header.home link

Vijf miljoen minder Europese boeren op 15 jaar tijd

Niet alleen Vlaanderen kent een daling van het aantal landbouwbedrijven, ook in Europa sluiten boeren bij bosjes hun deuren. Gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat wijzen uit dat het boerenbestand op 15 jaar met 37 procent verminderde. Terwijl Europa in 2005 nog 14,4 miljoen boeren kende, waren dat er in 2020 nog 9,1 miljoen. Vooral in Oost-Europa hangen boeren hun riek aan de haak. Daar gaat het voornamelijk om kleinere bedrijven.

17 april 2023  – Laatste update 17 april 2023 20:55
Lees meer over:
plattelandomheining

Het boerenbestand in Europa daalde op 15 jaar tijd met 37 procent tot 9,1 miljoen in 2020. Maar liefst 5,3 boeren stopten ermee. Eurostat, het Europese statistiekbureau, meldt in zijn analyse dat het hierbij veelal (87%) om kleine bedrijven gaat met een areaal van minder dan 5 hectare. Van alle Europese lidstaten is het aantal stoppers het grootst in het voormalige Oostblok: Roemenië (-1,4 miljoen / -32%), Polen (1,2 miljoen / -47%), Hongarije (-0,5 miljoen / -68%), Bulgarije  (-0,4 miljoen / -75%).

Wanneer gekeken wordt naar de aard van de landbouwbedrijven, dan gaat het veelal om gemengde bedrijven (2,6 miljoen) en veeteeltbedrijven (1,6 miljoen). Bij een gemengd bedrijf gaat het om een bedrijf waarvan een activiteit niet meer dan twee derde van de productie vertegenwoordigt. Anno 2020 maakten gemengde bedrijven en veeteelt bedrijven respectievelijk 19,3 en 21,6 procent van de landbouwbedrijven uit in Europa, hetgeen in absolute aantallen neerkomt op een 4,4 miljoen boerderijen. Vijftien jaar geleden waren er nog 8,6 miljoen van deze twee types bedrijven.

Eurostat
Naamloos-landperbedrijf

Tegenover het dalende boerenbestand, steeg het landbouwareaal wel licht met 0,3 procent tussen 2005 en 2020. Het Europese statistiekbureau constateert dat er sprake is van schaalvergroting in de landbouw waarbij grotere bedrijven de kleinere spelers opslokken. Kleine bedrijven, met een areaal van minder dan vijf hectare, zijn nog steeds dominant en maken 63,8 procent van het totaal uit. Het gemiddelde landbouwbedrijf telde anno 2020 zo'n 17,4 hectare, zo becijferde Eurostat.

Vlaanderen als graadmeter voor toekomstige schaalvergroting

Gelet op de ontwikkeling in Vlaanderen lijkt de schaalvergroting in Europa nog lang niet ten einde. In Vlaanderen is het gemiddelde areaal per boerenbedrijf al flink toegenomen, van 10,45 hectare in 1990 tot 26,9 nu. Bij ons daalt het aantal landbouwbedrijven eveneens, zij het in een veel minder hoog tempo als in bijvoorbeeld in Roemenië waar ouderwetse keuterboeren nog steeds dominant zijn.

Eerder dit jaar communiceerde het departement van Landbouw en Visserij dat Vlaanderen op tien jaar tijd 3.000 minder boeren telt. Terwijl er in 2011 nog 26.144 landbouwbedrijven waren, daalde dat aantal naar 23.231 in 2021. In alle provincies verdwijnen er in dezelfde mate bedrijven. West-Vlaanderen huisvest een derde (34%) van alle landbouwbedrijven in Vlaanderen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (26%), Antwerpen (16%), Limburg (12%) en Vlaams-Brabant (11%).

Iedere dag stopt een landbouwbedrijf
Uitgelicht
Dit jaar zouden zo'n 100.000 bedrijven hun activiteit stopzetten, dat schrijft het tijdschrift Trends op basis van eigen berekeningen. Het gaat om een record, aldus Trends. Vo...
1 december 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek