header.home link

Europees Parlement wil bindende doelstellingen voor methaanreductie

27 oktober 2021

Het Europees parlement wil bindende reductiedoelstellingen voor methaan. Dat staat in een resolutie over de EU-methaanstrategie die vorige week is aangenomen.

Lees meer over:

Het Europees parlement roept de Commissie op om bindende maatregelen en reductiedoelstellingen op te leggen voor alle sectoren. Het doel is om tegen 2030 methaanemissies aanzienlijk te hebben verlaagd, in lijn met de Overeenkomst van Parijs. De Europarlementariërs willen ook een bindend mondiaal akkoord over methaan behalen op COP26 in Glasgow die dit weekend van start gaat.

De EP-leden benadrukken dat het verlagen van menselijke methaanemissies een van de meest kosteneffectieve strategieën kan zijn in het vertragen van klimaatverandering. Aangezien methaan ook bijdraagt aan de vorming van ozon, een krachtige oorzaak van lokale luchtvervuiling die ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt, zal de vermindering ook bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bescherming van de gezondheid van burgers. EP-leden roepen op tot verplichte monitoring, rapportage en verificatie (MRV) voor alle sectoren die methaan uitstoten, evenals verplichte lekdetectie- en reparatieprogramma's (LDAR) voor de energie- en petrochemische sector om lekken te repareren en zo de uitstoot te minimaliseren.

Landbouw

De landbouw heeft het grootste aandeel in de antropogene bronnen van methaanemissie in de EU, voornamelijk aangedreven door de enterische emissies van herkauwers, en biedt potentieel voor de vermindering van methaanemissies. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld): “We moeten de methaanemissies uit de veeteeltsector verder blijven reduceren, maar laat het duidelijk zijn: een afbouw van de veestapel is niet dé wonderoplossing voor het klimaatvraagstuk of hét antwoord om de doelstellingen uit de Green Deal of het Akkoord van Parijs te verwezenlijken. Zo duwen we de landbouwproductie bovendien buiten Europa. Daarom is het belangrijker én efficiënter om te investeren in nieuwe technologieën, bedrijfsvoering, renovatie en de ondersteuning van onze boeren in het maken van ‘slimme’ keuzes.”

Hilde Vautmans profielfoto

Een afbouw van de veestapel is niet dé wonderoplossing voor het klimaatvraagstuk of hét antwoord om de doelstellingen uit de Green Deal of het Akkoord van Parijs te verwezenlijken. Zo duwen we de landbouwproductie bovendien buiten Europa.

Hilde Vautmans - Europees Parlementslid (Open VLD)

Energiesector

In vergelijking met de landbouw is het beteugelen van methaanemissies in de energiesector 'laaghangend fruit' volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat schrijft De Standaard. Vorig jaar zorgden de emissies bij het winnen van fossiele brandstoffen tot 120 miljoen ton uitstoot, of een derde van de uitstoot door menselijke activiteiten. Meer zelfs, de methaanuitstoot van ­onder meer olie- en gasinstallaties terugdringen is 'de meest impactvolle manier om de opwarming van de aarde op korte termijn aan te pakken', volgens het rapport van het Energieagentschap. Ook het IPCC noemt het 'een van de meest kostenefficiënte strategieën om de snelheid van de opwarming af te remmen'.

Aangezien meer dan 80 procent van het olie- en gasverbruik in de EU wordt geïmporteerd, stellen de EP-leden dat fossiele brandstoffen alleen geïmporteerd mogen worden als ze voldoen aan de EU-regelgeving. Lekdetectie-inspanningen moeten worden opgevoerd met strikte rapportage en een verplichting om potentiële lekken binnen een duidelijk tijdsbestek te repareren. Voor 70 procent van de methaanemissies in de energiesector is het vandaag technisch al mogelijk om ze te voorkomen, stelt het IEA, en methaan kan als element van aardgas ook economisch rendabel worden afgevangen. 'Deze emissies zijn vermijdbaar, de oplossingen bewezen en vaak zelfs winstgevend', zegt Fatih Birol, de directeur van het IEA. 'Terwijl de voordelen op het gebied van vermijden van opwarming op ­korte termijn enorm zijn.'

methaan

Biogeen methaan

De nieuwe inzichten over de opwarmingseffecten van een kortlevend gas als methaan zijn nog niet bij alle Europese parlementsleden en beleidsmakers even goed doorgedrongen. Daaruit blijkt dat volgens de klassieke boekhouding van GWP-equivalenten het opwarmingseffect van nieuwe bronnen van methaan zoals gaslekken en een uitbreiding van de veestapel met een factor 4 à 5 onderschat, terwijl de effecten van een stabiele uitstoot zoals bij een stabiele veestapel juist met een factor 3 à 4 overschat.

Hilde Vautmans ziet potentieel in verschillende technieken en managementkeuzes: “Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat de methaanuitstoot bij vee tot 30% verminderd kan worden door aangepaste voeding. Dit in combinatie met het fokken en houden van bepaalde rassen kan in grote mate bijdragen aan de methaanreductie in de landbouwsector. Dubbeldoelrassen bijvoorbeeld, die niet alleen als melkvee kunnen worden gebruikt maar nadien ook als vleesvee, hebben een lagere methaanuitstoot. Ook onderzoek naar het koolstofvastleggingspotentieel van grasland is een belangrijke piste om de uitstoot in de veeteelt aanzienlijk reduceren. We moeten alle mogelijke factoren die een bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van de uitstoot inventariseren en zoeken naar oplossingen.”.

Bron: NieuweOogst.nl / De Standaard / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek