header.home link

Demir zoekt steun voor Europese coalitie in standpunt natuurherstelwet

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft aan de andere regeringen in ons land gevraagd om zich achter de positie te scharen van Finland, Denemarken, Ierland, Letland, Litouwen, Griekenland en Malta over de Europese natuurherstelwet. In een zogenaamde 'position paper' zoeken ze bredere steun voor enkele bijsturingen, zoals ook Vlaanderen die vraagt.

2 mei 2023  – Laatste update 2 mei 2023 21:31
Lees meer over:
natuurwater

"Een natuurherstelwet die op maat van Vlaanderen kan bijdragen aan verdere stappen vooruit is welkom, maar dan zijn er nog wat bijsturingen nodig aan de huidige teksten. Het kan immers niet de bedoeling zijn om andere activiteiten of klimaatinvesteringen onmogelijk te maken", aldus Demir dinsdag in een persbericht. De komende weken volgt overleg binnen België en met andere lidstaten.

In het standpunt waarvoor onder meer Finland actief naar steun zoekt, worden enkele bijsturingen gevraagd. Zo vragen de landen om lidstaten de keuze te geven in de instrumenten die ze inzetten om de natuurdoelstellingen te bereiken. Ze wijzen eveneens op de discrepantie van terminologie ten aanzien van de habitatrichtlijn, wat voor juridische onduidelijkheden kan zorgen, en ze vragen ook verduidelijkingen waarom ook buiten Natura 2000-gebieden een algemeen verslechteringsverbod zou moeten gelden.

"Deze coalitie van landen neemt een genuanceerd standpunt in, zoals ook Vlaanderen dat doet. Je kan van bijvoorbeeld Finland of Denemarken niet zeggen dat ze hun voeten vegen aan natuur- en milieubeleid", stelt Demir. 

Tijdens intra-Belgisch overleg tussen de bevoegde federale en gewestelijke kabinetten eind april is overeengekomen om de Europese Commissie aan verschillende vragen te onderwerpen over de reikwijdte en gevolgen van de voorgestelde Europese natuurherstelwet. België gaat verschillende bezorgdheden, waaronder die van Vlaanderen, voorleggen tijdens de komende Europese werkgroepvergaderingen. Ons land zal ook andere lidstaten steunen in hun vraag om een juridisch advies en een kosten-batenanalyse vanuit de Europese Commissie. Dat gebeurde tot op heden niet, luidt het nog.

Vlaamse regering voorstander van Europese natuurherstelwet, mits bijsturingen
Uitgelicht
Vlaanderen is pro een natuurherstelwet, maar wil bijsturingen aan het Europese voorstel dat momenteel op tafel ligt. Dat laat Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)...
23 april 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek