header.home link

Appelen- en perenoogst laten zich niet vergelijken: crisis voor de één, topjaar voor de ander

De eerste oogstramingen voor het seizoen 2023-2024 schetsen een opmerkelijk beeld van de appelen- en perenoogst. De Belgische appelbomen zullen dit jaar zo’n 203 miljoen kilogram appelen produceren, wat 14,9 procent minder is dan vorig jaar. De perenoogst doet het dan weer opmerkelijk goed. Hoewel er op Europees niveau 13 procent minder peren zullen worden geoogst dan het jaar voordien, zien we in België een ander verhaal. De geschatte perenoogst er ligt een vijfde hoger dan vorig jaar. 

4 augustus 2023  – Laatste update 4 augustus 2023 14:50
Lees meer over:

De lagere opbrengst voor appelen in België is vooral toe te schrijven aan een verder afbouw van het areaal, gecombineerd met een lagere productie. Sinds het seizoen 2018/2019 daalde het areaal appelen met 1.089 hectare tot 4.896 hectare. Het zijn vooral de Jonagold (-620 ha) en Jonagored (-569 ha) die verdwenen zijn.  Het komende seizoen zal het Belgische appelareaal voor het eerst uit minder dan de helft uit Jonagold en Jonagored bestaan. 

Trendbreuk 

Anderzijds zien we een sterke stijging (+40%) van andere, niet traditionele, appelrassen. We kunnen dus duidelijk spreken van een trendbreuk in de appelteelt.  

In heel Europa ligt de appeloogst lager dan voordien, maar in mindere mate dan in België. Europa verwacht een appeloogst van 11,7 miljoen ton, wat 3,27 procent minder is dan vorig jaar. 

Vooral de Europese perenoogst krijgt flinke klappen. Daar schat men een opbrengst van slechts 1,7 miljoen ton, wat ongeveer een achtste minder is dan het jaar voordien. Dat maakt het des te opmerkelijker dat we in België een heel ander verhaal zien. De voorziene oogst ligt 19 procent hoger dan voordien. 

België perenland 

Hoewel peren doorgaans met Spanje en Italië worden geassocieerd, is België uitgegroeid tot het belangrijkste perenproducerend land in de EU. Door de opwarming van het klimaat, met daaraan gekoppelde droogteperiodes, hittegolven en overstromingen, staat de perenteelt in Italië en Spanje zeer sterk onder druk. 

België doet zijn best om die markt te vullen, want het areaal steeg dit jaar verder naar 10.630 hectare (+65 ha). Ook in de perenteelt zien we een hele reeks nieuwe variëteiten. 

Uitdagingen 

Maar ook België blijft niet gespaard van een onzeker klimaat. Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) raadt telers aan om te blijven inzetten op nieuwe variëteiten en risicobeheersing. “Wij zullen als sector samen met de onderzoeksinstellingen een antwoord moeten bieden op deze uitdagingen”, klinkt het. 

“Tevens zal de sector moeten blijven inzetten op het verhogen van de consumptie van appelen en peren. Van cruciaal belang hierbij is de steun van de Belgische grootdistributie en de consument in hun bewuste keuze voor appels en peren van Belgische bodem”, klinkt het nog. “Hopelijk resulteren deze inspanningen in een betere prijsvorming voor de producent. Dit is noodzakelijk voor de verdere leefbaarheid van onze bedrijven die geconfronteerd worden met een blijvend verstoorde internationale handel.” 

Internationale enquête 

De ramingen zijn afkomstig van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, samen met VBT, producentenorganisaties en Boerenbond. Ze zijn gebaseerd op een enquête, gehouden bij fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle Belgische provincies. De resultaten vormen samen met de gegevens van andere landen de basis voor de Europese oogstramingen. Deze ramingen werden 3 augustus voorgesteld op het internationale congres Prognosfruit dat dit jaar in Trento (Italië) plaatsvindt met 390 deelnemers uit 26 landen waarvan 9 van buiten de EU. 

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek