header.home link

België herwint AVP-vrije status op Europees niveau

20 november 2020

De Europese Commissie heeft op 20 november haar goedkeuring gegeven om alle beperkingsgebieden "Afrikaanse varkenspest" (AVP) in België op te heffen. “Dit betekent dat we op Europees niveau terug de vrije status herwinnen en dat België voortaan niet meer op de kaart van getroffen landen in Europa staat”, aldus het FAVV. Het is nog wachten op de goedkeuring van het OIE. Maar voor de sector betekent dit nieuws alvast een lichtpuntje, nu de varkensprijzen historisch laag staan.

De terugkeer naar een normale situatie op Europees niveau bevestigt dat de ziekte officieel is uitgeroeid. “Dit zal de handel in ons varkensvlees binnen Europa vergemakkelijken”, stelt het Federaal Voedselagentschap (FAVV). “Het is bovendien een duidelijk signaal voor derde landen die een embargo hebben ingesteld op Belgische varkensvlees.”

Op 27 oktober, een jaar nadat voor de laatste keer sporen van viruscirculatie bij wilde everzwijnen werden vastgesteld, heeft België via het FAVV een verzoek ingediend bij de Europese Commissie om alle beperkingsgebieden "Afrikaanse varkenspest" op te heffen. Gelijktijdig werd bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) een aanvraag ingediend om de ziektevrije status voor alle varkens en everzwijnen, zowel in het wild als in gevangenschap, te herwinnen.

Wachten op antwoord OIE

Het dossier dat bij de OIE is ingediend om op internationaal niveau opnieuw de vrije status te verkrijgen, is nog steeds in behandeling. Het herwinnen van deze vrije status is een essentiële stap om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees op gang te brengen.

“De vele inspanningen van zowel de verschillende betrokken overheden als de sectoren leveren met het bekomen van dit Europees “vrij statuut” een eerste concreet resultaat op”, zegt Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder FAVV. “We zijn er van overtuigd dat nu ook de OIE en derde landen zullen volgen. Als agentschap zetten we alles op alles om dit zo snel als mogelijk te realiseren.”

Dankzij de gunstige ontwikkeling wat betreft de Europese status zullen varkenshouders in de beperkingsgebieden, die in 2018 hun varkens preventief moesten ruimen, hun bedrijven opnieuw kunnen bevolken. Het ministerieel besluit dat dit regelt volgt op dit ogenblik de administratief noodzakelijke stappen en zal nog voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd.

De goedkeuring van de Commissie om de ziektevrije status te herwinnen is uitstekend nieuws voor onze boeren en de hele varkenssector

David Clarinval - Federaal minister van Landbouw (MR)

Voorzichtig blijven

Het blijft desondanks belangrijk om waakzaam te zijn. De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar het grensgebied in Duitsland met Polen. Ons land volgt, net als alle Europese landen, de situatie aandachtig op om zo een tweede introductie van het virus te voorkomen.

Hoewel de ziekte nu is uitgeroeid, handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. In de toekomst zullen ze geleidelijk aan worden afgebouwd, volgens een reeds vastgestelde strategie.

“De goedkeuring van de Europese Commissie om de ziektevrije status te herwinnen is uitstekend nieuws voor onze boeren en de hele varkenssector”, vertelt federaal minister van Landbouw David Clarinval. “Zij hebben moeilijke maatregelen opgevolgd om deze epidemie in te dammen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de beslissing van de OIE spoedig zal volgen. Ik ben verheugd over de uitstekende samenwerking tussen de federale regering, het Waals Gewest en het FAVV. De doeltreffendheid en de snelheid van de genomen maatregelen hebben het mogelijk gemaakt om de verspreiding van deze ziekte te stoppen. Het einde is in zicht en het stelt ons in staat om richting te geven aan de stappen die we moeten nemen om de embargo's van verschillende derde landen zo snel mogelijk op te heffen.”

Varkensprijzen historisch laag

Varkenshouders krijgen nog geen 80 cent voor een kilogram varkensvlees. Dat zijn historisch lage prijzen. Een combinatie van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland en gesloten horecazaken door de coronacrisis zorgen voor een compleet ontwrichte markt.

De varkensprijzen zitten al een tijd in dalende lijn. Door de uitbraak van AVP in Duitsland, mocht het land geen varkensvlees meer uitvoeren naar onder meer China. Daardoor is er een groot aanbod aan varkensvlees op de interne Europese markt.

De coronacrisis zorgt voor bijkomende druk op de prijzen. Horecazaken moeten de deuren sluiten, met als gevolg dat er veel minder vraag is naar varkensvlees.

Die combinatie zorgt voor bodemprijzen voor varkensvlees. Vorige week kregen varkenshouders nog 85 cent per kilogram levend varken. Deze week zal dat nog geen 80 cent zijn. "Historisch laag", aldus Wouter Wytynck van de Boerenbond.

De sector is dan ook "compleet ontwricht", vertelt Bart Vergote, sectorverantwoordelijke bij het Algemeen Boerensyndicaat.

Een bijkomend probleem voor de varkenshouders is dat er heel wat minder slachtcapaciteit is. Slachthuizen hebben door de coronacrisis minder capaciteit, waardoor varkenshouders hun dieren langer moeten bijhouden. De varkens worden daardoor te vet, waardoor het vlees niet meer voldoet aan alle kwaliteitseisen en varkenshouders dus nog minder geld krijgen voor hun dieren.

Gevreesd wordt, aldus Vergote, dat die slachtcapaciteit tijdens de eindejaarsperiode nog zal verminderen, waardoor varkenshouders geen weg meer weten met hun dieren.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek