header.home link

Embargo Belgisch varkensvlees opgeheven in 14 van de 30 landen

1 september 2021

Veertien van de dertig landen en gebieden die na de ontdekking van de Afrikaanse varkenspest (AVP) in ons land in september 2018 de export van Belgisch varkensvlees tijdelijk aan banden hadden gelegd, hebben dat embargo ondertussen opgeheven. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Voor de Belgian Meat Office is de heropening van die markten van groot belang. “Het gaat om diverse markten die producten afnemen die bij ons minder gewaardeerd worden”, vertelt Joris Coenen.

varken-1280

Op 21 december 2020 werd België officieel ziektevrij verklaard door de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE), waarna het FAVV de onderhandelingen opstartte met de landen en gebieden die de export van Belgisch varkensvlees aan banden hadden gelegd.

Ondertussen werd het embargo al ingetrokken door Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Singapore, Wit-Rusland, Mexico, Uruguay, Oekraïne, Rusland, het Franse overzeese gebied Nieuw-Caledonië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Thailand en Nicaragua. Nog voor de publicatie door de OIE, lieten Vietnam, Maleisië en de Filippijnen het exportverbod al los.

Japan hief maandag als veertiende land het verbod op. “Dat is een opnieuw een belangrijke stap, want Japan is één van ’s werelds grootste invoerders van varkensvlees”, vertelt Joris Coenen van Belgian Meat Office (BMO), het vleesexportbureau van VLAM.

Japan vervult een belangrijke voorbeeldfunctie in die regio. De heropening van die markt is een belangrijk signaal

Joris Coenen - BMO

In 2018, vóór het embargo, voerde België bijna 600 ton vlees uit naar Japan. “Dat is geen grote hoeveelheid in vergelijking met wat sommige andere landen afnemen. En ik verwacht niet meteen dat Japan plots de grote volumes zal invoeren uit ons land”, tempert hij de verwachtingen. “Maar door zijn strenge sanitaire regelgeving geldt Japan als voorbeeld in de regio. De heropening van die markt is dus een belangrijk signaal naar derde landen (landen buiten de EU, red.) die deze stap nog niet gezet hebben.”

Hoe snel die andere embargo’s zullen sneuvelen is koffiedik kijken. Met die landen, waaronder Australië, Taiwan en China, zijn de onderhandelingen nog aan de gang. “De gesprekken met Australië en Taiwan lopen goed. Dat vergt natuurlijk tijd maar we zijn on speaking terms. Met China verloopt het daarentegen een pak moeizamer. Naar de exacte redenen is het gissen, maar de diplomatieke relatie met Europa is op dit moment niet optimaal. Het is niet ondenkbaar dat die spanningen de zaken wat bemoeilijken”, verklaart Coenen.

Paar procenten, groot verschil

België exporteerde voor de AVP-crisis zo’n 100.000 ton varkensvlees naar derde landen. Dat aandeel is vrij klein. “De kern van de markt blijft België en onze omringende landen”, aldus Coenen, die erop wijst dat 80 à 90 procent van het Belgische varkensvlees binnen de Europese grenzen blijft.

Buiten Europa zijn China, Zuid-Korea en de Filipijnen de grootste afnemers. “Vaak wordt gediscussieerd over de zin of onzin van export naar verre landen als China. Maar die paar procenten die we daar afzetten, zijn wel enorm belangrijk voor de verwaarding van het varken”, legt Coenen uit.

In sommige landen worden bepaalde stukken van het varken, die bij ons niet goed scoren, immers voor een mooi bedrag verkocht. “Een goede exporteur zorgt ervoor dat hij het maximale uit een karkas kan halen. Dat is voor veel bedrijven de grootste uitdaging. Maar net daarom zijn die diverse markten zo belangrijk. Geraken we die delen daar niet kwijt, dan belanden ze bij ons in het hondenvoer of in het slechtste geval bij het afval. Naar circulariteit en duurzaamheid is dit toch een zeer belangrijk gegeven”, besluit hij.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek