header.home link

Jagersvereniging: “Demir komt belofte over predatoronderzoek niet na”

“De Vlaamse overheid heeft op een slinkse manier onderzoek naar de impact van predatorcontrole geschrapt.” Dat stelt Hubertus Vereniging Vlaanderen naar aanleiding van het akkervogelbeschermingsplan dat vorige week door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gepresenteerd werd. De minister zou aanvankelijk een onderzoek hebben toegezegd, maar dit later uit de plannen verwijderd hebben. Demir ontkent de beschuldigingen. Alhoewel ze nader onderzoek niet uitsluit, acht ze het reguleren van predatoren geen duurzame oplossing.

3 februari 2022  – Laatste update 4 februari 2022 8:54
Lees meer over:
jacht-hond-jager-1250

De populatie akkervogels, zoals de patrijs, geelgors en veldleeuwerik, staan onder druk. Om de achteruitgang tegen te gaan heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vorige week een rist aan maatregelen aangekondigd in de vorm van een soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor akkervogels. Dit steunprogramma is het resultaat van maandenlang onderhandelen van verschillende overheidsdiensten met middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Natuurpunt, Landelijk Vlaanderen en Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de belangenorganisatie van de jacht.

HVV kon zich aanvankelijk vinden in de inhoud van de ontwerptekst en in de opgesomde maatregelen. Er was aandacht voor een structureel probleem: het gebrek aan geschikt leefgebied. Anderzijds ging er volgens de jagersvereniging in de aanvankelijke plannen ook aandacht naar predatie, een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Volgens Hubertus was er tussen de verschillende actoren namelijk overeen gekomen om een wetenschappelijke studie te bestellen over de mogelijke effecten van predatorcontrole op de overlevingskansen van akkervogels. “In buitenlandse literatuur wordt steevast gewezen op de impact van roofdieren zoals de vos, marter, kraai en rat op broedsuccessen, maar over de Vlaamse situatie ontbreekt zo goed als iedere vorm van objectieve data”, klinkt het.

"Toezegging plotseling verdwenen in officiële plannen"

Het item werd volgens Hubertus aanvankelijk officieel opgenomen in het dossier onder de titel: ‘Actie 5.3. Proefproject predatordruk en predatorcontrole’. “Groot was dan ook onze verbazing dat bij de officiële publicatie van het soortenbeschermingsprogramma precies dat actiepunt was verdwenen”, klinkt het bij HVV, die zich misleid voelt en de minister van machtsmisbruik beschuldigt. “Dit ingrijpen bewijst dat de minister objectief onderzoek verhindert om het taboe rond predatie en de impact op Vlaamse akkervogels beter in beeld te brengen.”

Demir ontkent de beschuldigingen aan haar adres van de jagersvereniging. “Er is ruim voldoende wetenschappelijke kennis rond de problemen waar akkervogels tegen aanlopen om nu de schop in de grond te stoppen in plaats van te wachten op nog meer studiewerk. De beperkte middelen die aan een SBP zijn verbonden, zie ik liever gaan naar actie op terrein.”

Zij zegt bijkomend onderzoek naar predatorcontrole op Vlaams niveau niet uit te sluiten. “Als HVV wenst om een nog uitgebreidere studie op te starten naar de effecten van predatoren op akkervogels, dan kan ik dat, naast de actie op terrein trouwens, alleen maar toejuichen. Ik ga hen zelfs voorstellen dat we in 2022 met de middelen uit het jachtfonds een dergelijke studie bestellen bij een onafhankelijke wetenschappelijke instelling.”

akkervogel_Inagro

Habitatherstel volgens onderzoek belangrijkste maatregel

De minister wil dat onderzoek dus niet afwachten en overgaan tot actie. “Wetenschappers stellen heel erg duidelijk dat habitatherstel de enige weg is, willen we een toekomst geven aan akkervogels in Vlaanderen. Met dit SBP zet ik daar voluit op in en dat in samenwerking met tal van actoren in de leefgebieden van die soorten.”

Ze stelt dat er tal van studies bestaan die de negatieve impact van predatoren op de al wankele akkervogelpopulaties bevestigen. Volgens Demir is het reguleren van die predatoren echter geen duurzame oplossing. “Enkel het herstellen van geschikte leefgebieden werkt, zo blijkt ook uit het eerder uitgevoerde onderzoek.”

De Hubertus Vereniging vindt dat de minister hiermee te kort door de bocht gaat. “Er bestaan wel buitenlandse onderzoeken, maar iedere situatie, ook de Vlaamse is uniek.” De jagers zien in predatorcontrole wel degelijk een mogelijk structureel instrument om de akkervogelpopulatie op te krikken. “Het maakt veel uit of er in een toch al verkleind vogelleefgebied bijvoorbeeld vier vossen rondlopen of één."

Beheerovereenkomsten werpen vruchten af voor vogelpopulatie
Uitgelicht
Het soortenbeschermingsprogramma akkervogels voorziet in een gecoördineerd, gebiedsgericht herstelprogramma voor akkervogels. Voor het eerst worden er ook populatiedoelstellin...
1 februari 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek