header.home link

Natuurorganisaties herhalen vraag om patrijs te schrappen als jachtwild

De oproep van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om de “translocatie van jachtwild” te onderzoeken, zet kwaad bloed bij natuurorganisaties. Bedoeling is om patrijzen, een bedreigde soort, te introduceren in nieuwe geschikte biotopen om hun aantal te versterken. Een initiatief dat wordt toegejuicht, ware het niet dat het onderzoek naar de vogel refereert als ‘jachtwild’. Jagersvereniging Sint-Hubertus verduidelijkt echter dat er op deze vogels niet geschoten zal worden. “De jacht op patrijzen is enkel toegelaten in gebieden met voldoende populatie. Dat is uiteraard niet het geval wanneer ze ergens nieuw wordt geïntroduceerd.”  

14 september 2023  – Laatste update 14 september 2023 21:13

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt heeft de translocatie van patrijzen enkel zin als er een algemeen jachtverbod wordt uitgevaardigd. "Sinds 2019 ijvert Vogelbescherming Vlaanderen voor de afschaffing van de jacht op de wilde patrijs", zegt beleidsmedewerker Niels Luyten. "Deze bedreigde akkervogel daalt fors in aantal. Als je weet dat de Vlaamse populatie al minder dan 5.000 broedparen bedraagt, dun je door middel van zulke potentiële verhuizingen kerngebieden uit, wat het risico op lokaal uitsterven ook in die gebieden vergroot." 

De vogel is wettelijk beschermd op verschillende niveaus, maar in gebieden met voldoende populatie blijft de jacht toegestaan. "Eigenlijk ligt de oplossing voor onze neus. De druk die jacht op zo'n bedreigde soort veroorzaakt, kan niet samengaan met herstelprogramma's. Dat is een stap vooruit en twee stappen achteruit", aldus Luyten. "De populatie is op een punt gekomen waarbij elke vogel goud waard is. Hoe meer individuen in leven blijven, hoe meer individuen zich kunnen voortplanten en zo de lokale en dus ook volledige populatie helpen opkrikken.” 

patrijs-1920

Volgens jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen schetsen de natuurorganisaties een erg ongenuanceerd beeld. “Uiteraard is het niet zo dat de patrijzen die vandaag ergens worden geïntroduceerd, morgen worden afgeschoten. Dat is de karikatuur waarmee men nu wil schermen.”

“De jacht in Vlaanderen is duurzaam en wordt streng gereguleerd”, meldt de organisatie. “Om een patrijs te bejagen moet de wildbeheereenheid (WBE), dat is een verzameling van jachtgroepen, meegaan in het telprotocol. Concreet gaat men kijken of er in het werkgebied van de WBE minimaal drie broedkoppels te vinden zijn, per honderd hectare open ruimte.

Alleen als die norm wordt gehaald gedurende de laatste 3 jaar, kan de jacht in dit werkgebied op de patrijs geopend worden. Van de 180 WBE’s in Vlaanderen, is dit voor 42 het geval.”

“De tellingen gebeuren niet enkel door de WBE’s, maar ook onafhankelijk door medewerkers van de overheid”, geeft de jagersvereniging nog mee. “De jacht in Vlaanderen wordt altijd op lange termijn bekeken. En neen, in gebieden waar de patrijs opnieuw wordt geïntroduceerd, zal er uiteraard geen sprake zijn van een populatie waarop gejaagd mag worden, omdat de drempel van 3 koppels per 100 hectare open ruimte gehaald moet worden, en dat over een periode van 3 jaar.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Rollin Verlinde (beeld boven)

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek