header.home link

Milcobel: “Verhoging melkprijs is veel meer dan een reactie op vertrekkende leden”

4 januari 2021

Milcobel kondigde net voor de jaarwisseling een stijging van de melkprijs van 1,4 euro aan, waardoor die nu op 28,4 euro komt. Sommigen zien dit als een rechtstreekse reactie op het vertrek van een aantal leden. “Maar het maakt deel uit van onze strategische groeiplannen”, bevestigt Eddy Leloup, Directeur Mik & Farms. “Wij willen het signaal geven aan onze leden dat er perspectief is en blijft.”

Lees meer over:

Er beweegt heel wat in het zuivellandschap. De vraag naar melk bij LDA, de Waalse zuivelcoöperatie, en MIKKA, Melk in Korte Keten Afzet, stijgt. Daarnaast duikt een nieuwe speler op in de markt, het Nederlandse Royal A-Ware, dat de melkpoedertorens in Aalter heeft overgenomen van FrieslandCampina. De Nederlanders hebben aangekondigd dat ze actief Belgische melkveehouders zullen aanwerven (daarover later meer).

Door deze evoluties ziet zuivelcoöperatie Milcobel een deel van haar leden vertrekken. “Ik hoor nog steeds veel ongenoegen en onrust bij de mensen die leveren aan Milcobel”, stelt Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “De melkprijs bij Milcobel blijft te laag waardoor ze met verlies draaien en het vertrouwen is nog niet hersteld. Het feit dat ze zoeken naar een uitweg, zegt veel.”

Het vertrouwen bij de leden is nog niet hersteld. Het feit dat ze zoeken naar een uitweg, zegt veel

Hendrik Vandamme - Voorzitter ABS

Over het exacte aantal vertrekkers kan de coöperatie nog niets kwijt. Toch hoeft dit volgens Milcobel geen negatief verhaal te zijn. De coöperatie kondigde vorig jaar haar ambitieuze groeiplannen aan met onder meer de sluiting van de drinksafdeling in Schoten. Die beslissing zorgt voor een overschot aan melk. “Maar in combinatie met de leden die weggaan, krijgen we een nieuw evenwicht, zonder dat we dit zelf gepland hadden”, vertelt Eddy Leloup. “Als gevolg van dat nieuwe evenwicht, staan we niet meer onder druk om dringend te investeren in bijkomende capaciteit. Op die manier kunnen wij het spookbeeld van groeibeperking terug op een lager pitje zetten.”

Onze plannen zijn zeer solide en hebben een sterke basis om de opgelopen achterstand op de melkprijs dicht te rijden

Eddy Leloup - Directeur Mik & Farms Milcobel

Kloof dichten

Leloup benadrukt dat het potentieel aan melkprijsverbetering groter is dan de 1,4 euro die er nu bijkomt. “We gaan voor meer dan dat, laat dat duidelijk zijn”, zegt hij. “Onze plannen zijn zeer solide en hebben een sterke basis om de opgelopen achterstand dicht te rijden. De bedragen die nu bespaard worden, zijn in stijgende lijn, ook in 2021. Al die besparingen worden verrekend in de melkprijs en komen bovenop de huidige prijs. Wij gaan terug naar een situatie dat de melkprijs van Milcobel zal aansluiten bij de markt en bij de performantie van het bedrijf.”

Van de plannen van Royal A-Ware, om in België melkveehouders te verwerven, nemen ze bij Milcobel akte. “Dat zet onze motivatie op scherp. Wij blijven bij onze bestaande businessplannen want wij zijn ervan overtuigd dat die steek houden en zullen leiden tot resultaat”, besluit Leloup. “Die eerste resultaten daarvan worden nu zichtbaar, in een sneller tempo dan voorzien omwille van dat nieuwe evenwicht. Paniekvoetbal is niet aan ons besteed, dat zou trouwens nu de slechtst mogelijke zet zijn. Sommige willen er een negatief verhaal van maken, wij niet.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek