header.home link

Jagersliga wil dat de wolf vogelvrij verklaard wordt

13 september 2022

De Jagersliga roept de overheid op om werk te maken van een beheersplan in het kader van de oprukkende wolf en lanceert hiervoor een petitie. “De natuur hebben we naar onze hand gezet, dan is het ook de taak van de mens om die natuur te beheren”, luidt de argumentatie. De vereniging gooit hiermee de knuppel in het hoenderhok, maar wil het debat nuchter voeren, “weg van de misplaatste emotie”.

Lees meer over:

Dat de wolf sinds 2018 is teruggekeerd naar België en Nederland vindt de Jagersliga geen probleem. “Biodiversiteit is uiteraard ook voor de jager van groot belang en alle dieren die inheems zijn (of waren) en hier leven, moeten ondersteund worden”, vertelt Kristof Vandewoestijne van de Jagersliga. “Maar wat we niet uit het oog mogen verliezen, is dat we in een gebied leven waar de mens elk gebouw, elk bosgebied, elke poel en elke weg aangelegd heeft waar het voor hem best uitkwam zonder rekening te houden met dieren. We leven in een gebied dat doorkruist wordt door wegen en lintbebouwingen. Omdat we de natuur zo naar onze hand gezet hebben, is het dan ook de taak van de mens om natuur te beheren.”

De liga ziet evenwel dat dit met de wolf moeilijker ligt. Die geniet immers Europese bescherming waardoor hij eigenlijk niet “beheerd” kan worden. “Daar blijft onze minister (Zuhal Demir, red.) zich achter verstoppen”, aldus Vandewoestijne. “En dat terwijl in Duitsland, Frankrijk, Italië, de Scandinavische landen,…wolven wel degelijk beheerd worden. Frankrijk liet in 2021 ongeveer 20 procent van het geschatte bestand schieten. Finland heeft onlangs meer dan 30 procent van het totale geschatte wolvenbestand vogelvrij verklaard. Op gebied van natuur en natuurbeleving kunnen we nog heel wat leren van de Scandinaviërs.”

Surplus-killing

De Jagersliga stelt vast dat steeds meer overheden de jacht op de ree verbieden op terreinen die ze in eigendom hebben, omwille van de komst van de wolf. “Helaas zijn dergelijke maatregelen vaak enkel en alleen genomen op basis van misplaatste emotie, onkunde en de schrik voor de reactie van de pro-wolvenverenigingen en dierenrechtenorganisaties. Dat de wolf de taak van de jager opnieuw zou moeten overnemen, of dat hij heel selectief is en een verrijking van het ecosysteem, is je reinste onzin. Wolven, en bij uitbreiding ook vos en jakhals, grijpen wat ze het gemakkelijkst kunnen grijpen. Daarenboven zie je bij deze predatoren dat ze zich heel vaak bezondigen aan 'surplus-killing'. Daarbij blijft de reflex om te doden net zolang geactiveerd tot de prooidieren geen ontsnappingsreflex meer vertonen”, klinkt het.

Uitgelicht

Mag Limburg zich opnieuw verwachten aan piek in wolvenaanvallen?

nieuws
12 september 2022 Lees meer

De Jagersliga wijst erop dat de mens als jager, in tegenstelling tot grote predatoren, wel een natuurlijk evenwicht in wildbestanden nastreeft. “Ideaal om een perfecte biodiversiteit te bekomen”, zegt Vandewoestijne. “Laat ons eindelijk eens met een nuchtere blik en zonder misplaatste emotie het debat aangaan en een heel duidelijk wolven - en ondertussen ook - jakhalzenplan opstellen. Enerzijds is er een nultolerantie in grote delen van Vlaanderen voor bijvoorbeeld damhert en everzwijn, anderzijds kunnen wolf en jakhals hier zonder enige belemmering rondlopen. We riepen eerder al op om de beheerstaak niet in handen van jagers te leggen, maar in de handen van de overheid.”

Vandewoestijne legt ook de vinger op de wonde voor de boeren en paardenhouders. “Naast de dalende reebestanden, is er ook nog het stijgend aantal aanvallen op gedomesticeerde dieren als schapen, pony's, alpaca's, paarden en koeien. Pro-wolvenverenigingen wijzen dan heel snel richting eigenaar omdat die zijn dieren niet achter een wolfwerende afsluiting heeft gezet (een afsluiting waar pro-wolvenverenigingen inkomsten mee genereren). Het is uiteraard nogal gratuit om zo'n uitspraken te doen. Ja, er zijn subsidiemaatregelen, maar de afsluitingen moeten in eerste instantie door de landbouwer zelf betaald worden om dat bedrag dan na een jaar (en bij goedkeuring van zijn dossier) terug te krijgen. Er zijn ondertussen ook lange wachtlijsten en ook het vele extra werk voor de landbouwer om de afsluitingen te onderhouden zodat er voldoende stroom op de draden zit, is niet te onderschatten. Misschien ook een manier om het landbouwers moe te maken?”

Daarnaast worden ook de gevolgen van wolfwerende afsluitingen stilaan zichtbaar, stelt de vereniging. “Voor de komst van de wolf werd door de overheid nog opgeroepen om minder afsluitingen te zetten zodat wilde dieren meer op een natuurlijke manier konden migreren. Tegenwoordig zijn weides door de wolfwerende afsluitingen helemaal ontoegankelijk geworden waardoor van natuurlijke migratie geen sprake meer is.”

Tot slot merkt de liga op dat ondanks het feit dat er steeds meer wolfwerende afsluitingen staan, het aantal wolvenaanvallen in Vlaanderen sterk aan het stijgen is. “En als in een, voor mensen die de wolf omarmen, 'utopische' wereld elke weide perfect wolfwerend zou zijn, dan zal het wildbestand gewoon nog sneller naar beneden gaan. Is het echt dat wat we willen?”, besluit Vandewoestijne.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Vogelbescherming Vlaanderen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek