header.home link

VLAM wil crisis in varkenssector helpen verlichten met extra promotieacties

7 december 2020

Door zowel de promotie voor varkensvlees op de binnenlandse als de buitenlandse markt op te drijven, wil VLAM de zwaar getroffen varkenssector ondersteunen. Hoewel de varkensprijzen de afgelopen week niet verder zijn gedaald en de slachtachterstand niet verder is opgelopen, blijft de situatie bij de varkenshouders nog steeds precair. “De ironie van het verhaal is dat er wereldwijd momenteel een tekort is aan varkensvlees”, stelt VLAM.

Moeilijke marktsituatie

De varkensprijs is de laatste weken fors gedaald. Dat komt enerzijds door de nog voortdurende handelsbeperkingen omwille van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de provincie Luxemburg. Daardoor is onze export buiten de EU zwaar getroffen. Dit weegt al op de prijzen sinds september 2018. Een tweede factor is de coronapandemie. Hierdoor is een deel van de afzet gehinderd, denk maar aan de horeca en foodservice. Dat effect is duidelijk te zien in de handel binnen de EU.

De slachthuizen en uitsnijderijen hebben ook te kampen met productiebeperkingen omdat arbeiders uitvallen of in quarantaine moeten. Enkele grote Europese slachthuizen moesten zelfs een tijdlang volledig sluiten. Door de beperkte slacht- en productiecapaciteit kunnen varkens moeilijker worden vermarkt. Ook dat leidt tot een overschot aan varkens, met overvolle stallen en te zware slachtdieren tot gevolg. In Duitsland is er sprake van een achterstand van maar liefst 600.000 varkens. Een aantal dat de komende weken nog zal toenemen.

Ten slotte is er de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij everzwijnen in de deelstaat Brandenburg in Duitsland. Dit maakt dat de Duitse export naar heel wat landen buiten Europa niet meer mogelijk is. Duitse vleesbedrijven zoeken noodgedwongen afzetalternatieven binnen Europa. Dit zorgt voor een overaanbod op de interne markt. Vooral in Italië en Griekenland is de Duitse concurrentie momenteel fel.

Exportopportuniteiten maximaal benutten

VLAM zet via zijn Belgian Meat Office, dat de exportpromotie in het buitenland verzorgt, maximaal in op het verzilveren van de AVP-vrije status die België recent herwon op Europees niveau. De komende maanden komen er extra acties. Daarvoor werd extra budget voorzien in de begroting en een door Europa gesubsidieerde campagne in landen buiten de Europese Unie zal, eveneens in 2021, op volle kracht worden uitgerold.

BMO zal extra communiceren naar de handelspartners. “We willen hen trachten te overtuigen dat Belgisch varkensvlees veilig en kwalitatief hoogstaand is en sinds kort uit een AVP-vrij land komt. Dat zal gebeuren via geïntegreerde promotiecampagnes in onder meer China, Korea, Japan, de Filippijnen en andere derde landen. Ook komen er seminaries over Afrikaanse varkenspest in Japan en Korea”, klinkt het.

Daarnaast zal BMO ook aan een aantal beurzen deelnemen in Japan, China, Vietnam en Singapore. Als de coronamaatregelen reizen moeilijk of onmogelijk maakt, zal er worden ingezet op een virtueel alternatief. “In de Filippijnen, waar Belgisch varkensvlees sinds enkele weken opnieuw kan worden verkocht, deden we op 1 december al een virtuele contactdag. Met succes, 10 Belgische exporteurs ontmoetten er zo 17 invoerders. Gelet op dit succes, wordt een tweede contactdag overwogen”, legt Liliane Driesen, woordvoerder van VLAM uit.

Via zeer intense contacten met het FAVV en Buitenlandse Zaken willen we de markttoegang in de belangrijkste afzetmarkten zo snel mogelijk herwinnen

Belgian Meat Office

Ook binnen Europa werden al contactdagen georganiseerd in Bulgarije en Hongarije. BMO werkt voor de organisatie van al deze zaken nauw samen met FIT en AWEX, het Vlaamse en Waalse exportagentschap.

Omtrent het dossier rond de Afrikaanse varkenspest hebben VLAM en Belgian Meat Office zeer intense contacten met het federaal Voedselagentschap en Buitenlandse Zaken. “De bedoeling is om de markttoegang in de belangrijkste afzetmarkten zo snel mogelijk te herwinnen”, luidt het.

Focus op lokale bij binnenlandse promotie

De coronacrisis heeft de trend naar het lokale een extra boost gegeven. “We zagen al dat de consument vanuit de aandacht voor het milieu en omwille van het ondersteunen van de lokale economie al meer belang was gaan hechten aan de herkomst van zijn producten, maar nu is de aandacht voor lokale producten helemaal niet meer weg te denken. Daar willen we volop op inzetten”, stelt VLAM.

Met het eindejaar in het verschiet zal Belgisch varkensvlees extra in de kijker worden gezet. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de veelzijdigheid van varkensvlees met de slogan ‘Er is een stukje varken voor alle vorken’. Ook op de culinaire zender Njam! krijgt varkensvlees een prominente plaats in de vier afleveringen die topchef Bart Desmidt maakt over heerlijke en haalbare feestgerechten.

Naast een samenwerking met chef Bart Desmidt slaat VLAM ook de handen in elkaar met Sofie Dumpont. In een online campagne, zowel te zien op het videokanaal van Sofie Dumont als op de ‘Lekker van bij ons’-website, gaat zij met varkensvlees aan de slag.

Vlamingen gaan steeds minder vaak samen aan tafel. Maar in deze tijden is dat juist meer dan ooit nodig. Met onze nieuwe campagne willen we een boodschap van verbinding en warmte verspreiden

Liliane Driesen - Woordvoerder VLAM

Een bijkomende focus komt er op warmte en verbinding. “Maaltijden worden steeds individualistischer. Voor de coronacrisis gingen Vlamingen steeds minder vaak samen aan tafel. Maar in deze tijden is dat juist meer dan ooit nodig. Via onze campagne “Van bij ons, voor jou” willen we de boodschap van verbinding en warmte verspreiden”, aldus Driesen. VLAM wil dit onder meer doen door influencers in te schakelen die foto’s delen van met liefde bereide maaltijden of het aan huis leveren van maaltijden bij iemand die hun dierbaar. Ze zullen ook anderen aanzetten om hetzelfde te doen door een doe-stok door te geven.

Tot slot komt er ook een samenwerking met een aantal media. Zo verschijnt er een reeks online artikelen in De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg en in het weekendmagazine van Het Nieuwsblad met recepten met varkensvlees. Ook wordt er gefocust op de lekkerste stukjes varkensvlees bij de slager, op tips van chefs en op de zorg en passie waarmee een jonge varkenshouder zijn varkens kweekt. Ook na de feestdagen wil VLAM verder inzetten op deze piste, maar dan zal er meer aandacht zijn voor magere recepten.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek