header.home link

Vlaamse melksector kijkt aan tegen beter economisch klimaat

19 augustus 2021

In het tweede kwartaal van 2021 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector duidelijk toe na eerdere stijgingen in de voorgaande kwartalen. De economische situatie komt zo boven de referentieperiode uit. Dat blijkt uit de nieuwe Vlaamse melkveebarometer van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees meer over:
melkvee-uier-melken-robot-1280

De index van het actuele bruto saldo stijgt van 99,3 in het eerste kwartaal van 2021 naar 112,5 in het tweede kwartaal. Het voortschrijdend bruto saldo, dat als maatstaf genomen wordt voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode voor het eerst sinds 2019 toe van 94,9 naar 100,3. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2015-2019. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op.

Melkprijs vervolgt stijgende lijn

De melkprijs kent in de eerste zes maanden van 2021 een algemeen stijgend verloop. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt zo van 33,91 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2021 naar 36,12 euro per honderd liter in het tweede kwartaal. Dat is een stijging van 2,21 euro per honderd liter of +6,5 procent. De melkprijs geldt als de meest bepalende opbrengstfactor, maar gedraagt zich heel erg volatiel.

In het tweede kwartaal van 2021 bedragen de opbrengsten gemiddeld 40,57 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 22,26 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 18,32 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen stijgt van 4,15 naar 6,31 euro per honderd liter. Hiermee liggen de economische parameters allemaal boven het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019.

0

36.12 melkprijs in het 2de kwartaal (euro/100l)

0

40.57 Opbrengsten in het 2de kwartaal (euro/100l)

0

6.31 Familiaal arbeidsinkomen in het 2de kwartaal (euro/100l)

De Vlaamse melkveebarometer wordt vier maal per jaar gepubliceerd en geeft de resultaten weer van 2012 tot het tweede kwartaal van 2021 (van april tot en met juni).

Schril contrast met consumentenzijde

Terwijl de economische cijfers voor de melkveesector in stijgende lijn zitten, gaat de melk aan spotprijzen over de toonbank. Eerder deze week voerde ABS opnieuw actie tegen de prijzenslag die momenteel aan de gang is in supermarkten Aldi, Albert Heijn en Lidl. De melk wordt verkocht aan prijzen van om en bij een halve euro per liter.

“Met deze stuntprijzen voor melk willen de supermarktketens in ons land meer marktaandeel winnen op de kap van onze melkveehouders”, zei voorzitter Hendrik Vandamme hierover. De landbouworganisatie pleit voor eerlijkere prijzen voor de boeren en meer verantwoordelijkheidszin van de retailers.

Raadpleeg alle cijfers in het rapport van de Vlaamse Melkveebarometer.

Meer info vind je op de cijferwebsite van de Vlaamse overheid.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek