header.home link

“Opsteker voor Vlaamse varkenssector”

22 december 2020

De goedkeuring van de AVP-vrije status bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) is in deze moeilijke tijden een opsteker voor de Vlaamse varkenshouders. “We worden daardoor op korte termijn minder afhankelijk van de prijsvorming in Duitsland”, klinkt het zowel bij Boerenbond als het Algemeen Boerensyndicaat. Het Belgian Meat Office kondigt een grootschalig communicatieplan aan om de handel weer op gang te brengen.

Lees meer over:

België is een van de belangrijkste producenten van varkensvlees in Europa. We exporteren meer dan twee derde van ons varkensvlees. “De afgelopen decennia heeft België varkensvlees geëxporteerd naar meer dan 70 landen”, weet Joris Coenen, manager van het Belgian Meat Office binnen VLAM. “Nu we officieel varkenspestvrij verklaard zijn, zetten we een grootscheeps communicatieplan in gang dat over de hele wereld zal uitgerold worden. Zo willen we de handel weer op gang brengen.”

Wereldwijd communicatieplan

In de communicatie wordt niet alleen de veilige en AVP-vrije status benadrukt, ook de kwaliteit van Belgisch varkensvlees zal ruim belicht worden. “De intensieve communicatiecampagne mondt idealiter uit in het systematisch heropenen van de grenzen voor Belgisch varkensvlees in landen die belangrijk zijn voor de afzet van karkasdelen die in de EU minder gewaardeerd worden, denk maar aan varkensbuiken”, stelt Joris Coenen.

“Wanneer de handel naar niet EU-landen terug op gang komt, kan dit bijdragen aan een sterkere markt- en onderhandelingspositie voor de Belgische varkenssector en mogelijkerwijs ook aan een betere prijsvorming”, blikt Joris Coenen vooruit.

Minder afhankelijk van Duitse prijsvorming

Ook de landbouworganisaties zijn blij met de beslissing van het OIE. “Feit is dat het nog wel even zal duren vooraleer er daadwerkelijk varkensvlees naar China kan gaan, maar vanuit de varkensketen zal samen met het FAVV en het ministerie van Buitenlandse Zaken hard gewerkt worden om dit zo snel als mogelijk te bewerkstelligen”, zegt Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling bij Boerenbond. “Het is alvast een opsteker in een zeer moeilijke periode. We zullen op korte termijn minder afhankelijk worden van de prijsvorming in Duitsland. Dit is ook belangrijk voor het marktherstel dat hopelijk in het eerste kwartaal van 2021 ingezet wordt.”

Dezelfde boodschap is te horen bij het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “Ook voor de varkenshouders die zich richten op binnenlandse markt is het nieuws een opsteker. De binnenlandse prijsvorming is immers sterk afhankelijk van wat er op de Europese markten gebeurt.” En die worden steeds meer verstoord door de recente uitbraak van AVP in Duitsland, de draaischijf voor de handel binnen de EU.

“Door de aanwezigheid van het Afrikaanse varkenspestvirus in Duitsland kan geen Duits vlees meer naar Azië en wordt de Europese markt nu verzadigd door het Duitse overaanbod, met ongezien lage prijzen voor onze varkenshouders tot gevolg”, legt Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS. “Het herstel van de internationale AVP-vrije status door de OIE  moet het nu mogelijk maken om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees weer snel op gang te brengen.”

Everzwijnplan

Al heerst er bij het ABS ook een gevoel van bezorgdheid. “Hoewel de ziekte er nu is uitgeroeid handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. Dat is iets waar we vandaag, puur preventief, nog te weinig van merken in Vlaanderen”, klinkt het.

Het blijft het ook broodnodig om de populatie wilde zwijnen in toom te houden, zoals ook staat te lezen in het everzwijnenplan van minister Demir

Hendrik Vandamme - Voorzitter ABS

 Het ABS dringt er bij minister Zuhal Demir op aan om in de uitvoering van het everzwijnenplan - dat de minister in september 2020 voorstelde - snel over te gaan tot het ‘uitwerken van de meest kritische processen in detail en in nauw overleg met de betrokken stakeholders’.

“Het blijft het ook broodnodig om de populatie wilde zwijnen in toom te houden, zoals ook staat te lezen in het everzwijnenplan van minister Demir”, reageert Hendrik Vandamme. “We blijven hameren op een verstandige aanpak, rekening houdend met de sanitaire risico’s die verbonden zijn aan een lokale overpopulatie. Daarbij moet te werk gegaan worden met heel veel gezond boerenverstand, wars van door sommigen uitgesproken dromerige visies op meer ruimte voor echt wilde natuur in Vlaanderen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek