header.home link

"Natuurherstelwet kan Vlaanderen tot 172.000 hectare landbouwgrond kosten"

In het Europees Parlement in Straatsburg is woensdag gedebatteerd over de natuurherstelwet. Die komt uit de koker van de Europese Commissie, maar alvast de Europese Volkspartij (EVP) trekt fel van leer tegen de wet. "Met deze en andere maatregelen verdwijnt in Vlaanderen potentieel 172.000 hectare aan bruikbare landbouwgrond", zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v).

10 mei 2023  – Laatste update 10 mei 2023 16:14
Lees meer over:
pachtwetkoolzaadgroenbedekkerlandschapgrond

Op initiatief van de West-Vlaamse christendemocraat hebben 25 Europarlementsleden uit 15 lidstaten een brief gestuurd naar klimaatcommissaris Frans Timmermans met de vraag om een bijkomende impactanalyse uit te voeren. Behalve Vandenkendelaere zetten ook de Belgen Cindy Franssen (cd&v), Benoît Lutgen (Les Engagés), Pascal Arimont (CSP) en Hilde Vautmans (Open Vld) hun naam onder de brief.

Vorige week al sprak EVP, de grootste fractie in het EU-Parlement waartoe cd&v behoort, zich uit tegen de natuurherstelwet en een voorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in te perken. Het gaat om twee sleutelteksten van het milieubeleid van de Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen. De natuurherstelwet heeft onder meer als doel om 20 procent van de Europese natuur tegen 2030 te herstellen, tegen 2050 wordt dit uitgebreid naar alle ecosystemen die “herstel behoeven”. De andere wet moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 2030 halveren.

EVP wijst erop dat de reductiedoelstellingen niet realistisch zijn en dat het voorstel geen haalbare alternatieven aanbiedt voor de landbouwsector. Hiermee profileert de partij zich als de verdediger van de boeren en de landbouwgemeenschappen.

"De EVP geeft een niet mis te verstaan signaal", zegt Vandenkendelaere. "Wij verwerpen de natuurherstelwet zoals ze vandaag op tafel ligt. Dit voorstel verplicht Europese boeren om tien procent van hun landbouwgrond in te vullen met landschapselementen met hoge diversiteitswaarde, en dus de facto uit productie te halen. Met deze en andere maatregelen verdwijnt in Vlaanderen potentieel 172.000 hectare aan bruikbare landbouwgrond. De juridische afdwingbaarheid van alle targets gekoppeld aan de sterk verstedelijkte context van Vlaanderen veroorzaken een potentieel erg grote impact op het vergunningenbeleid voor landbouw, nijverheid en bewoning."

tomvandenkendelaeretussenkomstEuropeesParlement-quote

Wij steunen geen beleid dat tot een bureaucratische nachtmerrie leidt, voedselproductie doet afnemen en een stikstof XXL-crisis veroorzaakt

Tom Vandenkendelaere

Kosten-baten

Vandenkendelaere en de andere ondertekenaars van de brief aan Timmermans zeggen niet tegen het idee achter het voorstel te zijn, maar pleiten voor een bijkomende impactanalyse, met een gedetailleerde kosten-batenanalyse per lidstaat en regio. "Wij steunen geen beleid dat tot een bureaucratische nachtmerrie leidt, voedselproductie doet afnemen en een stikstof XXL-crisis veroorzaakt. De Europese Commissie deed geen enkele moeite om de gevolgen in kaart te brengen. We spreken potentieel over meer faillissementen, minder landbouwers en een rentabiliteit die nog verder onder druk komt te staan", zegt Vandenkendelaere, enkele weken nadat de Vlaamse regering onder grote druk een stikstofakkoord heeft bereikt.

Volgens de christendemocraat moet de Europese Commissie haar huiswerk grondig opnieuw doen “zodat zij tot dezelfde conclusie kan komen die ik al vaststel op het terrein. Boeren willen de groene transitie maken, maar enkel op voorwaarde dat er voorspelbare, stimulerende en haalbare wetgeving is.”

Tijdens het debat zegden parlementsleden van het liberale Renew Europe, het rechts-conservatieve ECR en het uiterst-rechtse ID hun steun toe aan de critici van de natuurherstelwet. Ook Hilde Vautmans, die voor Open Vld in het Europarlement zetelt, benadrukt dat niemand de doelstellingen van de wet in vraag stelt. “Maar het tempo en de verplichtingen zijn te hoog voor onze boeren. De natuurherstelwet moet terug naar de Commissie en aangepast worden. Het voorstel dat er nu ligt, blokkeert onze landbouw én economie volledig. Vlaanderen is één van de meest innovatieve regio’s in Europa, maar met deze wet gaan we niets meer kunnen ondernemen”, zegt ze.

hildevautmanstussenkomstEuropeesParlement-quote

Het voorstel dat er nu ligt, blokkeert onze landbouw én economie volledig

Hilde Vautmans

“Vals dilemma”

Het sociaaldemocratische S&D wees dan weer op het "valse dilemma" die door de rechterzijde zou worden gecreëerd door de steun voor de landbouwers tegengesteld te maken aan de bescherming van het milieu. Dat terwijl de wetenschap aantoont dat bij de pakken blijven zitten zowel de landbouwgronden als de ecosystemen "in echte woestijnen" zal veranderen, klonk het. Marie Arena (PS) riep de rechtse partijen dan ook op "geen struisvogelhouding" aan te nemen en "rond de tafel te gaan zitten om over deze essentiële teksten te onderhandelen".

Voor de groenen is het duidelijk dat het de "klimaatcatastrofe" is die zowel de voedselveiligheid als de biodiversiteit bedreigt. Extreemlinks hekelde dan weer een systeem waarbij grote landbouwbedrijven kunnen blijven groeien, "terwijl de kleintjes failliet gaan".

Aan het debat nam ook de Europese Commissie deel. Maar het feit dat bevoegd Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski niet aanwezig was, zette kwaad bloed bij de parlementsleden. Eurocommissaris voor Financiële Diensten en Financiële Stabiliteit Mairead McGuinness was er wel en zei oor te hebben naar alle bezorgdheden, maar riep ook op de aandacht te richten naar het duurzame karakter van de landbouw. "Misschien moeten we zij die zich ongerust maken over de tenuitvoerlegging (van de natuurwetten, red.) geruststellen. Daar kunnen wij samen - Parlement, Raad en Commissie - aan werken, en een manier vinden die ervoor zorgt dat de landbouwers zich ten volle gerespecteerd voelen."

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek