header.home link

Natuurverenigingen dreigen naar rechter te stappen tegen Vlaams GLB-plan

15 december 2022

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu dreigen met juridische stappen als de Vlaamse regering vrijdag het strategisch landbouwplan goedkeurt. Ze zijn van mening dat er daarvoor een milieueffectenrapport ontbreekt, zeggen ze woensdagavond in een gezamenlijk persbericht.

Lees meer over:
graanoogstmaisoogsttractorveldlandbouw-1250

Normaal buigt de Vlaamse regering zich vrijdag over het ontwerp Strategisch Plan van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Maar volgens de natuurverenigingen kan het niet goedgekeurd worden zolang er geen milieueffectenrapport is. "Zo'n onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen is nochtans verplicht om schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium in te schatten en op te vangen”, stellen de organisaties.

Volgens Natuurpunt en BBL moet het GLB zich richten op de enorme uitdagingen van deze tijd. “Om in de toekomst goed te kunnen boeren, moet het beleid nu anticiperen en de landbouwsector weerbaar maken voor de klimaatverandering en de sector betrekken in het versterken van de biodiversiteit en landschap. Daarom moet het GLB doelgericht inspanningen steunen van landbouwers op die domeinen. Publiek geld, zowel Europees als Vlaams, moet maximaal ingezet worden om de sector te helpen met de omslag naar een klimaat en milieuvriendelijke landbouw.”

Om in de toekomst goed te kunnen boeren, moet het beleid nu anticiperen en de landbouwsector weerbaar maken voor de klimaatverandering

Natuurpunt en BBL

En ze voegen toe: "De impact op milieu, natuur- en klimaatvlak niet meenemen in de afweging, leidt onvermijdelijk tot juridische stappen over dit voor de landbouw en samenleving belangrijk dossier. Dat is een te vermijden scenario." Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu hopen dat er alsnog een dialoog met natuur- en milieubeweging tot stand kan komen en dat het plan nog wordt bijgestuurd met hun inbreng.

Het Belang van Limburg, dat eerst over de juridische dreiging schreef, zegt dat het kabinet van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) aan een milieueffectenrapport werkt, maar dat het nog niet is afgerond.

De Europese Commissie zette een tiental dagen geleden het licht op groen voor de strategische landbouwplannen van Vlaanderen (en Wallonië). Eerder had ze nog forse kritiek geuit op de Vlaamse plannen, maar na bijsturingen kwam er dan toch een goedkeuring. Dat biedt de Vlaamse landbouw uitzicht op 1,65 miljard euro aan fondsen: 1,386 miljard euro aan Europees geld, aangevuld met een nationale financiering van 272 miljoen euro.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek