header.home link

Vlaanderen stimuleert dieet voor koeien

28 februari 2022

Het gebruik van methaanreducerend veevoeder heeft een gunstig effect op het milieu en het klimaat. Landbouwers kunnen al dit jaar steun krijgen voor deze milieuvriendelijke maatregel, zo kondigt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) aan.

Lees meer over:

In 2019 werd een convenant ‘Enterische Emissies Rundvee 2019-2030’ afgesloten met de sector om de methaanuitstoot van rundvee te verlagen via marktgerichte en -gestuurde initiatieven. Een eerste set van maatregelen op vlak van veestapel- en voedermanagement is ondertussen uitgewerkt, goedgekeurd en kan vanaf dit jaar door de rundveehouders toegepast worden.

Omdat het toedienen van methaanreducerend veevoeder een meerkost met zich meebrengt voor de veehouder, kunnen landbouwers een tegemoetkoming ontvangen van de Vlaamse overheid. Zo zullen landbouwers al in 2022 op vrijwillige basis kunnen intekenen op één van de vijf methaanreducerende voedermaatregelen, zoals veevoeder dat koolzaadschroot/bierdraf, geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad, koolzaadvet, nitraat of 3-NOP bevat. 

“Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat volgend jaar van kracht wordt, besteedt heel wat aandacht aan ecoregelingen met oog voor het milieu”, zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). “Vlaanderen wacht niet tot dan om een reeks maatregelen aan de landbouwers aan te bieden. Voor melkvee kan je via aangepaste voeding de methaanproductie van de dieren op je bedrijf substantieel verminderen. We geven onze landbouwers dus nu al de kans om nieuwe voedingsstrategieën toe te passen.”

De subsidie kan worden aangevraagd via de verzamelaanvraag 2022. Meer informatie en de subsidievoorwaarden zullen binnenkort kunnen worden geraadpleegd op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek