header.home link

EVP wil natuurherstelwet terug naar de tekentafel sturen

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, wil af van de natuurherstelwet in haar huidige vorm. De christendemocraten waarschuwen dat de wet, die bovenop de verplichtingen van de Green Deal komt, de Europese landbouw de das zal omdoen.

3 mei 2023  – Laatste update 3 mei 2023 15:32
Lees meer over:
europeesparlementstraatsburgstemmingbiolandbouwrapport3mei2022-2

Vanuit de lidstaten groeit de kritiek op de voorliggende natuurherstelwet, die vorig jaar door de Europese Commissie voorgesteld werd. De verordening verplicht lidstaten om 20 procent van hun land- en zeegebieden te herstellen tegen 2030. Een onhaalbare kaart met zware gevolgen voor sectoren zoals de landbouw, luidt de grootste kritiek.

De lidstaten krijgen bijval van EVP, die met 176 leden de grootste fractie is in het Europees Parlement. De Nederlandse Esther de Lange diende namens haar partij een amendement in om het wetsvoorstel volledig van tafel te vegen.

“De EVP heeft altijd al zware kritiek gehad op dit voorstel en vooral de manier waarop de Commissie denkt dit in elkaar te boksen”, zegt de Lange in De Standaard. “In de 16 jaar dat ik in het Europees Parlement zit, heb ik nooit eerder bij voorbaat een voorstel afgewezen. Maar dit zit ongelofelijk slecht in elkaar. Dit is onze hartenkreet aan de Commissie: kijk naar het totaalplaatje.”

Met het totaalplaatje doelt EVP op de vele problemen en uitdagingen waarmee de landbouwers vandaag geconfronteerd worden. “De Europese boeren worden van alle kanten getroffen”, stelt fractievoorzitter Manfred Weber. “De economische problemen als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne verlagen het inkomen van de boeren en de vergroeningsplannen van de Europese Commissie bedreigen hun toekomst. Er is dringend behoefte om naar onze boeren te luisteren en ze te respecteren bij het vormgeven van het EU-beleid.”

Weber wijst onder meer naar de voorstellen uit de Green Deal die volgens hem in de productie snijden en investeringen onzeker maken. Verder betekent de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een aanzienlijke daling van de opbrengsten. Natuurherstel op zijn beurt zou leiden naar een inkrimping van het landbouwareaal. “Samen zullen zij een groot gat slaan in de toch al zeer magere budgetten van de landbouwers, de beschikbaarheid van Europees voedsel in gevaar brengen en de inflatie verhogen”, klinkt het.

Niemand stelt de zin van deze wetgeving in vraag, maar ze laat te weinig ruimte voor pragmatische oplossingen. Zo'n belangrijke stappen moeten je zetten mét de boeren en niet over hun hoofden heen

Tom Vandenkendelaere - Europees parlementslid

Tom Vandenkendelaere, die voor cd&v in de EVP-fractie zetelt, vindt dat Vlaanderen het voorstel van de Commissie, zoals het nu op tafel ligt, niet kan steunen. “Daarom ijver ik voor vergaande wetswijzigingen die rekening houden met onze specifieke Vlaamse context”, zegt hij. “Bovendien roep ik de Commissie op tot een bijkomende impactanalyse om de economische gevolgen voor Vlaanderen en alle andere regio's in Europa in kaart te brengen. Niemand, ook cd&v niet, stelt de zin van deze wetgeving in vraag, maar ze laat te weinig ruimte om tot pragmatische oplossingen te komen. Zo'n belangrijke stappen voorwaarts zal je moeten zetten mét de boeren mee en niet over hun hoofden heen."

En nu?

Of het amendement van de EVP-fractie het zal halen, is nog hoogst onzeker en zal onder meer afhangen van “dissidente” stemmen binnen andere (centrum-)rechtse partijen, zoals het liberale RENEW. De sociaaldemocraten, groenen en uiterst links zijn immers voorstander van de natuurherstelwet. Half juni staat de stemming in de commissie Leefmilieu van het Europees Parlement op de agenda, maar mogelijk mikt EVP op uitstel. Na goedkeuring in de commissie, schuift het voorstel door naar de plenaire. “Als het amendement van de EVP het haalt, moet de Europese Commissie terug naar de tekentafel”, zegt De Lange.

Op 20 juni wordt het wetsvoorstel ook behandeld door de 27 ministers van Leefmilieu. Voor Vlaanderen liet bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) al weten voorstander te zijn, “mits bijsturingen”. Op Belgisch niveau is er consensus om “kritische verduidelijkingen” te vragen aan de Commissie, die onder meer gaan over de reikwijdte en implicaties van bepaalde artikelen en eventuele compensatiemaatregelen voor gebieden die onder een verslechteringsverbod vallen.

Demir zoekt steun voor Europese coalitie in standpunt natuurherstelwet
Uitgelicht
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft aan de andere regeringen in ons land gevraagd om zich achter de positie te scharen van Finland, Denemarken, Ierland, Letl...
2 mei 2023 Lees meer

Bron: De Standaard / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek