BoeK: “Ook de sterkste schouders begeven het op een bepaald moment”

23 maart 2022

Boeren op een Kruispunt (BoeK) zag vorig jaar het aantal sessies bij haar psychologen ruim verdubbelen, van 170 naar 366. De hulporganisatie kreeg bovendien 44 procent meer hulpaanvragen te verwerken dan het jaar ervoor, zo blijkt uit het jaarverslag. "Het is de ene problematiek na de andere: corona, de Afrikaanse varkenspest, de hogere grondstoffenprijzen en nu ook het stikstofakkoord", zegt directeur Els Verté.

Lees meer over:
boer-kip-welzijn-stress-pluimvee1250

Vooral in de tweede helft van 2021 piekte het aantal sessies bij psychologen, net als het aantal aanmeldingen. De crisis in de varkenssector speelt mee in de grote toename van hulpvragen, maar de knagende onzekerheid door de stikstofarresten zorgde ervoor dat "ook sterke schouders het op een bepaald ogenblik begeven". Die arresten leidden ertoe dat vergunningen werden geweigerd en landbouwgezinnen zich genoodzaakt zagen hun plannen in de koelkast te stoppen. 

Van onzekerheid naar mokerslag

Het eerste stikstofarrest dateert van februari 2021, gevolgd door een nieuw arrest in december. "Zolang er geen knopen worden doorgehakt, zitten de Vlaamse land- en tuinbouwers in onzekerheid", aldus BoeK. Pas een maand geleden werd binnen de Vlaamse regering een akkoord gesloten dat zwaar aankwam in de sector. De Boerenbond had het over een "mokerslag" en "contractbreuk".

Weinig verrassend is dan ook dat de veehouders de meeste psychologensessies lieten optekenen: 60 procent. Akkerbouwers waren goed voor een kwart van die sessies. Splitst men de sessies binnen de veehouderij op per deelsector, dan was 46 procent voor melkveeboeren en 39 procent voor varkensboeren. Vlees- en pluimveeboeren vervolledigen het beeld.

West-Vlaanderen is opnieuw de provincie met het meeste aanmeldingen (39 procent), gevolgd door Oost-Vlaanderen (23 procent), Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Taboe doorbreken

De organisatie en haar psychologen helpen de boeren omgaan met de problematieken. "Mentale problemen leiden onvermijdelijk tot problemen in de relatie of in de bedrijfsvoering", zegt Verté. "We helpen hen stappen vooruit te zetten, en zelfs als dat maar een klein stapje is, is dat ook winst. In eerste instantie kijken we naar wat wel nog kan en welk deel eventueel losgelaten kan worden. Pas later gaan we op zoek naar mogelijkheden buiten de landbouw. Het is alvast niet zo dat de stap naar ons zetten een eerste stap is naar de stopzetting van de activiteit."

We helpen boeren om stappen vooruit te zetten, en zelfs als dat maar een klein stapje is, is dat ook winst

Els Verté - Directeur BoeK

Dit jaar waren er al bijna 80 aanmeldingen, of bijna één per kalenderdag. "We lijken goed op weg om dit jaar af te ronden met meer dan 300 aanmeldingen", aldus Verté. "Voorlopig zijn dat er geen over het stikstofdossier, maar we verwachten die wel zodra er duidelijkheid is over de precieze regelgeving. Daarom zijn we ook vragende partij om meer middelen te krijgen om alle dossiers te kunnen behandelen, en daar is intussen al een belofte voor."

Boeren op een Kruispunt werd in 2007 opgericht onder impuls van de Vlaamse overheid en Cera en zal dit jaar fusioneren met Liv, het Landelijk infopunt vrouwen. Het project krijgt de steun van Boerenbond, ABS en Ferm voor agravrouwen. Voormalig BoeK-directeur Riccy Focke werd enkele weken terug voor twee jaar aangesteld als transitiemanager in het stikstofdossier.

Raadpleeg het jaarverslag 2021

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek